WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення - Курсова робота

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення - Курсова робота

утворюють контрольні органи, сукупність яких складає інфраструктуру державного фінансового контролю.
Об'єктами державного фінансового контролю є фінансові відносини між гілками державної влади та в структурі кожної з них, фінансові відносини зі сферами громадянського суспільства та місцевого самоврядування щодо створення, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів з метою задоволення соціально-економічних потреб держави.
Виходячи з поділу контролюючих суб'єктів на ініціаторів та виконавців, можна виділити такі види фінансового контролю, як [37]:
" прямий (безпосередній), який виконують його ініціатори ;
" представницький (опосередкований), тобто контроль, делегований ініціаторами іншим суб"єкам, які відіграють роль його виконання.
В залежності від ступеня охоплення контролюючого об'єкта можна виділити такі види фінансового контролю :
" комплексний, тобто такий, якому підлягають всі аспекти діяльності підконтрольного об'єкта ;
" тематичний, тобто такий, що зосереджується лише на окремих аспектах діяльності.
В залежності від ступеня охоплення об'єктів можна виділити такі види :
" повний ;
" частковий ;
" суцільний ;
" вибірковий.
Повний фінансовий контроль характеризується загальним глибоким вивченням фінансової сторони діяльності організації, максимально можливим застосуванням різних методів контролю.
Частковий контроль проводиться з певного кола питань шляхом ознайомлення на місці з окремими напрямами фінансової діяльності.
Суцільний контроль передбачає вивчення всіх первинних документів і записів у формах аналітичного і синтетичного обліку.
При вибірковому контролі перевіряються всі документи в окремі періоди протягом року або перевіряється частина документів, але за весь звітний період.
Залежно від джерел інформації і методики виконання контрольних дій фінансовий контроль можна поділити на :
" документальний ;
" фактичний.
Залежно від місця здійснення фінансового контролю його можна поділити на такі види :
" контроль на місцях, коли суб'єкт виконує контрольні дії безпосередньо на контрольному об'єкті ;
" дистанційний контроль, коли суб'єкт контролює віддалений від нього об'єкт за допомогою інформації, одержуваної через засоби зв'язку.
Важливою ознакою класифікації фінансового контролю є форма його здійснення. Під формами фінансового контролю слід розуміти окремі сторони виявлення змісту фінансового контролю залежно від часу здійснення контрольних дій. Формами фінансового контролю є попередній (превентивний), поточний і наступник (ретроспективний). Критерії розмежування цих форм визначаються зіставленням часу здіснення контрольних дій з процесами формування і використання фондів фінансових ресурсів. Разом з тим вони знаходяться у тісному взаємозв'язку, відображаючи тим самим безперервний характер контролю.
В умовах переходу до ринкових відносин все важливішу роль відіграє попередній контроль, який здійснюється до проведення фінансових операцій. Попередній контроль є найефективнішою формою фінансового контролю, оскільки він дає змогу запобігти виникненню недоліків, перевитрат і витрат фінансових ресурсів, порушенню законодавства [37].
Поточний фінансовий контроль є органічною частиною процесу оперативного фінансового управління і регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ. Він проводиться в короткі проміжки часу - в процесі здійснення фінансово-господарських операцій [37].
Наступний фінансовий контроль здійснюється після виконання фінансових операцій за певні минулі періоди часу шляхом вивчення даних обліку і звітності, планової, нормативної документації, контролю підлягає і фактичний стан справ.
Попередній, поточний і наступний фінансовий контроль взаємопов'язані і доповнюють один одного.
Важливою ознакою класифікації фінансового контролю є метод контролю. До методів фінансового контролю відносяться конкретні способи (прийоми), що застосовуються при здійсненні контрольних функцій.
Методами фінансового контролю є :
" ревізія ;
" тематична перевірка ;
" обстеження ;
" безперервне відстежування фінансової діяльності.
Ревізія є методом контролю всієї фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації за певний період часу з метою встановлення законності здійснюваних операцій, їх доцільності і ефективності, правильності обліку і достовірності облікових і звітних даних. Ревізії бувають повні, часткові, тематичні та комплексні. За ступенем залучення інформації розрізняють ревізії загальні та вибіркові. Для проведення будь-якого виду ревізій складають програму, в якій зазначають мету, об'єкт і головні питання ревізії. При проведенні ревізії застосовують різні способи : інвентаризацію, зустрічні перевірки, експертизи, лабораторні аналізи. За результатами ревізії складають акт, який є основою для прийняття відповідних управлінських рішень.
Обстеження являє собою ознайомлення на місці з окремими ділянками фінансової діяльності, в процесі якого виявляються її позитивні і негативні сторони. Характерним для обстеження є використання прийомів співставлення фактичного стану справ з нормативним, логічного аналізу різних факторів і обставин здійснення окремих фінансових операцій і дій посадових осіб.
Використання всієї сукупності видів, форм і методів контролю має надзвичайно велике значення для ефективного функціонування системи фінансового контролю в цілому.
2. Законодавче та нормативне забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Прийнятий Бюджетний кодекс є першим законодавчим актом України, який встановлює засади для створення гармонійної системи державного контролю в бюджетній сфері. На відміну від нормативно-правових актів, що регулюють окремі питання, Бюджетний кодекс є законом, який поєднує і функціонально пов'язує між собою всі стадії бюджетного процесу. Системність цього документа передбачає формування загальних засад функціонування бюджетної системи і здійснення дієвого фінансово-бюджетного контролю на всіх стадіях бюджетного контролю в Україні.
У Бюджетному кодексі визначено, що на всіх стадіях бюджетного процесу в Україніздійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів (пункт 2 статті 19) [2, с. 18 ]. Важливість цієї статті для організації бюджетного контролю є подвійною: по-перше, стаття встановлює, що контроль за дотриманням бюджетного законодавства є не просто одним із елементів або етапів бюджетного процесу. Контроль повинен здійснюватись безперервно протягом усього бюджетного циклу, на кожному з його етапів. По-друге, у статті 19 наголошується, що невід'ємною складовою бюджетного процесу є не лише контроль за дотриманням бюджетного законодавства, а й контроль та оцінка ефективності використання бюджетних коштів. Таким чином, така правова норма підкреслює програмно-цільову спрямованість бюджетної системи, яку передбачає Бюджетний кодекс.
До найважливіших законодавчих положень Бюджетного кодексу зі встановлення контролю за бюджетними ресурсами за стадіями бюджетного процесу слід зарахувати таке. Загальні засади управління бюджетним процесом, які встановлює Бюджетний кодекс, сприятимуть розв'язанню проблем організації фінансово-бюджетного контролю відповідно до стадій бюджетного

 
 

Цікаве

Загрузка...