WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення - Курсова робота

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та шляхи його удосконалення.
ЗМІСТ
ВСТУП
1.Концептуалізація фінансово-бюджетного контролю
2. Законодавче та нормативне забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
3. Пріоритетні напрями реформування контролю за дотриманням бюджетного законодавства
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
Вступ
Сучасне економічне становище України можна назвати кризовим і це вимагає негайного вирішення низки питань: реформування існуючого фінансово-господарського механізму та вдосконалення фінансової і, в тому числі бюджетної системи. Ці процеси вимагають цілеспрямованого управління та контролю.
Зростання злочинності у сфері економіки зумовлено загальною кризою в державі, економічною нестабільністю та неврегульованістю економічних відносин. Економіка перетворилась на об'єкт пильної уваги злочинних кіл. Вони проникли у такі життєво важливі для держави сфери як фінанси і кредит, грошовий обіг, ринок цінних паперів, іноземних інвестицій, приватизаційну та зовнішньоекономічну діяльність.
Недосконалість законодавчої та відомчої нормативної бази у сфері фінансів та бюджетній сфері зокрема створила сприятливі умови для здійснення незаконних операцій з грошовими коштами бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.
Виникає необхідність найшвидшого оновлення застарілих та освоєння нових елементів системи управління фінансами та його функцій, у тому числі контрольної.
Важливість державного фінансового контролю в економіці держави зумовлено його місцем та роллю серед функцій управління фінансами: контроль займає центральне місце в системі фінансового адміністрування, будучи, з одного боку засобом зв'язку між фінансовим плануванням та фінансовим обліком (статистикою), а з іншого - передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання. Це дає змогу контролю відігравати інтегруючу роль, недооцінка чи ігнорування якої унеможливлюють фінансове адміністрування, призводячи його систему до ліквідації.
У час загального занепаду економіки, неефективного та безвідповідального витрачання коштів бюджетів усіх рівнів та коштів централізованих державних цільових фондів актуального значення набуває фінансовий контроль з боку органів державної влади та управління.
Для здійснення контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів бюджетних установ в Україні діють: від законодавчої влади - Рахункова палата при Верховній Раді України та від виконавчої - Міністерство фінансів України та його територіальні органи, державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство України.
Робота контролюючих органів в Україні зосереджується на посиленні контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів та їх збереженням, максимальним відшкодуванням збитків винними посадовими особами, мобілізацією до бюджету платежів та інших надходжень, що були приховані в обліку та звітності.
Виконання цих завдань залишається актуальним в умовах переходу до ринкової економіки, що стало підставою для вибору теми даної курсової роботи.
Питання фінансового контролю та ревізії бюджетних установ розглянуті у монографічній літературі Василика О.Д., Юрія С.І., Білухи М.Т., Романіва М.В., Крисюка В.І. і в працях Каленського М.М., Стефанюка І.Б., Бутинця Ф.Ф. та багатьох інших авторів. Вченими зроблений значний вклад у теорію і практику організації державного фінансового контролю в Україні. Разом з тим розвиток ринкових відносин зумовлює потребу удосконалення в сфері методології, інформаційного забезпечення здійснення фінансового контролю.
Мета курсової роботи випливає з її актуальності і полягає в комплексному узагальненні і практичному аналізі організації фінансового контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів бюджетних установ і організацій та розробці рекомендацій по вдосконаленню контрольно-ревізійного процесу у бюджетній сфері.
На основі мети сформовані основні завдання.
1. Обґрунтувати необхідність державного фінансового контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів бюджетних установ.
2. Дати критичну оцінку методології здійснення попереднього, поточного та наступного контролю.
3. Вивчити питання контролю за ефективністю використання фінансових ресурсів бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів.
4. Узагальнити прийоми і методи ревізії бюджетних установ та намітити основні напрями підвищення її ефективності.
Предметом дослідження виступають теоретичні і практичні аспекти організації державного фінансового контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ і організацій на прикладі контролюючих органів.
Об'єктом дослідження є фінансові ресурси бюджетних установ та контроль за їх формуванням і використанням.
Методологічну основу роботи складають теоретичні дослідження вітчизняних економістів - теоретиків і практиків у сфері фінансового контролю, законодавчі та відомчі нормативні акти, що регулюють порядок здійснення фінансово-господарської діяльності бюджетних установ і організацій в Україні та контролю за її здійсненням, статистична інформація суб'єктів контролю.
1.Концептуалізація фінансово-бюджетного контролю
Під фінансово-бюджетним контролем розуміється система органів і заходів з перевірки законності та доцільності діяльності у сфері формування, розподілу та використання державних грошових фондів та фондів місцевого самоврядування [75, с. 191]. Тому головне завдання організації фінансово-бюджетного контролю у Бюджетному кодексі вбачається у сприянні досягненню цілей бюджетної політики щодо мобілізації державних ресурсів та ефективності їх використання.
Державний фінансовий контроль - це важлива складова фінансового контролю, одна з невід'ємних функцій державного регулювання економіки, яка полягає в системі активних дій органів державної влади і державного управління по від стеженню за функціонуванням господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності і одержання бюджетних коштів в частині дотримання ними встановлених державою норм (правил) утворення, розподілу, використання фінансових ресурсів та звітування щодо їх обігу [38, с. 8].
Методологічно сутність державного фінансового контролю як поняття зводиться до процесу вивчення, порівняння, виявлення і фіксації проблем змісту та відображення в обліку господарських операцій і вжиття заходів для їх розв'язання, усунення порушень і попередження в подальшому .
Наявність зазначених складових є необхідними і достатніми умовами існування фінансового контролю. Сутність його складових полягає в наступному [51, с. 56]:
- контролюючий суб'єкт (суб'єкт контролю) - це юридична чи фізична особа, яка спрямовує контрольні дії на власну діяльність або діяльність іншої фізичної чи юридичної особи (осіб), що перебувають в оточуючому господарському середовищі;
- підконтрольний суб'єкт - це фізична чи юридична особа, на діяльність якої спрямованіконтрольні дії;
- контрольні дії - це операції порівняння (зіставлення) даних діяльності підконтрольного суб'єкта з певною нормою (нормами), здійснювані контролюючими суб'єктами з метою знаходження і блокування відхилень від цих норм.
- об'єкт контролю - це операції певного виду діяльності підконтрольного суб'єкта, на яку спрямовуються

 
 

Цікаве

Загрузка...