WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Валютний контроль та організація торгівлі іноземною валютою - Реферат

Валютний контроль та організація торгівлі іноземною валютою - Реферат


Реферат на тему:
Валютний контроль та організація торгівлі іноземною валютою
План.
1) Повноваження Національного Банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного контролю.
2) Функції державних органів банківської системи України у сфері валютного контролю.
3) Структура міжбанківського валютного ринку України.
4) Порядок та умови торгівлі іноземною валютою.
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
1. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання.
1. Національний банк України у сфері валютного регулювання:
здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної економічної політики України;
складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;
контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;
визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам:
видає у межах, передбачених цим Декретом, обов'язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;
нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;
видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;
установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях, згідно із статтею 8 цього Декрету;
установлює за погодженнями з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;
забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків. ,
2. Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання:
визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного боргу України;
бере участь у складанні платіжного балансу України;
забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;
забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України ;
визначає порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних валютах, які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.
Сфера валютного контролю
1. Валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю.
Валютному контролю підлягають також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, які випливають з пункту 1 статті 9 цього Декрету.
2. Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах повноважень, визначених статтею 13 цього Декрету, а також про майно, що підлягає декларуванню згідно з пунктом 1 статті 9 цього Декрету.
2. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю
1 Національний банк України е головним органом валютного контролю, що:
здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених цим Декретом до компетенції інших державних органів;
забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.
2. Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами через ці банки.
3. Державна податкова інспекція України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами на території України.
4. Міністерство зв'язку України здійснює контроль за додержанням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України.
5. Державний митний комітет України здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
Правила здійснення операцій на міжванківському валютному ринку України
Відповідно до пункту 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Національний банк України визначає таку структуру міжбанківського валютного ринку, а також порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.
3. Структура міжбанківського валютного ринку України
Операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати лише суб'єктам цього ринку (далі - суб'єкти ринку), до яких належать:
Національний банк України:
уповноважені банки (комерційні банки, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями);
уповноважені фінансові установи (що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями).
Уповноважені банки та уповноважені фінансові установи здійснюють валютні операції на міжнародних валютних ринках відповідно до правил, які встановлені на цих ринках, і нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.
Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями
1. Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валютними Цінностями) які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної валюти.
2. Під торгівлею готівковими валютними цінностями у цьому Законі слід розуміти продаж готівкової

 
 

Цікаве

Загрузка...