WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне казначейство в системі органів оперативного управління бюджетом - Курсова робота

Державне казначейство в системі органів оперативного управління бюджетом - Курсова робота

відповідних територіальних управлінь за погодженням з керівництвом Держказначейства.
Кожне відділення ДКУ очолює начальник, який відповідає за роботу, покладену на нього відповідно до функцій відділення районного казначейства відповідальні за:
1. Впровадження тадотримання законодавчих та нормативних
документів щодо виконання бюджету.
2. Касове виконання державного бюджету за видатками в межах
асигнувань, передбачених державним бюджетом, забезпечення
виконання загального та спеціального фондів державного бюджету
за доходами, зокрема:
" обліковує кошти державного бюджету, одержані на єдиний казначейський рахунок, в розрізі кодів бюджетної класифікації, розпорядників коштів, а також видатки державного бюджету;
" забезпечує отримання, реєстрацію, доведення розпорядникам бюджетних коштів, асигнувань та інформації, пов'язаної з виконанням бюджету, а також підготовку виписок про асигнування та касові видатки;
" проводить звірку даних обліку за доходами з фіскальними органами, здійснює повернення та розмежування доходів;
" приймає від бюджетних установ заяви на платіж, проводить контроль за дотриманням лімітів видатків та здійсненням платежу;
" веде облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету та державних позабюджетних фондів;
" отримує та перевіряє звіти розпорядників коштів та формує зведені звіти про касове виконання державного бюджету за доходами і видатками відповідно до кодів бюджетної класифікації та подає їх відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету;
" проводить роботу, пов'язану зі здійсненням контролю за до-триманням чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, надходженням та використанням коштів позабюджетних фондів у районі;
" здійснює за поданням державної податкової інспекції по-вернення зайво або помилково сплачених до бюджету податків, зборів та обов'язкових платежів;
" здійснює заходи щодо добору, розстановки, виконання, про-фесійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
" розглядає заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань в межах своїх повноважень.
Районні та міські відділення Державного казначейства складаються з:
" відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів;
" відділу розмежувань та оперативно-аналітичного обліку державних доходів;
" відділу бухгалтерського обліку і звітності;
" операційного відділу.
За необхідності відділи можуть об'єднуватись з виділенням певних функцій.
Внутрішня типова структура управлінь і відділень відображає особливості роботи кожної одиниці і не завжди співпадає. Разом з тим можна виділити загальні для більшості структурні підрозділи (відділи): виконання бюджету за доходами; виконання бюджету за видатками; встановлення лімітів; обліку і звітності тощо, необхідних для роботи самого казначейства. Так, вища й середня ланки мають режимно-секретні відділи, відділи організації роботи та контролю підвідомчих органів, відділи комп'ютеризації. Очевидно, останні після повного інформаційного забезпечення казначейства з часом перетворяться на штатну обслуговуючу одиницю. Нині ж їх діяльність охоплює розробку та перевірку програмного забезпечення, а також встановлення та обслуговування комп'ютерних мереж.
3. Шляхи підвищення ефективності контролю Державного казначейства за рухом бюджетних ресурсів
Трансформація економіки України до ринкових механізмів господарювання створила об'єктивні передумови для утворення нової структури управління державними фінансами, що забезпечує якісний і оперативний контроль за своєчасністю і повнотою надходжень доходів до Державного бюджету України, цільове і ефективне витрачання бюджетних коштів, прозорість усього процесу виконання Державного бюджету України [17, с.51].
З метою посилення контролю за надходженням коштів до державного бюджету в попередні роки особлива увага приділялась масовому проведенню перевірок:
- установ комерційних банків з питань повноти та своєчасності зарахувань податків, зборів та обов'язкових платежів, правильності нарахування та сплати відсотків за користування тимчасово вільними залишками коштів;
- органів, що уповноважені справляти платежі, належні державному бюджету, щодо повноти та своєчасності їх перерахування до бюджету.
Такий контроль на той час відігравав неабияку роль, оскільки, з однієї сторони, в процесі перевірок виявлялися факти недозарахування платежів до державного бюджету і вживалися заходи щодо негайного виправлення становища; а з другого боку, упереджувалися аналогічні порушення надалі [36, c.6].
Існування казначейської системи дозволяє на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб найбільш раціонально, селективно проводити оптимізацію бюджетних потоків, знизити ймовірність серйозних перебоїв у фінансуванні, зробити процес виконання бюджету ефективнішим. Участь казначейства, з одного боку, орієнтована на те, аби максимально точно визначити обсяг ресурсної бази державного бюджету як в цілому, так і з окремих видів податків та територій, а також сфери відповідальності фіскальних органів. З іншого боку, це необхідно для того, щоб, виходячи з прогнозованої ресурсної бази, фінансувати пріоритетні зараз напрями державного бюджету [53, с. 16]. Проходження коштів заплутаними каналами через значну мережу комерційних банків призводило до того, що мільйони гривень, призначених для виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, вчасно не надходили до своїх адресатів. На поточних бюджетних рахунках зберігалися значні залишки коштів і спостерігалася тенденція до зростання їх [25, с.35].
Таким чином, ми підійшли до одного з головних завдань Казначейства - управління готівковими коштами державного бюджету шляхом здійснення фінансування витрат органів державної влади згідно з затвердженим державним бюджетом.
Починаючи з 1998 року, в органах казначейства запроваджено проведення щоденного аналізу надходжень доходів до державного бюджету в розрізі видів надходжень та територій. З 01.01.2002 року застосовуються нові форми щоденної аналітичної роботи: аналіз надходжень податків та зборів, які враховуються при розрахунку дотації вирівнювання, виконання надходжень до місцевих бюджетів. Ці аналітично-інформаційні матеріали дають можливість оперативно реагувати на виконання планових показників, розробляти прогнози надходжень до бюджетів усіх рівнів, своєчасно проводити фінансування видатків тощо.
Після набуття органами казначейства статусу учасника СЕП НБУ, на балансі управління відкриті доходні рахунки державного та місцевих бюджетів. Зазначений крок у розвитку казначейського обслуговування як державного, так і місцевих бюджетів став свого роду революційним. Органи місцевого самоврядування, виконавчої влади, місцеві фінансові органи схвально сприйняли такі нововведення, адже це ще один крок до

 
 

Цікаве

Загрузка...