WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення - Курсова робота

Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення - Курсова робота

дефіциту бюджету, розробка і затвердження ряду законопроектів, що розширюють фінансову базу місцевого самоврядування.
Перші успіхи є лише початком і основою для вирішення найважливіших питань фінансової політики міжбюджетних відносин для їх продовження необхідно структурні зміни в економіці країни та в самій фінансовій сфері.
Серед першочергових завдань бюджетної політики та міжбюджетних відносин провідне місце посідає розробка науково-обгрунтованих концепцій доходів держави, побудова оптимальної моделі податкової системи, чітке дотримання податкового законодавства.
В процесі міжбюджетних відносинах перелік міжбюджетних трансфертів щорічно міняється, що не може вважатися нормальним явищем. У Бюджетному Кодексі зроблена спроба стабілізувати види міжбюджетних трансфертів.
Місцеві бюджети розробляються на базі наявної дохідної частини, тому важливим є її реальне визначення та повне виконання. В основу мають бути покладені обєктивні оцінки прогнозних макроекономічних показників. Тому при розробці місцевих бюджетів слід врахувати таке :
" Річні проекти мають складатися на основі існуючої податкової бази;
" Важлива умова стабільності податкових надходжень - мораторій на податкове законодавство впродовж 2-3 років;
" Поступове впровадження нових податкових змін, особливо тих, що стосуються значного скорочення надходжень до бюджету;
" Поступове скорочення податкових пільг з переходом до диференційованої сплати податків у відповідних галузях;
" Проста і доступна система оподаткування, контроль за дотриманням сплати податку.
Потребує об'єктивного визначення частка податкових надходжень від фізичних осіб, її базою повинні стати реальні доходи населення. До складу витрат, що враховуються при розрахунку прибуткового податку слід включати величину платних послуг на охорону здоров'я, освіту, сплату комунальних послуг. Альтернативним джерелом надходження доходів бюджету за рахунок надходжень від фізичних осіб може стати підвищення непрямих податків на споживання предметів розкоші.
Однією із проблем міжбюджетних відносин є поєднання забезпечуваних урядом суспільних благ із політичними юрисдикціями. Якщо розмір політичних юрисдикцій збільшується, збільшується і кількість бажаючих отримати суспільні блага, а це, в свою чергу, призводить до зменшення на душу населення вартості на одиницю блага забезпечуваного урядом. Внутрішня міграція в державі дозволяє носіям подібних уподобань збиратися разом із метою одержання забезпечуваних урядом благ та поділом видатків на такі блага. Це дозволяє зменшити політичні зовнішні ефекти в межах таких територій.
Виникнення між територіальних зовнішніх ефектів пов'язане із непідходящими розмірами політичних юрисдикцій. Для консолідації уряду або трансфертних платежів використовуються фінансові надлишки окремих політичних юрисдикцій, що послаблює між територіальні зовнішні ефекти.
Також, можна відмітити, що місцеві податки і збори є більш еластичні ніж загальнодержавні податки і збори, тому що індивідууми можуть легко уникати місцевих податків і зборів, змінюючи місце проживання або сфери розташування їх економічної діяльності, таким чином впливаючи на виникнення зовнішніх ефектів.
Список джерел та літератури.
1. Конституція України.-К.: "Вікар".-1996.
2. Бюджетний кодекс // Відомості Верховної Ради -2001. - №37-38.
3. Закон України "Про Державний бюджет на 1999 рік". // Фінанси України -1999. - №3-ст17
4. Закон України "Про Державний бюджет на 2000 рік". // Відомості Верховної Ради 2000 -1999. - №14-16 -ст.17
5. Закон України "Про Державний бюджет на 2001 рік". // Відомості Верховної Ради 2001 -2000. - №14-16 -ст.17
6. Закон України "Про Державний бюджет на 2002рік". // Відомості Верховної Ради 2002 -2001. - №14-16 -ст.17
7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // Відомості Верховної Ради - 1997. - №24 - ст.170.
8. Закон України " Про плату заземлю " Відомості Верховної Ради - 1996. -№1 -ст.210
9. Закон України " Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів " Відомості Верховної Ради - 1997. - №20 -ст.116.
10. Закон України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" Відомості Верховної Ради - 1998. - №6- ст.97.
11. Закон України " Про внесення змін та доповеннь до Закону України " Про систему оподаткування " Відомості Верховної Ради - 1997. - №3 - ст.83.
12. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" № 187 від 28.02.97.
13. Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки" № 1166/97 від 18.10.97.
14. Указ Президента України " Про фіксований сільськогосподарський податок " . Урядовий курєр - 1998. - №36 - ст.9
15. Указ Президента України " Про Державну програму приватизації на 1999 рік " Урядовий курєр - 1998. - №49 - ст.11.
16. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцевіподатки і збори" // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № ЗО - с. 336.
17. Постанова Кабінету Міністрів України " Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг " Збірник постанов Кабінету Міністрів України - 1995 .
18. Наказ Міністерства фінансів У країн й, ФДМУ, ДПАУ "Про затвердження Порядку перерахування у 1997 році до місцевих бюджетів коштів, одержаних від приватизації об'єктів комунальної власності" № 54/1339/434 від 27.11.97.
19. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрямки бюджетної політики на 1998 рік (Бюджетна резолюція)" № 420/97-ВР від 03.07.97.
20. Регламент Верховної Ради України від 27.07.94 //Відомості Верховної Ради , 1994, N 35 - с.338. (із змінами внесеними згідно із Наказами Міністерства фінанасів України N 11 від 15.01.98 ; N 51 від 09.03.98 ; N 80 від 02.04.98 ).
21. Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин " . Збірник постанов Кабінету Міністрів України - 1997.
22. Аптекарь В., Краснова Ю. Про формування місцевих бюджетів // Економіка України - 1994. - №4 - с.42-47.
23. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383с.
24. Воронова Л.К. Фінансове право - Х.:Консум,1998. - 137 с.
25. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Основи, 1993. - 383 с. ЗІ.Пацурівський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави : проблеми методології - Ч. : ЧДУД997.-196.
26. Фінанси / Під ред. Радіонової. - М.:Фінанси і статистика, 1993. - 400 с
27. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник. / Під ред. Суторміної В.М., ФедосоваВ.М. - К.:ЛибідьЛ993. - 247 с.
28. Фінансове право: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.:Вентурі,1995. - 272 с.
29. Германчук П.К. Бюджет і бюджетна політика у 1997 році. // Фінанси України. - 1997. - № 5 - с.5.
30. 3аруба О.Д. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин. //Фінанси України. - 1996. - № 11 - с.16.
31. Кириленко О.П. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів // Фінанси України. - 1996. - № 9 - с.35.

 
 

Цікаве

Загрузка...