WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету - Курсова робота

Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету - Курсова робота

економічних зв'язків. Мобілізація фінансових ресурсів у бюджет стала однієї з проблем, що вимагають додаткових заходів щодо акумулювання фінансових ресурсів для стабілізації і нарощування темпів економічного росту.
Вивчаючи проблему організацію виконання бюджету в цілому, неможливо обійти питання, що стосується складних умов формування місцевих бюджетів.
При формуванні доходів місцевих бюджетів та організації їх виконання в Україні існують серйозні недоліки, зв'язані з щорічною зміною видів податків, зарахованих у місцеві бюджети, відсутністю стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, відсутністю єдиних правил ув'язування доходів місцевих бюджетів і регіональних податкових надходжень, а також зрозумілих формул міжрегіонального перерозподілу доходів. Існуюча система розподілу трансфертів не сприяє зміцненню фінансової дисципліни і не припускає пошук додаткових джерел доходів місцевих бюджетів. Крім того, в основу формування місцевих бюджетів в Україні покладений витратний метод, коли планування доходів зазначених бюджетів на основі сформованих витрат приводить до перекручування оцінок фінансових потреб регіонів.
Сьогодні місцеві бюджети формуються в дуже складних фінансово-економічних умовах з надзвичайно динамічним податково-бюджетним законодавством, що спричиняє ряд негативних наслідків.
Враховуючи вищесказане пропонуємо наступну методику ефективної організації виконання бюджетів:
1 етап. Обґрунтовано визначається без трансфертна дохідна база місцевого бюджету, де враховуються власні, закріплені і регулюючі доходи. Причому, відрахування від загальнодержавних податків і зборів, що формують регулюючі доходи, повинні встановлюватися на тривалий термін настабільній основі, крім щорічних значних змін. На даному етапі необхідні застосування і розрахунково-статистичні методи прогнозування й економіко-математичних методів з використанням ЕОМ. Останні методи реально застосовні в практиці податково-бюджетного прогнозування і дають досить точний прогноз, якщо здійснювати розрахунок для невеликого періоду попередження. Розрахунково-статистичні методи необхідні для обліку можливих змін у податково-бюджетному законодавстві.
2 етап. Визначається видаткова частина бюджету з чітким закріпленням джерел фінансування, а саме, яка частина витрат буде фінансуватися безпосередньо з даного місцевого бюджету, а яка - з бюджетів інших рівнів. На даному етапі важливо дотримувати правила, відповідно до якого на початку бюджетного планування розраховується дохідна частина, після чи одночасно з нею розраховується видаткова частина, але ніяк не навпаки, як це відбувається зараз в Україні. Якщо випливати цьому правилу, то бюджетне планування буде здійснюватися виходячи з реальних можливостей платників податків відповідно до чинного законодавства, що дозволить прискорити подолання проблеми схованого бюджетного дефіциту.
3 етап. Бюджетне планування продовжується на перспективу в 3 - 5 років, тобто складається план бюджетного розвитку, верхній рівень якого був би рухливим. Це значить, що після коректування поточного плану бюджету, а також з урахуванням його особливостей складається план бюджету ще на один рік, що випливає за останнім роком верхнього рівня. Таким чином, у бюджетному плануванні виключаються стрибки і налагоджується безупинний прогнозно-плановий механізм. Складання подібних планів забезпечить виявлення і максимальне вивчення тенденції бюджетної забезпеченості. А знання тенденції дозволить уникнути несподіваних зривів і дисбалансів у сфері податково-бюджетних відносин.
4 етап. Бюджетні плани на найближчий рік уточнюються відповідно до загальних закономірностей бюджетного розвитку й умовами конкретного бюджетного року. Тобто річні бюджети будуть формуватися з урахуванням виявленої тенденції бюджетної забезпеченості. А це свідчить про наявність наукового підходу до бюджетного процесу, що при оптимальному сполученні соціально-економічних і фінансових інтересів повинна сприяти стабілізації фінансової системи держави.
Список використаних джерел і літератури.
1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997 р.
2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993р. - № 2939- ХІІ // Голос України від 2 березня 1993 року №39
3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.1993р., із змінами станом на 21.09.2000р. - № 3813- ХІІ.
4. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України // Відомості ВРУ. -1996. - № 43
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999. - № 436/95.
6. Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів: Указ Президента України // Праця і зарплата. - 2000. - № 8
7. Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента України від 27.08.2000. - № 1031/2000 //Фінансовий контроль. - 2001. - № 1. - С. 6-7
8. Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 5.07.1993. - № 515
9. Положення "Про Головне контрольно-ревізійне управління України" від 28.11.2000р. - № 1265/2000.
10. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою КМУ 28.02.2002 № 228.
11. Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. - М.: Экономика, 1987. - 334с.
12. Базась М.Ф. Кому потрібен такий фінансовий контроль? // Закон і бізнес. - 2000. - 20-26 травня.
13. Базась М.Ф. Методологічні засади побудови системи державного контролю // Світ бухгалтерського обліку. - 1998. - № 10. - С.70-74
14. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. - М.: Финансы и статистика. - 1989.
15. Белобжецкий И.А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой. - М.: Финансы. 1979. - 160с.
16. Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях. - М.: Статистика, 1980. - 183с.
17. Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле. - М.: Экономика, 1988. - 255с.
18. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю та аудиту: підручник. К.: Вища школа. - 1994.
19. Білуха М.Т. Форми фінансово-господарського контролю // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №7. - С.12-14
20. Бобир С.И. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий. - М.: Высшая школа, 1975. - 392с.
21. Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю // Право України. - 1998. - №3. - С. 69-71
22. Бурцев В. Координация деятельности и

 
 

Цікаве

Загрузка...