WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

економічно розвинутих країн світу, але ні в якому разі не до копіювання зарубіжної практики. Заклики до впровадження міжнародних стандартів контролю у вітчизняну практику позитивних результатів поки що не дали.
Значним кроком до становлення нових контролюючих структур, характерних для ринку, стало прийняття Закону України " Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні " в 1993 році. Даним законом визначаються основи державної системи контролю в Україні, права і обов'язки органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, посадових осіб і громадян, а також структуру і організацію системи контролю, інші норми, які стосуються державної системи контролю.
Державна контрольно - ревізійна служба створена при Міністерстві фінансів України і призначена для здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності у міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, а також на підприємствах, які отримують кошти з бюджетів.
Подальше покращення і вдосконалення контрольно - ревізійної діяльності затримується внаслідок відсутності її законодавчо - нормативної бази. Останнє прямо перешкоджає успішному виконанню ревізійним апаратом фінансових органів завдань в боротьбі з організованою злочинністю.
Зміна економічних умов в нашій державі призвела до оздоровлення господарської діяльності і зменшення потреби в контролі. Велику роль в цьому відіграла децентралізація, впровадження колективної та приватної власності, різноманітність видів підприємницької діяльності, зростання кількості малих та середніх власників. Зменшення потреби в контролі обумовлена збільшенням питомої частки недержавних форм власності. Це зумовило перекладання контрольних функцій держави на власника.
В Україні визначився новий напрямок розвитку контролю господарської діяльності підприємств - незалежний аудиторський контроль.
Аудит як галузь наукових знань і практичної діяльності виник в Україні у 90-ті роки. Поштовхом до становлення аудиторства стало прийняття в 1993 р. Закону України " Про аудиторську діяльність ".
Зростання попиту на аудиторські послуги з боку суб'єктів підприємницької діяльності особливо відчувалося до 1 жовтня 1995 р., тобто до того терміну, коли необхідно було підтвердити достовірність звітних даних за 1994 рік
(обов'язковий аудит або аудит за законом). Але через неможливість забезпечити обов'язковий аудит за 1994 р. до вищевказаного строку постановою Верховної Ради України дату його завершення було перенесено на
31 березня 1996 р. Обов'язковий аудит усіх суб'єктів підприємницької діяльності було проведено й за 1995 р. Це певною мірою позитивно вплинуло на вирішення проблем адаптації аудиторства в Україні. На жаль, за 1996 р. проведення обов'язкового аудиту було відмінено щодо більшості СПД, тобто було майже призупинено виконання ст.10 Закону України " Про аудиторську діяльність " ( обов'язковий аудит ).
Однак аудиторська практика не відміняє діючий фінансово - господарський контроль, який потребує удосконалення і подальшого всебічного розвитку. Докорінної реорганізації він потребує після того, як відбулися радикальні зміни не тільки в організації і методології бухгалтерського обліку, кореспонденції рахунків, а й у складі фінансової звітності.
У процесі розвитку системи державного фінансового контролю в Україні загалом можна виокремити два основних етапи :
1. Етап встановлення (1990 - 2000 р.р.), протягом якого сформовано базові умови для створення системи державного фінансового контролю та мережі контролюючих органів, досягнуто законодавчого та конституційного закріплення ключових гарантій їх діяльності, започатковано законодавче обмеження контрольних повноважень щодо контролю підприємницької діяльності, організовано кадрове, інформаційне, методичне та інше забезпечення контрольної системи.
2. Етап оптимізації і удосконалення (початок 2001 р.), який передбачає поглиблене дослідження організації системи державного фінансового контролю і правове закріплення її складових з врахуванням позитивного зарубіжного досвіду в законах, удосконалення взаємодії контролюючих органів, створення правових гарантій ефективності державного фінансового контролю та обмеження неправомірного втручання держави у господарську діяльність.
Отже, зміни в соціально - економічній ситуації і в системі господарського управління обумовили необхідність радикальних перетворень в організації та методиці контролю. Безпосередніми факторами цих змін є :
- відмова від ідеологічної направленості державної та господарської діяльності, в тому числі і контролю, на побудову комуністичного суспільства;
- визнання співіснування різних господарських устроїв, для чого вимагається використовувати різні напрями контролю ( фінансовий, правовий, громадський, бухгалтерський, аудиторський та інші );
- ліквідація планової ( адміністративно - командної ) системи управління.
2. Функціональне призначення та повноваження державної контрольно - ревізійної служби України.
Державна контрольно - ревізійна служба України складається з Головного контрольно - ревізійного управління України, контрольно - ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно - ревізійних підрозділів ( відділів, груп ) в районах, містах і районах у містах.
Державна контрольно - ревізійна служба має централізовану організаційну структуру. Головне контрольно - ревізійне управління України очолює заступник Міністра фінансів України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно - ревізійних управлінь, підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкованістю. Структурні підрозділи контрольно - ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках.
Функції контрольно - ревізійної служби полягають у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку та звітності у міністерствах, відомствах, підприємствах і організаціях, які утримуються за рахунок державного бюджету. До її функцій також належать проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються з державного бюджету, контролюють повноту оприбуткування, використання і збереження валютних коштів, перевіряють виконання рішень за результатами проведених ревізій.
Державна контрольно - ревізійна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну контрольно - ревізійнуслужбу", який був прийнятий 26 січня 1993 року, іншими законодавчими актами : Указами Президента та Постановами Кабінету Міністрів України.
Головним завданням державної контрольно - ревізійної служби є здійснення контролю за використанням коштів бюджетів усіх рівнів, та коштів

 
 

Цікаве

Загрузка...