WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

Виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

бюджету.
Одночасно значну частину коштів держава повинна вкладати у розвиток соціально-культурної сфери, управління та оборони, що є основною умовою її функціонування. Освіта, охорона здоров'я, культура, соціальний захист населення та соціальне забезпечення, управління, оборона є тими підвалинами, що забезпечують існування та розвиток держави.
Таким чином, при допомозі видатків бюджету держава має можливість в ринкових умовах господарювання:
- регулювати розподіл грошових коштів між виробничою і невиробничою сферами у відповідності з потребами суспільства;
- впливати на структурну перебудову економіки;
- забезпечувати збалансування нищестоящих бюджетів.
За соціальним призначенням видатки державного бюджету України поділяються на: соціальний захист населення; фінансування соціально-культурних закладів, установ; фінансування науки, народне господарство і державні капітальні вкладення; національну оборону; правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави; утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади; зовнішньо-політичну діяльність; заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення; видатки по обслуговуванню державного зовнішнього та внутрішнього боргів і інші видатки.
Співвідношення видатків між окремими групами визначається спрямованістю бюджетної політики. Останніми роками найбільша частка видатків припадає на соціально-культурні заходи та соціальний захист населення. Це викликано кризою в економіці та необхідністю соціального захисту громадян з невеликим рівнем доходів.
У відповідності з діючим законодавством України всі видатки бюджету розподіляються між ланками бюджетної системи за такими принципами:
- територіальний. Суть цього принципу заключається в тому, що на території якої адміністративної одиниці знаходиться підприємство, організація чи установа, з відповідного бюджету вони будуть і фінансуватися;
- відомчий. Цей принцип означає забезпечення фінансування підприємств, організацій і установ з відповідного бюджету за підпорядкованістю.
Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти відповідно до кошторисів доходів та видатків, що складаються за функціями з деталізацією за економічними кодами бюджетної класифікації.
Залежно від економічного змісту видатки бюджету поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Їх групування встановлюється за економічною класифікацією видатків бюджету.
Поточні видатки - це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій на початок бюджетного року , а також на фінансування заходів соціального захисту населення та інших, що не належать до видатків розвитку . Тобто це видатки які забезпечують поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій соціально-культурної сфери, надання державою між бюджетних трансфертів іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій та субвенцій на поточне функціонування [8.C83].
Видатки розвитку - це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структури перебудови народного господарства, субвенцій та інші видатки пов'язані з розширеним відтворенням [8.C.85].
Залежно від розподілу функцій між державою і органами самоврядування видатки поділяються на видатки з фінансування державних повноважень та фінансування власних повноважень.
Видатки бюджету класифікуються за чотирма ознаками:
1. Функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків ( КФКВ)). Здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів. Можна виділити три рівні функціональної класифікації:
перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наприклад, 0100 - загальні функції державного управління,
другий рівень - підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування., в межах відповідних розділів. Наприклад, розділ "" - 0100, підрозділ, "" - 0110;
третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у межах відповідних підрозділів. Наприклад, розділ "Загальні функції державного управління" - 0100, підрозділ "Вищі органи державного управління та органи місцевої влади, фінансова та зовнішньо економічна діяльність" - 0110, конкретні напрями діяльності головних розпорядників коштів "Вищі органи державного управління та органи місцевої влади " - 0111, "Фінансова діяльність" - 0112, "Зовнішньо політична діяльність" - 0113 .
2. Економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків( КЕКВ ). Визначає конкретне спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, і поділяється на :
- поточні видатки (код 1000) - усі платежі бюджету, що передбачаються на конкретні цілі;
- капітальні видатки (код 2000) - платежі з метою придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів. Землі і нематеріальних активів, а також капітальні трансферти;
- нерозподілені видатки (код 3000) - це видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів передбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів міських рад;
- кредитування з вирахуванням погашення (код 4000) - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті яких у них виникають фінансові вимоги до інших суб'єктів господарської діяльності. При застосуванні категорії кредитування обов'язковою умовою є виникнення зобов'язання щодо повернення коштів.
Кожний напрямок видатків має цільове призначення. Наприклад, поточні видатки (1000) за цільовим призначенням спрямовувати: на оплату праці працівників бюджетних установ - 1110; нарахування на заробітну плату - 1120; видатки на відрядження - 1140; оплату комунальних послуг 1140. Капітальні видатки (2000): придбання основного капіталу - 2100 ; капітальний ремонт - 2200. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення (4100) передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного управління інших рівнів, державних підприємств фінансових установ і включає надання внутрішніх кредитів (4110) та повернення внутрішніх кредитів (4120).
3. Ознакою головного розпорядника коштів (відомча класифікація видатків КВК). Дає можливість повний економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів. Вона засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовувати кошти, тобто містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України тамісцеві фінансові органи ведуть реєстр формування і використання

 
 

Цікаве

Загрузка...