WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення - Курсова робота

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення - Курсова робота

Статистика, 1980. - 183с.
17. Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле. - М.: Экономика, 1988. - 255с.
18. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю та аудиту: підручник. К.: Вища школа. - 1994.
19. Білуха М.Т. Форми фінансово-господарського контролю // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №7. - С.12-14
20. Бобир С.И. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности промышленных предприятий. - М.: Высшая школа, 1975. - 392с.
21. Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю // Право України. - 1998. - №3. - С. 69-71
22. Бурцев В. Координация деятельности и взаимодействие органов государственого финансового контроля: Контролинг // Аудитор. - 2000. - № 6. - С.45- 49
23. Бурцев В. О проблемах реформирования государственого финансового контроля.// Аудитор. - 2000. - № 3. - С.26-32
24. Бутинець Ф.Ф. Фінансовий контроль і ревізія. - Житомир: ЖІТІ. - 2000.
25. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С. В., Малюга Н.В., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖГП, 2000. - 512 с.
26. Бутынец Ф.Ф. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях. - Киев: "Вища школа"., 1979. - 272с.
27. Бутынец Ф.Ф. Предмет и обьекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях. - К.: УСХА, 1976. - 108с.
28. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України.: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 608 с.
29. Вознесенский Е.А. Внутрихозяйственный контроль на предприятиях. - Л.: Знание, 1967. - 33с.
30. Вознесенский Е.А. Финансовый контроль в СССР. - М.: Юрид. лит., 1973. - 134с.
31. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України. - 1998. - №1. - С.49
32. Економічна енциклопедія у 3-х томах під ред. Мочерного С.В. Т.1. - К.: Видавничий центр "Академія". - 2000.
33. Єпіфанов І.Б. КРС як складова системи фінансової безпеки держави // Фінанси України. - 1998. - № 11. - С.42-47
34. Журко В.Ф., Ястребов В.Б. Внутриведомственный контроль и социалистическая собственность, - М.: Финансы, 1980. - 192 с.
35. Інструкція про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів від 26.11.99 № 107.
36. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні від 3.11.1997 №121 зі змінами та доповненнями від 4.10.99 № 88. - К. - 1999.
37. Каленський М.М. Більше порядку - менше контролерів // Урядовий кур'єр. - 23 березня 2001. - № 52. - С.5
38. Каленський М.М. Реформування ДКРС: самоціль чи необхідність? // Фінансовий контроль. - 1999. - №1. - С.4-7
39. Каленський М.М., Стефанюк І.Б. До питання розвитку державної контрольно-ревізійної служби //Фінанси України. - 1999. - № 2. - С.71-77
40. Калькутин В.А., Митрофанов В.М. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности промьішленньіх предприятий. - М.: Госфиниздат, 1952. - 255 с.
41. Кириленко О.П. Фінанси.: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб, і доп. - Тернопіль: Економічна думка. - 1998. - 163 с.
42. Комаха А. Ревізія і контроль // Все про бухгалтерський облік. - 1996. - 3 квітня. - С.10
43. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. К. 2000
44. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. - М: Финансы, 1976. - 208с.
45. Криницкий Р.Й. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 120 с.
46. Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: навчальний посібник. К. - 1999.
47. Кужельний Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции: Практическое руководство. - М.: Финансы и статистика, 1985. -143с.
48. Матеріали відділення Державного казначейства в Тисменицькому районі.
49. Матеріали контрольно-ревізійного відділу в Тисменицькому районі.
50. Методичні рекомендації з питань підготовки аналітичних довідок за результатами ревізій та перевірок, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби від 28.04.1999 № 39 // Довідник працівника ДКРС. - К.: Дія. - 2001.
51. Мех. Я.В. Шляхи вдосконалення методики фінансового контролю // Фінансовий контроль. - 2001. - №1. - С. 32-35
52. Митрофанов В.М. Контроль и ревизияхозяйственной деятельности промышленных предприятий. - М.: Финансы, 1965. - 259с.
53. Мурашко В.М. Хозяйственный контроль и комплексная ревизия в торговле. - Вища школа, 1979. - 207 с.
54. Омелянович Л.О. Перспективи розвитку фінансів, обліку й контролю в Україні // Фінанси України. - 1999. - №12. - С.126-127
55. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посібник. - К.: КНЕУ. - 1999.
56. Основні завдання державної контрольно-ревізійної служби в Україні на 2000-2004 рр. (Стратегія діяльності ДКРС) від 31.05.2000.№ 118 // Довідник працівника ДКРС. - К.: Дія. - 2001.
57. Панкевич Л.В. Державне казначейство: від контролю до оптимізації розподілу фінансових ресурсів.// Регіональна економіка. - 1999. - №1. - С.210-215
58. Полторадня В.А. Ревизия и контроль хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. - Киев: Изд-во ун-та, 1967. - 267 с.
59. Попруга М.П. Фінансовий контроль як складова бюджетного процесу // Фінанси України. - 1998. - №9. - С.131-133
60. Приходько Н.Е. Контроль сохранности социалистической собственности на предприятиях. - М.: Финансы и статистика, 1987. - 97с.
61. Романів Є. Напрями підвищення ефективності роботи ДКРС в умовах переходу до ринкової економіки // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. - № 11. - С. 6-8
62. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально- методичний посібник. - К.: НІОС. - 1998.
63. Романів М.В. Роль Міністерства фінансів у забезпеченні контролю за рухом фінансових ресурсів держави // Фінанси України. - 1998. - №9. - С.46-49
64. Романів М.В. Роль фінансового контролю за використанням бюджетних коштів // Фінанси України. - 1999. - № 2. - С. 67-71
65. Стефанюк І.Б. Державне управління і фінансовий контроль // Фінанси України. - 1999. - № 8. - С. 76-89
66. Стефанюк І.Б. Контрольно-ревізійна служба як складова фінансової безпеки держави // Фінанси України. - 1998. - №11. - С.44
67. Стефанюк І.Б. Формування системи фінансового контролю // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. - № 12. - С.13-16
68. Сухарева А.О. Еволюція функції контролю // Фінанси України. - 2000. - №8. - С.19-26
69. Черный М.П. Ревизия и контроль в бюджетных и научных учреждениях.: Учебн. пособие / М.П.Черный, В.Г.Демьянишин, О.В.Дышкант и др.: Под ред. М.П. Черного. - К.: УМК ВО. - 1989.
70. Шевчук В.О. Створення та розвиток системи державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України. - 1997. - №11. - С.19-30
71. Шевчук В.О. Розвиток системи суб'єктів фінансового контролю // Фінанси України. - 1998. - №8. - С.30-34
72. Шевчук С. Становлення та розвиток системи державного фінансового контролю // Фінанси України. - 1997. - № 11. - С. 45-48
73. Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле. - М.: Экономика, 1982. - 232 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...