WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Внутрішні та зовнішні запозичення в Україні: реалії та перспективи - Курсова робота

Внутрішні та зовнішні запозичення в Україні: реалії та перспективи - Курсова робота

неоднозначність та нерівномірність міжнародної інтеграції, постійну зміну конкретних форм і методів її реалізації та прояву. Якщо глобалізація в економіці охоплює перш за все фінансову сферу, то інтернаціоналізація виробничих та торговельних трансакцій значною мірою пов'язана з формуванням та розвитком багатонаціонального підприємництва на основі розширення і диверсифікації транснаціональних фірм та корпорацій. Саме тому виникає нагальна необхідність врахування в національній економічній політиці суперечливого впливу інтернаціоналізації та глобалізації світогосподарських відносин на економічний розвиток та економічну безпеку держави з метою уникнення як надмірних побоювань, так і зайвих ілюзій щодо її наслідків. Ось чому, будь-яка держава в кожний момент свого існування зобов'язана мати власну, побудовану на національно-державних інтересах фінансову доктрину, складовою якої, як правило, виступає державне запозичення.
Особливість запозичення України до 2000 року полягає в тому, що його динамічний ріст відбувався в умовах, коли валовий внутрішній продукт країни продовжував скорочуватись - в 1997 році на 3%, в 1998 - на 1,7%, за 1999 рік майже на 3%. Одночасно, за цей період практично не відбувалося інвестування структурної перебудови національного господарства, не розроблялося концепції одержання та використання боргових коштів, не обгрунтовувалось їх цільове використання. До цього часу уряду не вдалося сформувати дієздатну систему державного управління ринковими перетвореннями, зміцнити банківську систему. Неефективним та логічно незавершеним виявився процес приватизації, допущений високий рівень тінізації економіки. Особливо небезпечним стало зростання диференціації доходів населення, яка в кілька разів перевищує відповідні показники в країнах Заходу і виключає можливість посилення соціальної стабільності у найближчій перспективі.
Усе це зумовило виникнення напруженої ситуації щодо створення фінансових ресурсів, їх розподілу та використання.
Таблиця 1.
Співвідношення фінансових ресурсів, створених у державі, і фінансових ресурсів підприємницьких структур
1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р.
Фінансові ресурси, створені в державі, млрд. грн.
53,7
57,4
61,4
92,2
97,9
У тому числі:
- фінансові ресурси підприємницьких структур усіх форм власності, млрд. грн.
23,5
22,7
21,1
37,3
38,8
Одночасно, в Україні відбувався та відбувається нееквівалентний, економічно невиправданий перерозподіл фінансових ресурсів між виробничою і невиробничою та комерційними сферами на користь останньої.
Таким чином, зовнішні запозичення стали невід'ємною складовою життєдіяльності господарського механізму України.
Так, якщо у 1994 році зовнішній борг України становив 380 млн. доларів США, то вже в липні 1999 року - 12,100 млн. доларів США, станом на початок травня 2000 року загальний обсяг накопичених зовнішніх зобов'язань України досягнув 10,544 млн. доларів США, або майже 44,79 відсотки від обсягу ВВП 1999 року.
Оцінюючи в цілому зовнішній борг України 2000 року, слід визнати, що уряд прагнув зменшити його розмір та його тиск на господарські процеси держави.
Проведений на початку року взаємозалік заборгованості уряду перед Росією у сумі 1099,644 тис. доларів США, став найвагомішим чинником зменшення рівня зовнішнього боргу. Згідно з угодою, підписаною представниками урядів двох країн 1 березня 2000 року, зазначену частину заборгованості України перед Російською Федерацією за спожиті енергоресурси та розщеплювальні матеріали було скасовано в рахунок погашення відповідних сум.
До інших виплат, здійснених урядом у погашення зовнішнього боргу, належить погашення зобов'язань перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку (1,190 тис. доларів США), чергові виплати з погашення кредитів Міжнародного Валютного Фонду (17,041 тис. доларів США у січні, 103,18532 тис. доларів США у лютому, 22,56695 тис. доларів США у березні та 88,595 тис. доларів США в квітні), виплати та проведення протоколів заліку зменшення заборгованості перед Туркменистаном за рахунок навчання туркменських спеціалістів в учбових закладах України (35,2143 тис. доларів США), остаточна сплата зобов'язань за кредитом, наданим фірмою Ністо Іваї (6,000 тис. доларів США), а також планові виплати основного боргу, за фідуціарними позиками та нереструктурованими облігаціями зовнішньої позики 1995 року.
Таким чином, економіка України в 2000 році дещо змінила вектор свого боргового зобов'язання. Аналіз економічних реалій свідчить про три незаперечні факти: скорочення зовнішньої заборгованості на 20% і на середину 2001 року вона становитиме 9,9млрд.доларів США, стабільна грошова одиниця при прирості внутрішніх валових резервів, а також виплата всієї заборгованості по пенсіях і заробітній платі.
Основним джерелом надходження коштів до бюджету стали важелі монетарного впливу, погоджені урядом із Національним банком: жорстке регулювання валютного ринку з одночасним викупом іноземної валюти на внутрішньому ринку, збільшення грошової маси, перед евальвація гривні. Це привело до зростання інфляції в 2000 році на 25,8%.
Збільшення надходжень коштів в бюджет відбулося також за рахунок скорочення бартерних схем, взаємозаліків і скасування понад сто пільг багатьом суб'єктам підприємницької діяльності. Питома вага бартерних операцій в загальному об'ємі експорту країни зменшилась до 1,5% в порівнянні з 3,9% у 1999 році; імпорту - відповідно 1,4% із 3%.
Позитивним явищем для бюджету стало майже десятиразове зростання мінімальної заробітної плати, оскільки багато суб'єктів господарювання офіційно, із нарахуванням податків, виплачували лише мінімальні ставки, а решту зарплати "в конвертах".
Аналіз розвитку боргових процесів в Україні і перспективи формування нової кредитної заборгованості країни дозволяють припустити значний вплив обсягів погашення та обслуговування боргу на фінансову стабільність в державі. Ріст зовнішнього боргу, більше ніж у 13 разів щодо розміру 1994 року в гривневому еквіваленті та нагромадження внутрішнього збільшення майже у вісім разів за той же період, обумовлюють необхідність відволікання значних сум для обслуговування цих боргів.
Так, у 2000 році Україна тільки Міжнародному валютному фонду виплатила 870 млн. доларів США в рахунок погашення основної суми боргу і 132 млн. доларів США, як відсотки в рахунок обслуговування боргу.
Одним із вагомих напрямків поступлень коштів в бюджет сталозбільшення зовнішньої торгівлі. Так, у 2000 році в порівнянні з 1999 роком, об'єм зовнішньої торгівлі збільшився на 21,8% і досяг 28,6 млрд. доларів США, в тому числі експорт зріс на 25,8% (до 14,6 млрд. доларів США), імпорт - на 17,8% (до 14 млрд. доларів США). Позитивне сальдо склало 616,5 млн. доларів США. Зовнішньоторгові операції проводились з партнерами із 189 країн світу. В загальному об'ємі експорту товарів у 2000 році в порівнянні з 1999 роком збільшилась питома вага чорних металів та виробів із них, механічних машин і обладнання, продуктів неорганічної хімії.
Передбачається, що в 2001 році експорт збільшиться на 4,2%, імпорт - на 3,9%.
Більше того, політика запозичень уряду в

 
 

Цікаве

Загрузка...