WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - Курсова робота

Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - Курсова робота

амортизації та сумою амортизаційних відрахувань цього ж звітного періоду, визначеною із застосуванням понижуючого коефіцієнта.
У разі, коли за результатами звітного кварталу розрахункова сума податку на прибуток є:
" меншою або дорівнює сумі нарахованого податку на прибуток звітного кварталу, до державного бюджету України спрямовується сума податку на прибуток, що дорівнює такій розрахунковій сумі;
" більшою, ніж сума нарахованого податку на прибуток, до державного бюджету України спрямовується сума фактично нарахованого податку на прибуток.
При цьому перевищення розрахункової суми над сумою нарахованого податку на прибуток не враховується при визначенні податкових зобов'язань із податку на прибуток підприємств наступних звітних кварталів.
Необхідно відмітити, що суб'єкти господарської діяльності, які сплачують єдиний (фіксований) податок або не є платниками податку на прибуток, визначеного за ставкою 30%, до об'єкта опдаткування понижуючого коефіцієнта не застосовують.
Податок на прибуток, отриманий за рахунок понижуючого коефіцієнта з 1 до 0.8, сплачується не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Четверта, остання група неподаткових надходжень до бюджету об'єднує інші надходження, серед яких можна визначити надходження коштів від реалізації конфіскованого митними органами майна; надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами і конфіскована валюта; надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організації та установ, щодо яких минув строк позовної давності; надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно із законодавством військових формувань та правоохоронних органів; інші надходження; надходження сум перевищення фактичного споживання над розрахунковим; доходи від операцій з валютою, власні надходження бюджетних установ, організацій, додаткові збори на виплату пенсій.
В основному ці доходи за своїм обсягом є невеликі. Найбільшу частину серед них складають власні надходження бюджетних установ та додаткові збори на виплату пенсії, на які доцільно звертати особливу увагу при пошуку резервів збільшення доходної частини бюджету.
З метою встановлення єдиних вимог до порядку проведення бюджетними установами і організаціями інвентаризації матеріальних цінностей наказам Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98р. №90, затверджено Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.
Відповідно до Інструкції суми кредиторської і депонентської заборгованості, що знаходяться на балансі, щодо яких термін позовної давності минув, підлягають внесенню в дохід бюджету, з якого фінансується установа, не пізніше 10 числа місяця, наступного за тим, у якому минули терміни позовної давності. За неможливості внесення до бюджету цих сум через відсутність фінансування вони відображаються поза балансом протягом п'яти років.
Зберігання депозитних сум на поточних рахунках обмежується такими строками:
- протягом року - суми, які підлягають передачі підприємствам, установам та організаціям (крім бюджетних);
- до 31 грудня року суми того року, в якому вони були внесені для передачі до бюджетних установ. Суми, що внесені на депозит за невирішеними судовими справами, зберігаються до 31 грудня того року, в якому було винесено рішення;
- пртягом трьох років - суми, які підлягають передачі громадянам.
За несвоєчасне перерахування до бюджету справляється пеня - 0.3% від цих сум за кожний прострочений день.
Збройні сили України мають право на здійснення господарської діяльності. Вона провадиться з метою одержання додаткових джерел фінансування життєдіяльності військ для підтримання на належному рівні їхньої бойової та мобілізаційної готовності.
Суб'єктами господарської діяльності є військові частини, заклади, установи і організації Збройних сил України, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету України. При цьому вони ведуть відокремлене господарство, мають кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своє найменування.
Військові частини мають право на передачу військового майна в оренду юридичним і фізичним особам. Вона здійснюється виключно на конкурсній основі з урахуванням необхідності підтримання на належному рівні бойової та мобілізаційної готовності.Умови та порядок проведення конкурсів визначаються Фондом Державного майна України за погодженням з Міністерством оборони України.
Оцінка вартості майна, що підлягає передачі в оренду, провадиться комісіями. До їхнього складу входять фахівціміністерства оборони та Фонду державного майна чи його регіонального відділення (представництва).
Кошти, одержані від здійснення військовими частинами господарської діяльності, зараховуються до державного бюджету України і використовуються виключно на національну оборону відповідно до кошторису Міністерства оборони України.
Підприємства й організації, уповноважені Кабінетом Міністрів України, мають право на реалізацію надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України.
Кошти, одержані від реалізації зазначеного майна, а також за виконані роботи, надані послуги, здавання в оренду основних фондів у триденний термін перераховуються до державного бюджету України на рахунки Головного управління Державного казначейства України: у національній валюті - на бюджетний рахунок з обліку доходів державного бюджету; в іноземній - на основний валютний рахунок в Укрексімбанку м.Києва.
Отримані кошти за виконані роботи. надані послуги, здані в оренду основні фонди та інше майно, від реалізації путівок військових санаторіїв Міністерства оборони України зараховуються на бюджетні рахунки за балансовим рахунком "Кошти Державного казначейства України".
Військова частина, установа, організація Міноборони на підставі отриманого від органу Державного казначейства витягу про зарахуваня коштів на бюджетні рахунки не пізніше наступного дня подає до органу Державного казначейства розподіл зазначених коштів для їх зарахування на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі Державного казначейства.
СПД, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України нафти, природнього газу, аміаку та перевалку в портах транзитних нафти і мазуту, вносять до державного бюджету України відрахування від плати за транзит:
" нафти в обсягах, еквівалентних 0.75 дол.США за 1 тонну.
Відрахування від перевалки в портах транзитних нафти і мазуту - 0.47 дол. США за 1 тонну;
- природнього газу в обсягах, еквівалентних 0.25 дол. США за 1000

 
 

Цікаве

Загрузка...