WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення - Курсова робота

Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення - Курсова робота


Курсова робота
На тему:
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення.
Вступ
1. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.
2. Бюджетне регулювання його необхідність, суть і значення у збалансування бюджетів всіх рівнів.
3. Шляхи вдосконалення взаємних розрахунків між бюджетами.
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
ВСТУП
Актуальність теми даної роботи продиктована тим, що Україна, вибравши демократичний шлях розвитку після розпаду СРСР, повинна чітко визначитись із всіма сторонами функціонування місцевих бюджетів і реалізації бюджетного процесу на відповідні території, адже це об'єктивна необхідність формування нових для нас ринкових відносин. Важливість теми підкреслюється ще й гостротою проблеми пошуку форм і методів зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, необхідністю вдосконалення організації бюджетного процесу і зростання ефективності функціонування фінансів місцевих органів влади, а також тим, що не дивлячись вже на досить тривале обговорення даних питань як серед наукових кіл і вищих органів влади, практичних їх вирішень не було досягнуто.
Мета дослідження. З'ясувати економічну суть бюджету, джерела наповненості місцевих бюджетів регіону та його фактори впливу на наповненість місцевих бюджетів, розглянути роль фінансових органів у бюджетному процесі, проаналізувати стан виконання місцевих бюджетів, їх структуру та динаміку на основі фактичних даних, взаємозв'язок бюджету міста з обласним та Державним бюджетами, дослідити перспективні напрямки у вдосконаленні взаємовідносин та особливості бюджетного регулювання між місцевими та Державним бюджетом, та світовий досвід у формування місцевих бюджетів і можливості його впровадження на Україні.
Методологічна основа дослідження. У процесі виконання курсової роботи було вивчено відповідні нормативно-правові положення та законодавчі акти, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких найвизначніші: Юрій С., Кравченко В., Василик О., Федосов В., Андрущенко В., Бескид Й., Сало І., Луніна І., Єпіфанов А., Павлов В., Кириленко О.П. чинну практику організації бюджетного процесу, публікації в періодичних виданнях з проблем, які торкаються теми дослідження..
1. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.
У процесі виконання бюджету міжбюджетні відносини виникають у зв'язку із: розщепленням доходів; застосуванням міжбюджетних трансфертів; зміною законодавства, зміною адміністративно-територіального поділу в Україні; передачею платників і податкових платежів та бюджетних установ з одного підпорядкування в інше; одержанням і погашенням бюджетних позичок. Кожна з цих причин по-своєму відображається на змісті і характері міжбюджетних відносин.
Так, розщеплення доходів здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до планів відрахувань від державних податків та обов'язкових платежів у бюджети нижчого рівня, що затверджуються одночасно із затвердженням бюджетів. Планами відрахувань встановлені проценти, за якими регулюючі доходи, розподіляються між окремими бюджетами. Ці проценти діють на протязі бюджетного року і не можуть бути змінені органом влади чи управління нижчого рівня. На практиці в Україні такі спроби мали місце, особливо в Автономній Республіці Крим, коли всупереч Закону "Про Державний бюджет України" Верховна Рада Автономної Республіки Крим декілька раз змінювала механізм розподілу регулюючих доходів рішення якої відміняв Конституційний суд України. Процедура розщеплення доходів є дуже простою і не потребує особливих зусиль та не породжує проблем зумовлених її використанням.
Наступний вид міжбюджетних відносин пов'язаний із застосуванням міжбюджетних трансфертів. У 2002 використовуються такі види міжбюджетних трансфертів:
- дотації вирівнювання місцевим бюджетам;
- додаткові дотації Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетом визначені статтею 45 Закону "Про Державний бюджет України на 2006рік";
- субвенції на здійснення містом Києвом функцій столиці України;
- субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;
- субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скропленого газу та житлово-комунальних послуг;
- субвенції на виконання спільних соціально-економічних програм;
- інші субвенції;
- кошти, що передбачаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів з бюджетів нижчого рівня.
Такий перелік міжбюджетних трансфертів щорічно міняється, що не може вважатися нормальним явищем. У Бюджетному Кодексі зроблена спроба стабілізувати види міжбюджетних трансфертів, відповідно до якого у Державному бюджеті України можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:
- дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам, бюджетам міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення;
- субвенція на здійснення програм соціального захисту;
- субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;
- субвенція на виконання інвестиційних проектів;
- інші субвенції.
У свою чергу міські, міст Києва і Севастополя, міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, районні ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та їхніх об'єднань, а також кошти, що передбачаються з цих бюджетів.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть передбачати у відповідних бюджетах наступні види міжбюджетних трансфертів:
- субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідації наслідків діяльності об'єктів спільного користування;
- субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад міст, селищ, сіл та їхніх об'єднань;
- субвенції на виконання інвестиційних проектів.
У порядку надання міжбюджетних трансфертів дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам перераховуватимуться з рахунків Державного бюджету України органами Державного казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського підпорядкування (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення і районним бюджетам. Порядок перерахування дотації вирівнюванню та субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що передбачаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням забезпечення своєчасності, рівномірності, гарантованої таповноти перерахування трансфертів.
Управління та відділення Державного казначейства надають відповідним фінансовим органам виписки з рахунків за результатами попереднього операційного дня за записом клієнта.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні фінансові управління або міські фінансові управління міст Києва та Севастополя надають платіжні доручення для перерахування коштів на

 
 

Цікаве

Загрузка...