WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

- командної ) системи управління.
4. На сьогоднішній день, функціонування державної контрольно-ревізійної служби - невід'ємна складова системи органів державного фінансового контролю і фінансової безпеки держави загалом. Здійснюючи з власної ініціативи ревізії та перевірки за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, а за дорученням правоохоронних органів і в решти суб'єктів господарювання, розробляючи пропозиції щодо усунення виявлених хиб і порушень та запобігання їх в подальшому, державна контрольно-ревізійна служба тим самим сприяє скороченню потреби в бюджетних коштах, наповненню дохідної частини бюджетів і державних фондів та попереджає фінансові порушення і злочини. Свою специфічну роль державна контрольно-ревізійна служба відіграє також у викритті і запобіганні виникненню "тіньової економіки", яка визначається як економічна діяльність суб'єктів господарювання, що не враховується, не контролюється і не оподатковується державою, і не спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства.
5. Необхідно відмітити, що протягом останні роки увага науковців була в більшій мірі спрямована на розробку проблем формування і розвитку незалежного аудиторського фінансового контролю і дуже мало уваги приділялося державному фінансовому контролю. Пояснити це можна тим, що процеси роздержавлення, приватизації, відродження відносин приватної власності, звичайно, потребують такої форми контролю. Однак, оскільки значення державних фінансів у країнах з розвинутою ринковою економікою зростає й далі, то разом із цим розвивається і вдосконалюється механізм управління державними коштами й контролю за їх використанням.
Висновки та пропозиції щодо вдосконалення практики функціонування органів Державної контрольно-ревізійної служби:
1. Значним кроком до становлення нових контролюючих структур, характерних для ринку, стало прийняття Закону України " Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні " в 1993 році. Даним законом були визначені основи державної системи контролю в Україні, права і обов'язки органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, посадових осіб і громадян, а також структуру і організацію системи контролю, інші норми, які стосуються державної системи контролю.
2. Необхідно відмітити, що соціально-економічні, та політико-правові перетворення у нашій державі з часу прийняття даного закону (пройшло десять років з моменту його введення в дію) привели до його часткової невідповідності наявним умовам. До недоліків чинного закону слід віднести, в першу чергу, такі:
- право органів ДКРС проводити ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності за дорученнями правоохоронних органів передбачено в статті 14 "Взаємовідносини державної контрольно - ревізійної служби з правоохоронними органами" розділу IV "Правовий захист службових осіб державної контрольно - ревізійної служби" чинного Закону України, але при цьому не визначено сферу дії, функції і права органів служби в процесі проведення таких ревізій або перевірок.
- закон обмежує сферу дії ДКРС в частині здійснення контролю за виконанням цільових державних програм і контрактів, про авансованих за рахунок бюджетних коштів, за використанням державного майна, валютних кредитів, сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів тощо.
- органи ДКРС не мають належних важелів для забезпечення відшкодування чи поновлення завданих державі збитків, стягнення в дохід держави донарахованих платежів.
- ефективність державного контролю за використанням бюджетних коштів залишається низькою частково з причини відсутності у ДКРС права застосовувати до порушників фінансові санкції за нецільове використання цих коштів.
3. З урахуванням таких проблем вкрай необхідно внести відповідні зміни й доповнення до Закону України "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні".
Внесенням змін і доповнень до закону передбачається вирішити такі питання :
а). Окреслити загальну сферу діяльності органів державної контрольно - ревізійної служби з огляду на те, що доручення контрольно - ревізійні підрозділи одержують ( і будуть одержувати ) від центральних органів влади та правоохоронних органів.
б). Визначити порядок проведення органами ДКРС ревізій і перевірок із власної ініціативи, за дорученнями Міністерства фінансів України, Кабінету міністрів України, правоохоронних органів тощо.
в). Закріпити статус ГоловКРУ України як найвищого органу ДКРС з врахуванням того, що за тенденцію адміністративної реформи ГоловКРУ підпорядковується Міністерству фінансів України.
г). Уточнити функції, права і відповідальність органів ДКРС, особливо в частині перевірки використання фінансових ресурсів підприємницьких структур, які використовують державні кошти, дотримання податкового законодавства, реалізація ревізійних матеріалів.
д). Передбачити відповідальність підприємств, установ і організацій за нецільове використання бюджетних коштів. [ 24, с.5 ]
4. Потрібно констатувати, що подальше покращення і вдосконалення контрольно - ревізійної діяльності затримується внаслідок відсутності її законодавчо - нормативної бази. Останнє прямо перешкоджає успішному виконанню ревізійним апаратом фінансових органів завдань в боротьбі з організованою злочинністю. Для подолання проблеми недосконалості чинних на даний час нормативно - правових актів необхідно:
забезпечити постійний моніторинг та аналіз законодавства з питань фінансового контролю, за результатами якого запровадити своєчасну підготовку та подання в установленому порядку пропозицій для розв'язання проблемних питань;
домогтися прийняття Верховною Радою України закону "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні";
забезпечити вдосконалення механізму планування контрольної роботи;
забезпечити розробку та затвердження стандартів державного фінансовогоконтролю за використанням бюджетних коштів, державного
і комунального майна у сфері взаємодії органів державного фінансового контролю з правоохоронними органами, з інших питань контрольно - ревізійної роботи, які мають бути врегульовані;
забезпечити розробку порядків ( механізмів ) взаємодії ( координації ) з іншими фінансовими і контролюючими органами та підрозділами за тими напрямами контрольно - ревізійної роботи, за якими така взаємодія не врегульована або потребує змін і доповнень, та ініціювати їх погодження і затвердження в установленому порядку.
5. Загалом, шляхами до підвищення ефективності фінансового контролю бачимо:
- чітку координацію в часі діяльності КРУ роботою Кабінету Міністрів України, спрямованою на аналіз і переоцінку окремих сфер і питань соціальної та

 
 

Цікаве

Загрузка...