WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фіксований сільськогосподарський податок, податок із власників транспортних засобів, податок на нерухоме майно (нерухомість) - Реферат

Фіксований сільськогосподарський податок, податок із власників транспортних засобів, податок на нерухоме майно (нерухомість) - Реферат


Фіксований сільськогосподарський податок
Згідно із Законом України від 17 грудня 1998 р. "Про фіксований сільськогосподарський податок" з 1 січня 1999 p. передбачено внесення змін в оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, котрі використовують землю як засіб виробництва.
1. Для сільськогосподарських товаровиробників встановлюється фі-ксований сільськогосподарський податок замість таких податків і зборів (обов'язкових платежів):
- податок на прибуток підприємств;
- плата (податок) за землю;
- податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- комунальний податок;
- збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання ав-томобільних доріг;
- збір до Державного інноваційного фонду;
- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер-жавного бюджету;
- плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;
- збір за спеціальне використання природних ресурсів (за кори-стування водою для потреб сільського господарства).
Інші податки та збори, визначені Законом України "Про систему оподаткування", повинні сплачуватися сільськогосподарськими то-варовиробниками в порядку і розмірах, визначених відповідними законодавчими актами.
2. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання та власності (колективні й державні сільськогосподарські підприємства, акціонерні товариства, агрофірми, фермерські господарства), які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а їхній валовий дохід від операцій з продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми ва левого доходу підприємства.
Якщо у звітному періоді валовий дохід підприємства від опера цій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробний тва та продуктів її переробки становить лише 50% загального обсяг реалізації, підприємство сплачуватиме податки у наступному податковому періоді на загальних підставах.
3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку, мають право на вибір форми сплати вказаного податку - грішми або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.
Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара сіль-ськогосподарських угідь встановлюється на початку року і не підлягає коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію протягом податкового року.
Обрахування кількості сільськогосподарської продукції з одного гектара сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, здійснюватиметься, виходячи з такого еквівалента - однієї тонни пшениці м 'якої третього класу за цінами, які щорічно визначатимуться Кабінетом Міністрів України.
Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара сіль-ськогосподарських угідь, яка має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, буде визначатися як співвідношення вартості однієї тонни пшениці, узятої за еквівалент, до однієї тонни відповідної продукції. Таке співвідношення буде встановлюватись обласними радами щорічно, але не пізніше 1 січня.
4. За об'єкт оподаткування береться площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, у тім числі на умовах оренди.
5. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку встанов-люються з одного гектара сільськогосподарських угідь у відсотках до грошової їх оцінки в таких розмірах:
- для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5;
- для багаторічних насаджень - 0,3.
6. Платники фіксованого сільськогосподарського податку визначають його суму на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом, і до 1 лютого подають розрахунок до державної податкової служби за місцем їх знаходження.
Протягом поточного року щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, указаний податок сплачується у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал. Установлено такий квартальний розподіл річної суми податку: І квартал - 10%, II квартал - 10%, III квартал - 50%, IV квартал - 30%.
За сплати фіксованого сільськогосподарського податку у формі поставок сільськогосподарської продукції встановлені такі терміни.
За поставок зерна термін встановлюється за погодженням з районною державною адміністрацією, але не пізніше 15 жовтня (ранні зернові культури) та 1 грудня (пізні зернові та технічні культури). Поставка продукції тваринництва для сплати податку має здійснюватись щомісячно, але не пізніше останнього дня поточного місяця. При цьому витрати, пов'язані з транспортуванням сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій, несуть платники податку.
З метою стабілізації сільськогосподарського виробництва з 1 січня 1999 року до 1 січня 2001 року звільняються від сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарські товаровиробники, які є платниками податку згідно з розглянутим вище Законом.
Від сплати фіксованого сільськогосподарського податку також звільняються дослідні господарства вітчизняних науково-дослідних установ і навчальних закладів, професійно-технічні училища сільськогосподарського профілю та сортовипробувальні станції.
Податок із власників транспортних засобів
Кошти, що надходять від стягнення податку, спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції,

 
 

Цікаве

Загрузка...