WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси і касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань вилучати на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;
5. Одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються або перевіряються;
6. Одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок;
7. Пред'являти керівникам та іншим службовим особам об'єктів, що ревізуються чи перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності і фінансів, вилучати до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані і занижені валютні і інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами і організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;
8. Стягувати у дохід держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами і організаціями за незаконними угодами без встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства;
9. Накладати, у випадках передбачених законодавчими актами, на керівників й інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;
10. Застосовувати до підприємств і суб'єктів підприємницької діяльності фінансові санкції, передбачені законодавством з оподаткування[2,с.5].
Ревізії, контрольні перевірки проводяться на підставі; розпорядчого документа, підписаного начальником служби, управління, керівником підрозділу служби в районі, місті. За ініціативою державної контрольно-ревізійної служби ревізія підприємства, установи, організації проводиться не частіше від одно разу на рік. За дорученням правоохоронних органів ревізію проводять у будь-який час.
Органи державної контрольно-ревізійної служби проводять ревізії і перевірки суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою правоохоронних органів. Ці самі органи подають допомогу ревізорам у виконанні ними службових обов'язків.
Службові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади. Законні вимоги ревізорів є обов'язковими для виконання службовими особами об'єктів, які ревізують. Ці особи при виконанні своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.
Викладені функції державної контрольно-ревізійної служби в Україні, права і обов'язки посадових осіб цієї служби не поширюються на контроль місцевих Рад народних депутатів (муніципальний контроль), аудиторський і відомчий контроль.
3. Державна контрольно-ревізійна служба як складова фінансової безпеки держави.
В останні роки увага фінансистів була в більшій мірі спрямована на розробку проблем формування і розвитку незалежного аудиторського фінансового контролю і дуже мало уваги приділялося державному фінансовому контролю. Пояснити це можна тим, що процеси роздержавлення, приватизації, відродження відносин приватної власності, звичайно, потребують такої форми контролю. А оскільки значення державних фінансів у країнах з розвинутою ринковою економікою зростає й далі, то разом із цим розвивається і вдосконалюється механізм управління державними коштами й контролю за їх використанням. Важлива роль у процесі державного регулювання відводиться державній контрольно-ревізійній службі в Україні, далі - державна контрольно-ревізійна служба, яка є невід'ємною складовою системи її фінансової безпеки.
Фінансова безпека держави - поняття досить багатопланове в економічному контексті та надзвичайно актуальне в політичному, бо є результатом практичних заходів з боку законодавчої та виконавчої влад держави в сфері фінансів. Вона визначається конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу.
Фінансову безпеку будь-якої держави визначає, насамперед, її фінансова незалежність. При цьому, за О.Барановським, рівень фінансової безпеки зумовлений щонайменше 12 факторами, чільне місце серед яких посідають бюджетна безпека і боротьба з фінансовими злочинами .
Будь-який із зазначених факторів при відхиленні за оптимальні межі може призвести до порушення фінансової безпеки держави (спад виробництва, збільшення дефіциту державного бюджету, ігнорування інтересів власних товаровиробників, зростання інфляції, тінізації, криміналізація економіки тощо), а в кінцевому результаті - до зростання залежності держави від впливу зовнішніх і внутрішніх детермінант, дії яких не завжди спрямовані в інтересах більшості її населення. Водночас тривале порушення фінансової безпеки створює передумови щодо порушення економічної і навіть національної безпеки держави. Механізм фінансової безпеки держави подано на рисунку 1.
Отже, для нормального функціонування державного устрою дуже важливо, щоб органи управління державою своєчасно і повно виявляли проблеми суспільного життя, що може мати вирішальне значення для удосконалення законодавчих актів, а через їх реалізацію - для гарантування фінансової безпеки країни.
Таким чином, невід'ємним складником управління державою є контроль, який дає змогу не лише виявити, а й запобігти помилкам і хибам в роботі, шукати нові резерви та можливості.
Методологічно сутність фінансового контролю, як поняття, зводиться до процесу вивчення, порівняння, виявлення, фіксації проблеми, змісту і відображення в обліку господарських операцій та вжиття заходів по їх розв'язанню, усуненню порушень і попередженню їх в подальшому (рис. 2 ).
Таблиця 1
Основні фактори фінансової безпеки держави [36,c.43]
Фактори фінансової
Безпеки
Окремі ознаки оптимальності факторів
Політичний клімат
країни
Стабільний демократичний устрій, що стимулює
економічне пожвавлення
Бюджетна безпека Забезпечення платоспроможності держави з
урахуванням доходів та витратдержавного і
місцевих бюджетів
Фінансово-кредитна
Політика
Політика, спрямована на підтримку власного
товаровиробника
Внутрішній ринок Відкритість і привабливість внутрішнього ринку
для інвесторів
Зовнішня допомога Надання допомоги в будь-який час, у достатніх
розмірах, на прийнятних умовах
Ринок капіталів Поповнення ринку великою кількістю акцій
реально функціонуючих суб'єктів

 
 

Цікаве

Загрузка...