WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне казначейство в системі органів оперативного управління бюджетом - Курсова робота

Державне казначейство в системі органів оперативного управління бюджетом - Курсова робота

обов'язкових платежів та проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів.
Сутність казначейства як і будь якого іншогопоняття чи категорії проявляється у виконуваних функціях, які характеризують прояв його суті в дії, а також завдання, права та обов'язки, пов'язані з його діяльністю.
Відповідно до Положення про Державне казначейство за від 31 липня 1995 р. №590 на Державне казначейство в Україні покладено виконання таких функцій:
" здійснює касове виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування за доходами та видатками;
" організовує управління наявними коштами державного бюджету, державних позабюджетних фондів і бюджетів самоврядування у межах видатків, визначених на відповідний період;
" здійснює контроль за цільовим спрямуванням бюджетних
коштів на стадії проведення платежу на підставі підтверджуючих документів, наданих розпорядниками бюджетних коштів;
" проводить облік касового виконання та складання звітності
про стан виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування;
" здійснює облік, обслуговування та погашення зовнішнього і
внутрішнього боргів держави відповідно до чинного законодавства;
" здійснює розмежування загальнодержавних податків, зборів
та інших обов'язкових платежів між державним бюджетом
та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, проводить взаєморозрахунки між ними.
Розмежування з бюджетами нижчого рівня здійснюються за
умови укладання угод між органами Держказначейства та
відповідними Радами;
" відповідно до укладених угод відкриває та обслуговує рахунки розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства;
" здійснює оплату рахунків за дорученням розпорядників бюджетних коштів відповідно до чинних нормативних актів[8,с.24].
При цьому Державне казначейство не несе відповідальності за зобов'язаннями, прийнятими розпорядниками бюджетних
коштів;
" отримує звіти про виконання кошторисів доходів і видатків
від розпорядників бюджетних коштів, здійснює звірку даних обліку органів Держказначейства з даними обліку розпорядників;
" здійснює у безспірному порядку стягнення належних державному бюджетові коштів по взаєморозрахунках між бюджетами;
" забезпечує роботу інформаційно-обчислювальної системи
Держказначейства та її взаємодію з інформаційними системами Національного та комерційних банків України, міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, установ та організацій;
" управляє поточними залишками казначейських рахунків з
метою отримання доходів та зарахування їх до загального
та спеціального фондів державного бюджету;
" розробляє та затверджує нормативно-правові акти та єдині
правила організації роботи з питань казначейського виконання бюджетів усіх рівнів, ведення бухгалтерського обліку та
складання звітності про виконання державного бюджету та
бюджетів самоврядування, кошторисів доходів та видатків
бюджетних установ, відкриття рахунків в органах Державного
казначейства;
" здійснює роботу щодо добору, розстановки кадрів, створення
ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів, забезпечує проведення єдиної державної політики з
питань державної служби в органах Держказначейства;
" організовує та здійснює внутрішньо системний контроль і
аудит;
" здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством України.
При цьому Державне казначейство має реалізувати принцип Єдиного казначейського рахунку державного бюджету у поєднанні з централізованою системою, яка дасть змогу мати вичерпну інформацію про щоденний стан державних фінансів, забезпечити можливість маневрування фінансовими ресурсами держави. За цих умов за банківською системою залишається здійснення функцій акумуляції коштів Державного бюджету України, їх зберігання та перерахування за дорученням органів Державного казначейства, а також прийом, зберігання та видачу готівки. А за міністерствами та відомствами залишається право розподілу асигнувань за напрямами видатків коштів, затвердженими державним бюджетом України[10, с.17].
Такий розподіл функцій щодо касового виконання державного бюджету між фінансовою та банківською системами є найбільш ефективним, оскільки дає можливість зосередити всі важелі управління державним бюджетом у руках головного фінансового агента держави в особі Державного казначейства України.
Для виконання своїх функцій Державне казначейство має право:
" бути учасником системи електронних платежів Національного банку України;
" відкривати, використовувати та закривати в установах банків кореспондентські рахунки в національній та іноземній валютах;
" отримувати безоплатно від Національного та комерційних банків інформацію про наявність та рух коштів за поточними, депозитними, бюджетними та іншими рахунками розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
" отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів інформацію про статистичні дані щодо виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування;
" вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та банків дотримання встановленого порядку виконання бюджетів;
" призупиняти або обмежувати за рішенням Голови Держказначейства та його заступників, а також керівників територіальних органів Держказначейства здійснення операцій за рахунками розпорядників бюджетних коштів у разі порушення ними встановленого порядку використання бюджетних коштів, а також неподання кошторисів та звітності про їх надходження та використання;
" вживати заходи щодо усунення виявлених порушень при проведенні розрахунків за доходами та видатками державного бюджету та бюджетів самоврядування за повідомленням контролюючих та правоохоронних органів, а також вимагати усунення виявлених порушень від усіх учасників зазначених розрахунків;
" укладати з установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності угоди, що забезпечують виконання функцій, покладених на Державне казначейство;
" відмовляти розпорядникам бюджетних коштів у відкритті рахунків без укладання відповідної угоди;
" видавати разом з Національним банком України, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні нормативні акти;
" має інші права, передбачені чинним законодавством України.
Свою роботу Державне казначейство організовує відповідно до Положення "Про Державне казначейство України", затверджене постановою Кабінету Міністрів від 31 липня 1995 р. №590. Розмежування повноважень між регіональними органами в частині фінансування видатків здійснюється за ознаками значення того чи іншого об'єкта фінансування і місця його розташування[3, с.7].
Державне

 
 

Цікаве

Загрузка...