WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, а за дорученням правоохоронних органів і в решти суб'єктів господарювання, розробляючи пропозиції щодо усунення виявлених хиб і порушень та запобігання їх в подальшому, державна контрольно-ревізійна служба тим самим сприяє скороченню потреби в бюджетних коштах, наповненню дохідної частини бюджетів і державних фондів та попереджає фінансові порушення і злочини.
Ревізія і перевірки
установ
Ревізія суб'єктів
господарювання
за дорученням
правоохоронних
органів
Збереження і цільове використання бюджетних і позабюджетних коштів Збереження і цільове використання державного і комунального майна Стан бухгалтерського обліку і
звітності Цільове використання бюджетних
коштів Цільове використання державних
валютних позик Збереження державного, комунально-
го і колективного майна Сплата податків і обов'язкових
платежів Цільове використання бюджетних
коштів Цільове використання кредитних
ресурсів Дотримання норм зовнішньоекономіч-
ної діяльності
Рисунок 4. Модель механізму впливу ДКРС на фінансову безпеку Держави
Виявлення фактів
нерегламентованого
виробництва
товарів і послуг
Виявлення фактів
розкрадань,шах-
райств,нецільового
використання бюд-
жетних коштів,
корупції
Виявлення фактів
ухилення від сплати
податків,зборів
обовязкових
платежів
Внесення пропозицій
по узагальненню
такого виробництва
з одночасним його
оподаткуванням
Термінове
інформування
правоохоронних
органів
Застосування
фінансових санкцій
і адміністративних
стягнень
Викриття
неформальної
економіки
Викриття
підпільної
економіки
Викриття
незаконної
економіки
Попередження тіньової економічної діяльності
Ревізія ( перевірка )
Рисунок.5. ДКРС у запобіганні виникнення тіньової економіки
Свою специфічну роль державна контрольно-ревізійна служба відіграє також у викритті і запобіганні виникненню "тіньової економіки", яка визначається як економічна діяльність суб'єктів господарювання, що не враховується, не контролюється і не оподатковується державою, і не спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства ( рисунок .5).
Висновки
Підсумовуючи результати проведеного дослідження можна сформулювати ряд висновків теоретичного характеру:
1. У роботі прослідковано еволюцію контролю від його зародження до сучасних форм у демократичній державі із ринковою економікою. Виникнення контролю відбувається одночасно із виникненням держави, і його форми на певному історичному етапі тісно пов'язані із суттю держави:
а). Встановлено, що контроль з'явився вже на ранніх етапах розвитку суспільства та держави й слугував засобом регулювання виробництва й розподілу здобутих засобів життя. Відсутність у первісному суспільстві товарно - грошових відносин давала можливість здійснювати тільки кількісний контроль простих господарських процесів.
б). Перші форми державного фінансового контролю з'явилися біля 4000років до н.е., тоді, коли стародавні цивілізації Близького Сходу розпочали створювати високоорганізовані держави та налаштовувати господарську діяльність. Влада здійснювала облік доходів та витрат, збір податків, для чого виникла потреба контролю з метою зменшення витрат від помилок та шахрайства з боку некомпетентних або нечесних службовців.
в). В ході суспільного розвитку ускладнюються форми і методи державного контролю, які інтегрувалися у особливості конкретних історичних фінансово-бюджетних систем. Одну з перших таких систем, з яких практично пішли паростки сучасної моделі фінансового контролю, було розроблено і законодавчо закріплено за часів Київської Русі, в " Руській правді " Ярослава Мудрого, що діяла упродовж XI - XII століть.
г). В період феодалізму ще більшого значення набуває контроль за розрахунками між купцями і банками, у той же час виникає подвійна бухгалтерія, яка сприяє отриманню феодалами додаткового продукт, контролю за їх витратами та прибутками, зберіганням особистої власності.
д). З моменту становлення демократичних інститутів, контроль набуває рис не просто державного, а загальносуспільного нагляду за діяльністю держави та її органів.
е). Значними особливостями характеризувався державний контроль У Радянському Союзі. У цей період існувала потужна система тотального контролю в основі якої було прагнення міністерств і відомств, партії в цілому, вирішувати все зверху, повністю контролювати дії підприємств і організацій. Це визначало направлення контролю на те, щоб проводити якомога більше різноманітних перевірок і обстежень. Держава мала потужні органи контролю, за якими законодавчо були закріплені широкі повноваження на проведення ревізій і перевірок і майже не обмежені права по накладанню дисциплінарних стягнень, аж до звільнення керівників з займаної посади і передачі матеріалів про зловживання в слідчі органи.
2. Еволюція контролю в Україні:
У процесі розвитку системи державного фінансового контролю в Україні загалом можна виокремити два основних етапи:
Етап встановлення (1990 - 2000 р.р.), протягом якого сформовано базові умови для створення системи державного фінансового контролю та мережі контролюючих органів, досягнуто законодавчого та конституційного закріплення ключових гарантій їх діяльності, започатковано законодавче обмеження контрольних повноважень щодо контролю підприємницької діяльності, організовано кадрове, інформаційне, методичне та інше забезпечення контрольної системи.
Етап оптимізації і удосконалення (початок 2001 р.), який передбачає поглиблене дослідження організації системи державного фінансового контролю і правове закріплення її складових з врахуванням позитивного зарубіжного досвіду в законах, удосконалення взаємодії контролюючих органів, створення правових гарантій ефективності державного фінансового контролю та обмеження неправомірного втручання держави у господарську діяльність.
За час, що минув державна контрольно - ревізійна службарадикально реформувалась, перетворившись на дієвий, по справжньому авторитетний інститут Європейської держави.
3. З моменту здобуття незалежності зміни в соціально - економічній ситуації і в системі господарського управління обумовили необхідність радикальних перетворень в організації та методиці контролю. Безпосередніми факторами цих змін були:
відмова від ідеологічної направленості державної та господарської діяльності, в тому числі і контролю, на побудову комуністичного суспільства;
визнання співіснування різних господарських устроїв, для чого вимагається використовувати різні напрями контролю ( фінансовий, правовий, громадський, бухгалтерський, аудиторський та інші );
ліквідація планової ( адміністративно

 
 

Цікаве

Загрузка...