WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - Курсова робота

Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - Курсова робота

плати відбувається щодекадно, його величина залежить від обсягів видобутих нафти і газу та ставки плати. Резервами збільшення рентних платежів є зростання обсягів добування в Україні нафти і газу, прискорення розробки і введення в експлуатацію відповідних родовищ.
Приватизація державного майна - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.
Державне майно може бути придбане за рахунок приватизаційних паперів, а також власних та запозичених коштів покупців. При придбанні об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, покупці - фізичні особи - повинні подати до органу приватизації декларацію про доходи. Іноземні інвестори подають відомості про джерела надходження коштів. Кошти, отримані від продажу державного майна, зараховуються до позабюджетного Державного Фонду приватизації і позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим.
Обсяг поступлень коштів залежить від переліку об'єктів державної та комунальної форм власності, що передбачається відповідними програмами приватизації у тому чи іншому бюджетному періоді, та вартості об'єктів приватизації.
Використання коштів визначається Державною програмою приватизації. Вони спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних із приватизацією, кредитування технічного переоснащення приватизаційних підприємств, розвиток підприємства, створення нових робочих місць та до державного бюджету України.
Крім вище згаданих, у склад доходів від власності та підприємницької діяльності можуть бути інші надходження, надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках в установах банків тощо.
Друга група неподаткових надходжень об'єднує адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного характеру, до яких відносяться: збори, що стягаються Державною автомобільної інспекцією України; плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів; плата за надання послуг службовою дозвільною системи внутрішніх справ; плата за оренду цілісних майнових комплексів, що перебувають у державній та комунальній власності; державне мито; митні збори; єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України.
Збори, що стягуються Державною автомобільної інспекцією, обумовлені запровадженням плати за послуги, що надає інспекція юридичним і фізичним особам з метою дотримування норм і стандартів безпеки дорожнього руху. До таких послуг відносяться: проведення державного технічного огляду автомобіля, а також огляду автомобіля при видачі свідоцтва про реєстрацію; проведення державного технічного огляду мотоцикла, моторолера, причепа, напівпричепа, а також за їхній огляд при видачі свідоцтва про реєстрацію; реєстрацію ( перереєстрацію) автомобіля, мотоцикла, моторолера, мотоколяски, причепа, напівпричепа без видачі свідоцтва; прийом екзаменів з правил дорожнього руху, навичок, керування транспортними засобами (будь-якої категорії) тощо. Обсяг поступлень залежить від виду послуги та величини плати за неї, яка встановлюється у співвідношенні до неоподаткованого мінімуму громадян. Основними резервами зростання таких доходів є збільшення кількості послуг, що може надавати автоінспекція та пошук нових видів платних послуг, потреба у яких появляються у певних ситуаціях.
Плата за надання платних послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ, пов'язаних з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система. Обсяг надходжень цієї плати до бюджету, як і у попередньому випадку, залежить від кількості таких послуг та тарифів на них, що встановлюються у співвідношенні до неоподатковуваного мінімуму громадян.
До державного бюджету спрямовуються кошти за пробірування і клеймування виробів та сплавів з дорогоцінних металів. Їхнє надходження пов'язане із здійсненням державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали.
Проводить такий контроль Міністерство фінансів України та підпорядковані йому органи державного пробірного контролю: Державна пробірна палата і регіональні державні інспекції пробірного контролю.
Слід відмітити, що державне пробірне клеймо - це знак встановленого єдиного зразка, який засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів. Клеймування - це пробірно-технічно-технологічна операція нанесення державного пробірного клейма на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів.
На пробірний тариф за виконання експертно-пробірних та інших робіт (надання послуг) у тому числі їхнє клеймування впливають такі основні чинники, я найменування робіт і виробів (джерела надходження); вид дорогоцінного металу, в тому числі кількість сплавів, та наявність вставок і вид аналізу дорогоцінностей. У разі відсутності тарифів, який визначає Кабінет Міністрів України, роботи та послуги виконуються за договірними цінами.
Встановлені розміри тарифів підлягають оподаткуванню ПДВ.
З метою підвищення ефективності використання майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності; запроваджено орендну плату за нього при передачі майна в оренду фізичним та юридичним особам.
Об'єктами оренди є цілісні майнові комплекси державних підприємств і структурних підрозділів, грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості, щонадаються на умовах кредиту за ставкою рефінансування НБУ; нерухоме майно; інше окреме індивідуально визначене майно державних підприємств.
Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.
Державне мито є одним із найважливіших видів адміністративних зборів, хоча серед неподаткових надходжень вони займають невелику частку. Це грошовий збір, що справляють судові органи, органи державного нотаріату, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, органи місцевого самоврядування та інші органи за вчинення ними окремих дій та видачу документів.
Платниками є юридичні та фізичні особи, які звертаються до відповідних органів для вчинення в їхніх інтересах дій та для видачі документів, що мають юридичне значення.
Обсяг надходжень мита залежить від кількості об'єктів справляння та ставок.
Найбільш поширеними об'єктами мита є: позовні заяви, заяви з переддоговірних справ, заяви (скарги) у справах окремого провадження, касаційні скарги на рішення, що набрали чинності, заяви кредиторів про банкрутство, що надається до арбітражних судів, та заяви про перевірку рішень, ухвал, постанов порядку нагляду і про їхній перегляд у зв'язку з новими обставинами; вчинення матеріальних дій; реєстрація актів громадського стану; операції з цінними паперами тощо. Для

 
 

Цікаве

Загрузка...