WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне казначейство в системі органів оперативного управління бюджетом - Курсова робота

Державне казначейство в системі органів оперативного управління бюджетом - Курсова робота

України".
9. Постанова КМУ і НБУ від 1.03.2001р. №200 "Деякі питання касового виконання Державного бюджету України".
10. Положення про єдиний казначейський рахунок. Наказ Головдержказначейства України від 21.03.1997 №28.//Офіційний вісник України.-1997.-№14.
11. Концепція розвитку державного казначейства за умов функціювання Єдиного казначейського рахунку.-Державне казначейство України.-К.:2000.
12. "Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету", затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України від 25.03.1999р. №27.
13. Наказ Державного казначейства України від 19.12.2000р.№131 "Про затвердження порядку виконання державного бюджету за доходами".
14. Наказ Державного казначейства України від 29.12.2000р.№143 "Про порядок переходу органів Державного казначейства України на новий План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів".
15. Наказ Державного казначейства України від 22.01.2001р. №3 "Про затвердження порядку касового виконання державного бюджету за видатками".
16. Наказ Державного казначейства України від 10.08.2001р. №140 "Про затвердження порядку касового виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи".
17. Алієва В. Аналіз казначейської системи виконання ДБУ: переваги та недоліки // Економіст.-2000.-№2.-с.51-53.
18. Алієва В. Аналіз казначейської системи виконання місцевих бюджетів: переваги та недоліки // Економіст.-2000.-№12.
19. Андрущенко В.Л. Західна фінансова думка про природу державних фінансів//Фінанси України-1996.-№9.-с.21-25.
20. Гай-Нижник П.П. Бюджет Української держави за Гетьманату Павла Скоропадського // Фінанси України.-2001.-№8.-с.55-59.
21. Гірак О.Створюємо якісно нову організаційну структуру.//Казна.-2002.-№3.-с.3-4.
22. Гордієнко Н.Казначейство України: сьогодення і стратегія розвитку // Праця і зарплата.-1999.-№18.-с.30.
23. Даневич О.Оптимізація процесу управління бюджетними коштами // Казна.-2001.-№1.-с.10-12.
24. Дієва Н.М. Стабільність і ефективність бюджетного процесу // Фінанси України.-2001.-№5.-с.41-45.
25. Єремейчук Р. Вдосконалення діяльності Державного казначейства: регіональний аспект // Банківська справа.-2000.-№2.-с.34-37.
26. Єпіфанов А.О., Сало В.І., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України.-К.: Наукова думка.-1997.
27. Жибер Т.В. Державне казначейство України: становлення, проблеми, перспективи // Фінанси України.-2001р. №1.-с.40-41.
28. Заруба О.Д.Вдосконалення перерозподілу фінансових ресурсів держави // Фінанси України.-1996.-№11.-с.7-15.
29. Казначейська система виконання бюджету: Підручник /С.О.Булгакова, Л.В.Єрмоленко, Н.І.Сушко, О.О.Чечуліна, Т.А.Шаповал, Н.П.Шульга.-К.:КДТЕУ, 2000.
30. Кириленко О. та ін. Банківський менеджмент.-К.,1999.с.-206-212.
31. Кінах А. Уряд зробить усе можливе аби система Державного казначейства відповідала сучасним вимогам та світовим стандартам // Казна.-2002, січень.
32. Кірєєв О.І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проблеми та шляхи розв'язання //Фінанси України.-2001.-№5.-с.34-40.
33. Копитов С.М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів//Фінанси України.-2001.-№5.-с.45-47.
34. Ломинога В. Казначейство України - сьогодення й стратегія розвитку//Праця і зарплата.-1998.-№18.-с.30.
35. Мануйлова Т.Н. Казначейство: прозрачность бюджета//Финансы.-2002.-№1.-с.22-27.
36. Мартинюк І. На сторожі інтересів бюджету//Казна.-2002.-№9.-с.6-8.
37. Мац М. Суттєві кроки на шляху забезпечення найважливіших функцій казначейства//Казна.-2002.-№5.-с.6-7.
38.Осипчук Л. Інститут казначейства як гарант фінансового забезпечення економічних реформ в Україні//Економіка. Право. Фінанси.-2000.-№12.-с.15-38.
39. Панкевич Л., Зварич М., Бойко Р., Личечко Л., Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Практичний посібник.-Львів: Аверс, 2001.
40. Панкевич Л.В. Державне казначейство: від контролю до оптимізації розподілу фінансових ресурсів//Регіональна економіка.-1999.-№1.-с.210-215.
41. Петрашко П. Прозорість бюджетного процесу та контроль за цільовим спрямуванням коштів//Казна.-2002.-№1.-с.4-9.
42. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.-К.: НІОС, 1998.
43. Сало І.В. Фінансово-кредитна система України та перспективи її розвитку.-К.: Наукова думка, 1995.
44. Сидоренко В. Еффективность контрольной функции в органах федерального казначейства//Финансы.-2001.-№8.-с.30-32.
45. Стовбчастий А., Осипчук Л. Державне казначейство у світлі різних поглядів//Підприємництво, господарство і право.-2001.-№11.-с.84-86.
46. Тентюк В.П. Українське казначейство: додаткова фінансова інституція чи державна необхідність?//Фінанси України.-1996.-№7.-с.5-10.
47. Тентюк В.П. Державне казначейство: вектор якісних змін//Вісник Національного банку України.-1997.-№5.с.3-5.
48. Тентюк В.П. Фінансовий барометр української економіки має показувати "ясно" [ДКУ]//Урядовий кур'єр.-1997.-29 березня.-с.8.
49. Тігова Т., Осипчук Л. Історичні аспекти виникнення та розвитку державного казначейства//Економіка. Фінанси. Право.-2001.-№2.-с.18-22.
50. Токар Д. Нам потрібна надійна законодавча база та належне технічне забезпечення//Казна.-2002.-№9, с.14-18.
51. Чечуліна О. Становлення і завдання Державного казначейства України//Бухгалтерський облік і аудит.-1997.-№4.-с.15-17.
52. Чечуліна О.О., Булгакова С.О. Платіжна система виконання державного бюджету//Банківська справа.-1999.-№3.-с.29-31.
53. Чечуліна О. Державне казначейство - правовий статус на напрямки діяльності//Економіка. Фінанси. Право.-2000.-№12.-с.18.
54. Чечуліна О. Основні напрямки подальшого удосконалення системи бухгалтерського обліку та звітності бюджетів//Казна.-2002.-№1.-с.13-15.
55. Чечуліна О. Управління державними фінансами//Казна.-2002.-№3.-с.2.
56. Чечуліна О. Держказначейства здолало вже найскладніший етап свого розвитку//Казна.-2002.-№5.-с.3-5.
57. Чугунок І.Я., Луценко Р.В. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році//Фінанси України.-2003.-№5.-с.31-37.
58. Шевчук В.О. Становлення та розвиток системи Державного фінансового контролю в Україні//Фінанси України.-1997.-№11.-с.19-26.
59. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України.-К.: НІОС, 2000.
60. Юрій С.І., Дем'янишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму. Монографія.-Тернопіль: Екон. Думка, 2001.
61. Юрій С.І., Мац М.Й., Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів: Навч. пос.-Тернопіль: ТАНГ, 2002.
62. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник.-Тернопіль:2002.
63. Януль І.Є. Бюджетна політика України: проблеми та перспективи//Фінанси України.-1998.-№2.-с.48-51.

 
 

Цікаве

Загрузка...