WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

Державна контрольно-ревізійна служба України і шляхи удосконалення її діяльності - Курсова робота

Московського товариства бухгалтерів Ф.І. Бельмер представив проект такої організації - Інституту бухгалтерів, що стало причиною скликання 1-го Всеросійського з'їзду бухгалтерів.
Відповідно до проекту члени інституту поділялися на бухгалтерів - експертів, бухгалтерів та кандидатів. Проте і ця спроба не отримала визнання ні державою, ні громадськістю.
Фінансова програма більшовиків, які прийшли до влади у листопаді 1917р. включала серед інших заходів також і організацію робітничого фінансового контролю. Робітничий фінансовий контроль вводився на основі декрету від
27 листопада 1917 р. і поширювався на виробництво, купівлю - продаж, зберігання товарів і на фінансову діяльність підприємств. Одночасно з введенням контролю була відмінена комерційна таємниця. Власники підприємств зобов'язані були надавати органам робітничого контролю (заводські, фабричні комітети, ради старост тощо) всю необхідну інформацію. У страховій справі був введений державний контроль за всіма видами страхування. [ Шаварина М.П. Іст.фін.ст.51 ]
Наступна спроба створення органу незалежного фінансового контролю - Інституту державних бухгалтерів - експертів ( ІДБЕ ) - відноситься до періоду НЕПу. В той час спостерігався черговий підйом в економіці і робились спроби створення ринкових відносин. Наслідком цього є поява самостійних органів контролю. ІДБЕ було створено в 1924 р. з метою сприяння правильному веденню обліку і звітності на державних, концесійних, змішаних, кооперативних, громадських і приватних підприємствах та державних установах, а також надання висновків з різного роду питань обліку та звітності.
Перші органи державного контролю в Україні були створені 2 квітня 1918р. В особі відділу контролю, який згодом був перетворений на Секретаріат Державного контролю, який пізніше, внаслідок тимчасової інтервенції іноземних військ було розпущено.
15 січня 1919 року у складі Уряду УРСР був створений відділ контролю, а згодом на його основі - Народний комісаріат Державного контролю УРСР (НКДК). Народний комісаріат Державного контролю був компетентним з питань : загальної, фінансово - промислової, адміністративно - освітньої, військової діяльності, а також землеробства, транспорту і зв'язку. Проводив цю роботу НКДК шляхом запобіжної, фактичної і наступної ревізії. Він перевіряв кошториси та господарсько - оперативні плани, грошовий обіг та обіг матеріальних цінностей, здійснював нагляд за правильністю рахівництва і звітності.
25 лютого 1920 року Український уряд видав розпорядження " Про реорганізацію всіх установ Державного контролю на Україні ", яким розповсюдив дію " Положення про Робітничо - селянську інспекцію РФСР " в Україні. Всі установи Державного контролю УРСР були перетворені в єдиний орган соціалістичного Державного контролю - Всеукраїнську робітничо - селянську інспекцію, яка мала залучати до своєї роботи широкі верстви робітників і селянської бідноти. В губерніях і повітах були утворені відділи Робітничо - селянської інспекції, в волостях - осередки сприяння даній інспекції.
Відділи губінспекцій, які існували в 1920 р., не були об'єднані в галузеві групи, а їх велика кількість значно ускладнювала керівництво ними. Тому на початку 1921 року значно спрощується структура апарату губернської РСІ, в якій утворено чотири відділи : загальний, культурно - адміністративний, фінансово - економічний і бюро скарг.
Наступний період характеризується індустріалізацією країни і початком колективізації сільського господарства. Головне місце в діяльності держави посіли питання управління народним господарством, планування і фінансування будівництва індустріальних підприємств тощо. Нові історичні умови поставили і нові завдання перед органами державного контролю.
У зв'язку з цим 23 січня 1929 р. було затверджено нове Положення про народний комісаріат Робітничо-селянської інспекції УРСР, в якому уточнювалось завдання, права і обов'язки РСІ відповідно до вимог часу. Це положення діяло до 1934 р.
В 1934 р. на зміну єдиному контролюючому органу Центрального контролюючого комітету - Робітничо - селянської інспекції ( ЦКК - РСІ ) було створено Комісію партійного контролю при Держконтролі СРСР. Це стало початком відмежування народних мас від роботи в контролюючих органах.
На початку двадцятих років починають створюватися контролюючі служби при фінансових органах. Постановою уряду від 23 жовтня 1923 р. було створено фінансово - контрольне управління, яке мало великий штатний апарат. Органи Державного фінансового контролю знаходились при фінорганах і підпорядковувались в центрі безпосереднього наркому, а на місцях - керівникам фінорганів.
В кінці 1932 - на початку 1933 р.р. Фінансово - контрольне управління перетворилось в фінансово - бюджетну інспекцію, яка проіснувала до 1937 року. В жовтні 1937 року в складі Наркомфіну СРСР починають створюватися спеціальні Контрольно - ревізійні управління ( КРУ ), які мали право проводити документальні ревізії всіх наркомів, відомств, організацій, закладів і виробництв.
Апарат був централізований, ревізорів в радянських республіках, керівників ревізійного апарату в областях, автономних республіках, великих містах назначало і звільняло Контрольно - ревізійне управління Наркомфіну СРСР. Ця система державного контролю проіснувала до 1956 року, коли в зв'язку з розширенням прав союзних республік при міністерствах фінансів кожної з них були створені контрольно - ревізійні управління, а весь
місцевий апарат ревізорів був підпорядкований останнім. [ Контроль і ревізія за ред.Бутинця с.24 ]
Аналізуючи систему фінансового контролю, у радянський період можна виділити те, що існувала потужна система тотального контролю в основі якої було прагнення міністерств і відомств, партії в цілому, вирішувати все зверху, повністю контролювати дії підприємств і організацій. Це визначало направлення контролю на те, щоб проводити якомога більше різноманітних перевірок і обстежень. Держава завжди мала потужні органи контролю, за якими законодавчо були закріплені широкі повноваження на проведення ревізій і перевірок і майже не обмежені права по накладанню дисциплінарних стягнень, аж до звільнення керівників з займаної посади і передачі матеріалів про зловживання в слідчі органи.
Надалі розвиток ринкових відносин в Україні, поява акціонерних підприємств, комерційних банків і інших господарських структур, властивих ринку, вимагали докорінної реорганізації системи фінансового контролю. В умовах переходу до ринку невдачі створення ефективної державної системи контролю в Україні викликані відсутністю стратегії реформування органів контролю, непослідовності дій і прямих помилок у прийнятті законів, указів і постанов.
В перехідний період до ринкової економіки створювались нові контрольні органи, положення про які не завжди повно і чітко визначали їх функції. Втой же час продовжували діяти раніше існуючі контролюючі служби, положення про які не обновлялися.
Ринкові перетворення в економіці України спонукають до вивчення досвіду організації і методології контролю

 
 

Цікаве

Загрузка...