WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

господарювання
Інфляційна безпека Мінімальна і керована безпека
База фінансових
інструментів Суттєве розширення арсеналу фінансових
інструментів
Фондовий ринок Схильність населення до операцій із фондовими
цінностями
Боротьба з
фінансовими
злочинами Ефективна боротьба з фінансовими злочинами і
корупцією
Фінансово-платіжна
дисципліна
Зміцнення стану фінансово-платіжної дисципліни,
Економне і ефективне витрачання ресурсів
Національна валюта
Міцна і стабільна конвертована валюта
Суб'єкти контролю ( І підсистема )
Суб'єкти контролю
( ІІ підсистема )
Об'єкти контролю
Фактори безпеки
Фактори безпеки
Фінансова безпека держави
ЗВ
ЗВ УР
УР ОД
ОД - оперативні дані;
ЗВ - звітна інформація;
УР - управлінські рішення;
Рисунок 1. Лінійна модель рівноваги безпеки держави. [ 36, c46 ]
Передумова фінансового
контролю
Ревізія ( перевірка ) як
процес
Фінансовий
орган
В и в ч е н н я
П о р і в н я н н я
В и я в л е н н я
Ф і к с а ц і я п р о б л е м и
П р и й н я т т я р і ш е н н я
Рис..2 Сутність категорії фінансового контролю. [ 38, c.86 ]
Також дуже важливим є управлінський аспект, згідно з яким контроль можна трактувати як функцію, підсистему та елемент процесу менеджменту в фінансовому секторі народного господарства. Водночас навіть найпростіший хід повинен передбачати розгляд контролю як системи, якою є контролюючі суб'єкти, підконтрольні об'єкти та контрольні дії.
Ефективність контролю залежить від повноти виконання контролюючими суб'єктами певних основних вимог. Зокрема, контроль повинен:
- здійснюватись безперервно, регулярно і систематично;
- бути своєчасним за терміном здійснення і повним в охопленні об'єкта контролю;
- бути оперативним, дійовим та гласним;
- мати загальний характер - кожний керівник повинен здійснювати контроль та вважати його невід'ємною частиною своїх посадових обов'язків;
- форми і методи контролю повинні мати різнобічний характер.
З огляду на конституцію України, суб'єкти контролю можна умовно поділити на дві підсистеми за ознаками ініціювання і здійснення контролю.
До контролюючих суб'єктів першої підсистеми належать громадяни України, Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади, Конституційний та інші суди, органи прокуратури, органи місцевого самоврядування, політичні і громадські організації, засоби масової інформації. Особливість їх полягає в тому, що зазначені суб'єкти є як ініціаторами, так і виконавцями контролю. При цьому здійснення специфічних контрольних повноважень ними делегується певним підпорядкованим структурам. Наприклад, функції по здійсненню постійного контролю за використанням коштів державного і місцевих бюджетів, позабюджетних фондів та валютних кредитів державній контрольно-ревізійній службі, з оперативного управління видатками державного бюджету - державному казначейству. Функції щодо здійснення фіскального контролю за діяльністю платників податків і забезпеченню виконання дохідної частини державного бюджету главою держави покладено на Державну податкову службу.
В цілому органи контролю, яким нормативно-правовими актами, прийнятими переважно суб'єктами контролю першої підсистеми, делеговано функції по здійсненню постійного контролю у сфері фінансів, належать до суб'єктів контролю другої підсистеми і становлять її важливу центральну частину. Відмінність цих суб'єктів полягає в тому, що за результатами їх роботи управлінські рішення переважно приймають суб'єкти контролю першої підсистеми (тобто центральні органи влади).
До другої підсистеми також відносяться контролюючі органи і особи підприємств, установ і організацій. Це - керівники, головні бухгалтери та інші посадові особи і ревізійні комітети та органи відомчого контролю суб'єктів господарювання, на яких згідно з чинним законодавством покладено обов'язки по здійсненню відомчого контролю.
До останньої, третьої, групи контролюючих органів другої підсистеми належать органи незалежного фінансового контролю, виконавцями якого передусім є аудитори і аудиторські фірми.
З огляду на актуальність державного управління, викликану небезпечністю економіки достатнім обсягом фінансових ресурсів, провідна
роль у регулюванні їх потоків, раціональному та ефективному використанні належить системі державного фінансового контролю, до якої відносять органи державної контрольно-ревізійної служби, державного казначейства, державної податкової служби, державної інспекції контролю за цінами, парламентського контролю та деякі інші. Правові основи діяльності і модель лінійного зв'язку між органами державного фінансового контролю показано на рисунку 1.3.
Державна контрольно-ревізійна служба - є важливим органом державного фінансового контролю, який веде контроль починаючи з бюджетних установ у селах аж до міністерств і відомств. Її найважливішими функціями є:
Закон України
"Про власність"
Конституція України
Закон України
"Про підприємництво"
Правове поле функціонування
державного контролю
Фінансовий
контроль
Інші види
контролю
Адміністра-
тивний
контроль
Технічний
контроль
Екологічний
контроль
Види фінансового контролю
Відомчий
контроль
Аудит
Державний фінансовий
Контроль
Парламентський
контроль
Контрольні органи
виконавчої влади
Державна
податкова
служба
Державне
казначейство
Управління
пенсійного
фонду
Інші
Державна
контрольно-ревізійна
служба
Антимонопольний
комітет
Державна інспекція
по контролю за
цінами
Рисунок 3. Модель лінійного зв'язку між органами державного
фінансового контролю.
- контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів і коштів позабюджетних фондів;
- контроль за збереженням державного майна у бюджетних установах;
- контроль за достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах.
За такої ситуації відмовитися від постійного контролю за використанням бюджетних коштів, у тому числі державного бюджету на місцях силами державної контрольно-ревізійної служби недоцільно, як з точки зору профілактики фінансових порушень, так і з точки зору економічного ефекту такого контролю.
Не можна відкидати й того, що на практиці переважнотільки органи державної контрольно-ревізійної служби України проводять ревізії фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання незалежно від форм власності за дорученнями правоохоронних органів. Адже документальна ревізія, залишаючись основною формою контролю, водночас відповідно до статті 66 Кримінально-процесуального Кодексу України є способом збору доказів.
Наочно важливість функцій контрольно-ревізійної служби для підтримання фінансової безпеки держави показано на рисунку 4.
Здійснюючи з власної ініціативи ревізії та перевірки за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх

 
 

Цікаве

Загрузка...