WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

Виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

результативності.
Як свідчить практика, більшість проблем, що виникають на стадії виконання, - це питання, яким було приділено недостатньо уваги на стадії формування бюджету. Тому своєчасне виявлення проблемних ситуацій дозволить скоординувати зусилля на виправлення помилок та недопущення негативних наслідків. Дотримання принципів економічності, ефективності та дієвості є основним завданням організації та управління виконанням бюджету.
Принцип цільового спрямування полягає в тому, що кошти виділяються розпорядникам коштів та використовуються на чітко визначені цілі та заходи.
Принцип ефективного управління коштами передбачає досягнення соціальної та економічної результативності від діяльності, тобто бюджетні кошти надаються на умовах забезпечення найбільшої результативності їх використання.
Принцип постійного контролю дає змогу виявити недоліки й помилки та своєчасно їх усунути, а також оцінити правильність визначення обсягів.
Статтею 51 Кодексу встановлено процедури виконання Державного бюджету України за видатками.
Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними коштами. Бюджетним кодексом забороняється брати зобов'язання та проводити видатки, більші за бюджетні асигнування. Будь-яке розміщення замовлення, придбання товару, послуг без передбачених на це асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом та рішенням відповідної ради про бюджет, не вважається бюджетним зобов'язанням.
Розпорядник бюджетних коштів отримує товари, роботи та послуги, відповідно до умов взятого (зареєстрованого) бюджетного зобов'язання, і тільки після цього приймає рішення про їх оплату та подає платіжне доручення на здійснення платежу.
Законодавчі положення щодо процесу виконання місцевих бюджетів визначаються статтею 78 Кодексу - "Виконання місцевих бюджетів". Нею встановлено, що виконання відповідних місцевих бюджетів забезпечують Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені). Загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів здійснюють місцеві фінансові органи.
Зазначені положення покладають на місцеві органи виконавчої влади відповідальність за реалізацію прийнятих представницькими органами відповідних адміністративно-територіальних одиниць рішень про бюджет на планований період, а також організацію процесу виконання місцевих бюджетів та управління коштами відповідного бюджету. Ці повноваження надаються згідно з положеннями Бюджетного кодексу, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про обласні, районні державні адміністрації", норматив-но-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, міністерств та відомств у частині витрачання коштів місцевих бюджетів, рішень та розпоряджень місцевих органів виконавчої влади.
Основне завдання організації та управління виконанням відповідного місцевого бюджету в частині видатків полягає в забезпеченні ефективного надання бюджетних послуг на місцевому рівні. Важливим чинником організації виконання бюджету є система стимулювання кращих результатів. Основою має стати правило, що кошти, заощаджені за рахунок підвищення ефективності використання відповідною установою сум затверджених асигнувань, залишаються в розпорядника коштів і спрямовуються на поліпшення виконання завдань.
Таким чином, виконання місцевих бюджетів є одним із найважливіших етапів бюджетного процесу.
Аналіз виконання місцевих бюджетів є надзвичайно важливою функцією. Послідовне, постійне її здійснення дасть змогу своєчасно відкоригувати допущені при плануванні бюджету похибки поточного бюджету та закласти реальну базу для бюджету наступного періоду.
Ефективне управління видатками потребує здійснення постійного аналізу стану виконання бюджету. Для цього потрібно налагодити процедуру отримання необхідних даних щодо виконання бюджету.
Аналіз стану виконання бюджету має здійснюватись, виходячи з даних оперативної, квартальної, річної звітності, а також шляхом складання додаткових аналітичних таблиць. Показники виконання місцевого бюджету за видатками аналізуються шляхом порівняння затверджених показників видаткової частини бюджету з обсягом касових видатків за відповідний бюджетний період. Аналізу підлягають показники звіту в співвідношенні з річними затвердженими обсягами видатків, обсягом видатків відповідного періоду, порівняно з попередніми бюджетними періодами та бюджетними роками, в абсолютній сумі та відсотковому визначенні, за функціональною та економічною класифікаціями.
Порівнюються такі показники звіту місцевого бюджету за видатками:
- обсяг видатків загального фонду;
- обсяг видатків спеціального фонду;
- обсяг видатків за кожним розпорядником бюджетних коштів;
- показники виконання бюджету за економічною класифікацією;
- показники за мережею, штатами та контингентами;
- стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
- стан міжбюджетних розрахунків;
- обсяг здійснених запозичень;
- використання резервного фонду.
Поряд з аналізом загальних показників виконання місцевого бюджету за видатками відповідного бюджетного періоду здійснюється аналіз діяльності розпорядників бюджетних коштів щодо використання бюджетних коштів. Аналіз виконання показників кошторису розпорядника бюджетних коштів повинен стосуватись видатків як загального, так і спеціального фондів, загальних показників діяльності й кожної економічної складової бюджетної класифікації.
При аналізі виконання бюджету за видатками мають використовуватись як фінансові показники, так і показники за мережею, штатами та контингентами. Серед них мають бути показники видатків на одну дитину в дитячих садках та одного учня в школах-дитячих садках, вартість функціонування ліжко-дня в установах охорони здоров'я, розмір середньої заробітної плати у типових установах тощо.
Показники за мережею, штатами, контингентами (кількість ставок, наповнюваність класів, число ліжко-днів тощо) дозволяють оцінювати ефективність функціонування бюджетної установи та здійснюваної головним розпорядником коштів роботи щодо реформування структури закладів галузі в напряму її оптимізації.
Аналізуються звітні дані про витрачання власних коштів бюджетних установ на предмет відповідності цільовому призначенню цих коштів, їх ефективності та ощадного використання.
Особливої уваги потребують дані щодо обсягу видатків за їх економічною класифікацією. Аналіз цих даних свідчитиме про ефективність роботи відповідної бюджетної установи, доцільність її утримання, дасть змогу здійснити заходи з підвищення якості послуг, що надаються цією установою громадянам.
Аналіз стану кредиторської та дебіторської заборгованості, якщо така має місце за наслідками діяльності розпорядника коштів,

 
 

Цікаве

Загрузка...