WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

Виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

із бюджетів розвитку виділено 645,3 тис.грн., що втричі більше попереднього періоду.
На забезпечення виконання Регіональної екологічної програми "Екологія-2010", з метою поліпшення екологічного стану області, за рахунок спеціальних коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища спрямовано 790,0 тис.грн., на будівництво каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд, водозаборів, утилізацію відходів, що на 31,9 відсотка більше 2002 року.
Враховуючи складну ситуацію, що склалась у минулому році на ринку зерна, органами місцевого самоврядування спрямовано з місцевих бюджетів 1,4 млн.грн. на закупівлю в регіональні ресурси продовольчого зерна, з яких 0,8 млн.грн. з обласного бюджету.
На фінансування видатків по будівництву, реконструкції, ремонту та утриманню автомобільних доріг спрямовано 12699 тис.грн. надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів, та 66,6 тис.грн. надходжень загального фонду місцевих бюджетів, що дало можливість провести запланований обсяг робіт.
Упродовж року забезпечувалось виконання делегованих державою повноважень щодо компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Транспортним підприємствам передано 7675,4 тис.грн., у тому числі 1474 тис.грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів, що дало змогу на 865,7 тис.грн. скоротити заборгованість за надані в попередній період послуги. Через недостатність бюджетних асигнувань залишилось 595,1 тис.грн. боргу підприємствам-перевізникам.
Станом на 1 січня 2004 року в цілому по області кредиторська заборгованість складає 28820,8 тис.грн., дебіторська - 1160,9 тис.гривень. Порівняно з початком року ці борги скоротились відповідно на 23020,9 та 1630,4 тис.гривень. Без врахування заробітної плати та трансфертів населенню в кредиторській заборгованості рахується 3088,6 тис.грн., в дебіторській - 736,5 тис.гривень. При цьому основну питому вагу в цих сумах складають борги по розрахунках за придбання предметів постачання і матеріалів, оплаті послуг, зокрема в дебіторській заборгованості - це 75,7 відсотка, з яких - 57,3 відсотка попередньої оплати рахується по установах Турійського району, в кредиторській - 18,0 відсотка. Найбільша сума боргів рахується по бюджетних установах міста Луцька, де тільки по капітальних видатках не оплачено 2158,3 тис.грн., що складає 69,9 відсотка до загальної суми боргів (без врахування заробітної плати та трансфертів населенню) по області, в той же час по цих видатках рахується в місті 47,2 тис.грн. дебіторської заборгованості.
3. Оцінка та напрями раціоналізації міжбюджетного фінансування в умовах ринкової економіки.
Щоб досягти успіхів у збереженні макроекономічної стабільності, структурної перебудови державного сектора, підвищити ефективність і якість послуг та забезпечити економічне зростання на засадах соціальної справедливості, необхідно вирішити проблеми в системі міжбюджетного фінансування. Здійснення змін у системі міжбюджетного фінансування є надзвичайно складним та довготривалим процесом. Однак, існує низка ключових елементів або структурних блоків, які слід розглянути під час вирішення проблем даної системи в цілому. До них належать:
а) інституційна та правова база міжбюджетного фінансування;
б) фінансування видатків;
в) розподіл надходжень;
в) система трансфертів;
г) місцеві запозичення.
Основними проблемами міжбюджетного фінансування в Україні є:
1) система органів влади в Україні передбачає більшу централізацію (відповідно до південноєвропейської моделі), ніж це передбачається ступенем незалежності, наданим місцевим органам влади (що ближче до північноєвропейської моделі). Дуже важливим є курс на децентралізацію;
2) невідповідність між зобов'язаннями за видатками та джерелами фінансування;
3) місцеві органи влади практично не мають стимулів до підвищення обсягу своїх надходжень у контексті бюджету та управління своїми ресурсами прозорими і раціональними методами. Жодна система міжбюджетного фінансування не може функціонувати ефективно, якщо немає стимулів збільшувати надходження та підвищувати відповідальність за використання цих ресурсів;
4) система міжбюджетного фінансування розвивалася хаотично й непередбачувано, що ускладнює органам влади усіх рівнів прогнозування й управління своїми ресурсами. Це у першу чергу стосується трансфертів. Проведення розрахунків на підставі формули - найважливіший крок до передбачуваності;
5) хоча органи влади місцевого рівня повинні робити значний внесок у забезпечення суспільних благ та інфраструктури, дуже мало які з них мають можливості фінансувати необхідні інвестиції.
Інституційна та правова база міжбюджетного фінансування визначає як саму структуру органів влади, так і середовище й стимули для взаємозв'язків між органами влади різних рівнів. Для ефективної роботи системи міжбюджетного фінансування необхідно, щоб були чітко визначені усі рівні влади та щоб наявні інституції сприяли прозорому, передбачуваному та відповідальному прийняттю рішень на кожному рівні. Окрім того, надзвичайно важливе значення має відповідальність на кожному рівні - без неї навряд чи матеріалізується користь від децентралізації.
Першим кроком до зміцнення системи міжбюджетного фінансування має бути досягнення певного ступеня консенсусу щодо найважливішого кола відповідальності для кожного рівня влади та ступеня децентралізації, пов'язаного з цим розподілом відповідальності (це можна назвати "концепцією міжбюджетного фінансування").
Другий крок до зміцнення правової та інституційної бази системи міжбюджетного фінансування полягає у перегляді чинних базових законів і у виправленні найбільш явних невідповідностей. Це дасть змогу підвищити прозорість системи, а також заповнити її прогалини, особливо щодо ключових питань функціонування системи (методики розрахунку міжбюджетних трансфертів). Паралельно потрібно буде вносити зміни до законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації". Найважливіші питання, які нині відсутні в даному законі, такі: правила й процедури делегування повноважень місцевими органами влади іншим рівням влади (як нижчим так і вищим), а також правила й процедури відкликання делегованих повноважень;правила й процедури визначення обсягів фінансування, необхідного для реалізації делегованих повноважень після передачі їх від одного рівня влади до іншого, а також визначення термінів "комунальна власність" та "комунальне майно" місцевих органів влади різного рівня.
Внаслідок щорічної зміни правил формування місцевих бюджетів, неузгодженості окремих положень, стара система сприяла непередбачуваності й непрозорості. З встановленням чітких правил, органи влади усіх рівнів муситимуть їхдотримуватися. Впровадження і дотримання правових положень має вирішальне значення для поліпшення роботи бюджетної системи.
У центрі будь-якої системи міжбюджетного фінансування перебуває чітке

 
 

Цікаве

Загрузка...