WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

Виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

кроком: Дайджест аналітичних матеріалів. Вип.6, Жовтень-грудень / Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету - 2001р.
5. Бюджетна система України: Навчальний посібник / Під редакцією С.І.Юрія, Й.М.Бескида - К.: НІОС, 2000
6. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради -2001. - №37-38.
7. Бюджетний процес і між бюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району : Навчальний курс. Модуль 4. К.: Міленіум, 2003р.
8. Василик О.Д. , Павлюк К.В. Державні фінанси України: Навчальний посібник для студентів - К.: НІОМ, 2002.
9. Василишин М.М. Формування місцевих бюджетів та обґрунтування міжбюджетних відносин // Фінанси України - 2001р. - №7
10. Вишняков С.В. Місцеві бюджети// - 2001 - №10
11. Ганущак Ю. Особливості місцевого бюджетування // Дзеркало тижня - 2002р. - 9 лютого
12. Грудзевич І.Т. Проблеми формування бюджетів органами місцевого самоврядування // Науковий вісник ВДУ - 2001р.- №3
13. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навчальний посібник/ Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. та інш. за ред. Д.е.н., проф..Карліна М.І. - К.:Кондор. 2003.- 220с.
14. Дем'янюк А.В. Фіскальний федералізм та проблеми збалансування бюджетів // Фінанси України - 2001 - №10
15. Доценко-Білоус Н. Бюджет-2002: балансування на межі реальності // Нова політика - 2002р. - №1
16. Закон України "Про бюджетну систему"
17. Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"
18. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
19. Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"
20. Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
21. Закон України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
22. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
23. Застосування положень Бюджетного кодексу. Навчальний курс. - К.: Міленіум, 2001р.
24. Ільїних С. Місцеві бюджети: прогноз на 2004 рік // Аналіз проекту бюджету-2004 - К.: Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету - 2003р.
25. Ільїних С. Підсумки виконання місцевих бюджетів станом на 1 січня 2004 року // Бюджетний і податковий огляд. І квартал 2004 року. Аналіз проекту бюджету-2004 - К.: Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету - 2004р.
26. Каун О.Б. Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетних відносин в процесі розбудови Української держави // Науковий вісник ВДУ - 2001 - №4
27. Кириленко О. Фінансова незалежність місцевого самоврядування //Фінанси України - 2001р. - №1
28. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник - К.: Знання, 1999р.
29. Кульчицький М.І. Проблеми та шляхи удосконалення бюджетної системи України // Регіональна економіка - 2001р. - №1
30. Кульчицький М.І. Місцеві бюджети і механізм їх формування // Фінанси України - 2001 - №9
31. Лексин В., Швецов А. Бюджетный федерализм в период кризиса и реформ // Вопросы экономики - 1998 - №3
32. Луніна І. Бюджет 2002: проблеми місцевих бюджетів // Хроніка економіки і політики - 2001р. - №2
33. Луніна І. Бюджет-2002: проблеми місцевих бюджетів // Хроніка економіки і політики - 2001р. - №2
34. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період: Монографія - Х.: Форт, 2000
35. Луценко Ю.О. бюджет у системі державного регулювання економічного розвитку // Фінанси України - 2003 - №9
36. Максюта А.А., Чугунов І.Я. Показники виконання бюджету у 2000 році // Фінанси України - 2001 - №6
37. Мельник П. Проблеми формування місцевих бюджетів і податкова політика держави // Фінанси України - 2001 №9
38. Міжбюджетна реформа в Україні 2001 року: Збірник / Відп. ред. В.А.Граб - К.: Парламентське видавництво, 2001р.
39. Моніторинг запровадження міжбюджетної реформи в Україні // Бюджетний і податковий огляд. Спеціальний випуск - К.: Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету - 2001р.
40. Некряч А. Місцеве самоврядування міцне захищеністю своїх прав // Віче - 2002р. - лютий (№2)
41. Опарін В.М. Бюджетна система. Навчальний посібник. - К. - 1999р.
42. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини // Фінанси України - 2000р. - №6
43. Павлюк К.В. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини // Фінанси України - 1996р. - №6
44. Пинзеник В. Дележ бюджетного пирога: региональный срез // Зеркало недели - 2001г. - 11 ноября
45. Покась В.І. Формування основ фінансової автономії місцевого самоврядування // Фінанси України - 2000 - №8
46. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.2001 р. №1195 "Про Затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами"
47. Розпутенко І.Г. Управління державними видатками в перехідних економіках. - К.: Основи, 1993р.
48. Ротов А.І. Міжбюджетні фінансові трансферти: теоретичні засади та спроба класифікації // Науковий вісник ВДУ - 2001 - №3
49. Серск В. Пропозиції Щодо змін у методології обрахунку міжбюджетних трансфертів у зв'язку з прийняттям нового законодавства про оподаткування доходів громадян / Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету - К. - 2002р.
50. Сидорець О.В. Деякі аспекти фінансового вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів // Фінанси України - 2001 - №9
51. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України. Навчальний посібник/ С.І.Мельник, І.Ф.Щербина, Дж.Хансен, В.М.Терес, С.Лідс та ін. - К.: Міленіум, 2002р.
52. Сухай С. Між бюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. - К.:Артек. - 2002.- 288с.
53. Слухай С.В. Фінансове вирівнювання на рівні територіальних громад - досвід ФРН // Фінанси України - 1998р. - №5
54. Финансы местных органов самоуправления: шведский опыт. Интервью с Кареном Рудебеком // Финансы - 1998г. - №4
55. Хиви Джери Финансы местных органов власти в США // Финансы. - 1995г. - №10
56. Чепенко В. Серск В. Використання спеціальних фондів в Україні // Бюджетний і податковий огляд. Перше півріччя 2001 року. - К.: Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету - 2001р.
57. Чечуліна О. Управління державними фінансами // Казна . - 2002 . - №3. -С.2.
58. Чугунок І.Я. Державні видатки у системі фінансового регулювання // Фінанси України - 2003 - №12
59. Швець В.Г. Дослідження теорії і практики між бюджетних трансфертів // Фінанси України - 2003 - №4
60. Шевченко О.В. Принципи формування регіональних тамісцевих бюджетів // Науковий вісник ВДУ - 2001р.- №3
61. Юрій С.І.Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України - 2001 - №10
62. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й., 2002 Казначейська система: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -590с.

 
 

Цікаве

Загрузка...