WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету - Курсова робота

Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Завдання, функції та роль бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджету
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Облікова політика в сфері виконання бюджетів.
2. Прагматизм обліку в фінансових органів в організації виконанні бюджетів.
3. Загальна організація та управління виконання відповідного бюджету.
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
Вступ
Одним з головних завдань розбудови України є захист її державницьких інтересів. Він проявляється у вмінні держави організувати дієвий контроль за виконанням існуючих законів; досягнути, щоб дотримання законів кожним громадянином стало нормою поведінки.
Сучасне економічне становище України можна назвати кризовим і це вимагає негайного вирішення низки питань: реформування існуючого фінансово-господарського механізму та вдосконалення фінансової і, в тому числі бюджетної системи. Ці процеси вимагають цілеспрямованого управління та контролю.
Зростання злочинності у сфері економіки зумовлено загальною кризою в державі, економічною нестабільністю та неврегульованістю економічних відносин. Економіка перетворилась на об'єкт пильної уваги злочинних кіл. Вони проникли у такі життєво важливі для держави сфери як фінанси і кредит, грошовий обіг, ринок цінних паперів, іноземних інвестицій, приватизаційну та зовнішньоекономічну діяльність.
Недосконалість законодавчої та відомчої нормативної бази у сфері фінансів та бюджетній сфері зокрема створила сприятливі умови для здійснення незаконних операцій з грошовими коштами бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.
Виникає необхідність найшвидшого оновлення застарілих та освоєння нових елементів системи управління фінансами та його функцій, у тому числі контрольної.
Важливість обліку виконання бюджетів в економіці держави зумовлено його місцем та роллю серед функцій управління фінансами: облік займає центральне місце в системі фінансового адміністрування, будучи, з одного боку засобом зв'язку між фінансовим плануванням та фінансовим обліком (статистикою), а з іншого - передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання.
У час загального занепаду економіки, неефективного та безвідповідального витрачання коштів бюджетів усіх рівнів та коштів централізованих державних цільових фондів актуального значення набуває фінансовий контроль з боку органів державної влади та управління.
Мета курсової роботи випливає з її актуальності і полягає в комплексному узагальненні і практичному аналізі організації бухгалтерського обліку за формуванням і використанням фінансових ресурсів бюджетних установ і організацій та розробці рекомендацій по вдосконаленню облікового процесу у бюджетному процесі.
Предмет і об'єкт дослідження.
Предметом дослідження виступають теоретичні і практичні аспекти організації бухгалтерського обліку в сфері виконання бюджетів.
Об'єктом дослідження є фінансові ресурси бюджетних установ та їх облік.
Методологія та методика дослідження.
Методологічну основу роботи складають теоретичні дослідження вітчизняних економістів - теоретиків і практиків у сфері бухгалтерського обліку, законодавчі та відомчі нормативні акти, що регулюють порядок здійснення фінансово-господарської діяльності бюджетних установ і організацій в Україні та обліку за її здійсненням.
1. Облікова політика в сфері виконання бюджетів.
Становлення та розвиток в Україні ринкових відносин, структурна перебудова економіки, поглиблення демократичних процесів у суспільстві вимагають змін у бюджетній політиці держави, а відповідно у бюджетному обліку як інформаційній базі виконання державного бюджету.
Відповідно до потреб інтеграції економіки України до світової спільноти та досягнення співмірності основних параметрів її розвитку з показниками розвитку інших країн світу було розроблено та затверджено нову структуру бюджетної класифікації. Але для того, щоб ця класифікація стала дійовим інструментом фінансового аналізу потрібно було суттєво переглянути та уточнити існуючу методологію бухгалтерського обліку і звітності.
Облік і звітність є ключовими елементами управління бюджетним процесом. Прийняття управлінських рішень базується на всебічному і глибокому аналізі облікових даних. Обґрунтування цих рішень залежить, насамперед, від повноти і достовірності вихідної інформації, яка формується на базі обліку та звітності. Прийняті рішення будуть дійовими тільки у тому разі, коли вони своєчасні. Це, у свою чергу, висуває вимоги оперативності в отриманні інформації про виконання бюджету. Тому нагальним питанням у діяльності органів Державного казначейства стала розробка та проведення дієвої облікової політики.
Облікова політика фінансових органів - це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються ними для складання та подання фінансової звітності про виконання бюджетів.
Облікова політика системи органів фінансових органів базується на основних принципах бухгалтерського обліку, яких вони повинні дотримуватися при веденні рахунків і складанні зовнішньої та внутрішньої звітності. Система бюджетного обліку має бути зорієнтована на модель ринкової економіки і відповідати міжнародним принципам обліку і звітності. Таким чином, облікова політика повинна забезпечити у найкращий спосіб відображення результатів, фінансових операцій, які обліковуються, виходячи із обачності її оцінки і впливу на прийняте рішення.
Наявна нині система бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів побудована з урахуванням усіх необхідних змін з дотриманням міжнародних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Найголовнішими серед них є такі принципи:
o законність - відповідність правилам та процедурам, що передбачені законодавчими та нормативними актами;
o правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур;
o достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових операцій, проведених учасниками бюджетного процесу, з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;
*суттєвість - у фінансових звітах має відображатися уся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівником. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;
*безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним;
*повнота бухгалтерського обліку - всі операції по виконанню бюджетів в фінансових органів підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків;
*дата операції - операції по виконанню бюджетів

 
 

Цікаве

Загрузка...