WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - Курсова робота

Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах цих бюджетів - Курсова робота

думка, - 1997
25. Збори, що справляються Державною автомобільною інспекцією // вісник податкової служби України 2000 - №20 - с.56
26. Інструкція Головної державної податкової інспекції України про порядок обчислення та справляння державного мита. Від 23.04.1993р. №15
27. Інструкція про особливості застосування Декрету Кабінету міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податкових і неподаткових платежів" // Все про бухгалтерський облік. - 1999 - № 37, с. 5
28. Іпанов Ю. Підсумки податкового року 2000 // Бізнес - 2001 - № 1-3
29. Катрушин Б.М. Проблеми приватизації стратегічно важливих об'єктів // Фінансова консультація. - 2001 - № 1-2
30. Комаров І.В. Історичні аспекти оподаткування селянства в Україні // Фінанси України - 2001 - №6 - с.96
31. Кортонюк В. Діалог із владою налагоджується. Надходження до бюджету зростають // Україна - Бізнес - 2000, 21-28 грудня.
32. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. - Т.: Карпюка, 2000.
33. Кучерявенко Н.П., Лапко Н., Лук'янова Т. Скорочення заборгованості за платежами до бюджету. Окремі аспекти проблем // Вісник НБУ - 2001 - №3
34. Ларіонова А. Д. Стабільне джерело поповнення бюджету // Фінанси України - 1999 - № 7.
35. Лукянова Т., Лапко Н. Скорочення заборгованості за платежами до бюджету. Окремі аспекти, проблеми // Вісник НБУ - 2001 - №3
36. Луніна І. Бюджет 2002: проблеми місцевих бюджетів // Хроніка економіки та політики. - 2001 - № 2, с. 4
37. Максюта А.А., Чугунов І.Я. Показники виконання бюджету у 1999 році // Фінанси України - 2000 - № 6, с. 4
38. Мельник П. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання // Економіка України - 2001 - № 7, с. 16
39. Мецерекова О. Налоговые системы развитых стран мира: Справочник. - М.: Фонд "Правовая культура". - 1995
40. Миллионщиков А.Д. Неналоговые доходы. - М.:,"Финансы" - 1967
41. Мітюков І. Бюджетна реформа і основні напрями удосконалення бюджетної політики // Фінанси України. - 2001 - № 8, с. 32
42. Мітюков І.О. Бюджетна реформа й основні напрямки удосконалення бюджетної політики // Фінанси України - 2001 №8 - с.16
43. Мороз З. Державне мито // Баланс - 2000 - № 45, с. 11
44. Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності // Вісник податкової служби України - 2000 №21 - с.57
45. Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки // Вісник податкової служби України - 2000 - № 21, с. 60
46. наказом Державного казначейства України від 30.03.2001 - №43511 // Бібліотека нормативних актів міністерств і відомств україни - 2001 -№12 - с.178
47. Налоговые платежи // Финансовая консультация. - 1997. - №33-34. - с. 42
48. Нечайн Н. Податкова система України періоду великого князівства Литовського // Вісник податкової служби України - 1998 - № 22, с. 14
49. Огонь Ц. Доходи бюджету в умовах зменшення податкового навантаження // Світ бухгалтерського обліку. - 2000 - №12 - с. 48
50. Озеров И. Основы финансовой науки
51. Опарін В. М. Фінанси / Загальна теорія: Навчальний посібник - К.: КНЕУ - 2001
52. П'ятаченко Г.О. Удосконалення механізму наповнення дохідної частини бюджету // Фінанси України - 2001 - №5
53. Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ // Вісник податкової служби України - 2000 - № 21 - с.58
54. Податкова система України: Підручник / за редакцією В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
55. Полинець О., Маврешко О. Засоби масової інформації та державне мито // Вісник податкової служби України - 2000 - № 19.
56. Положення Про порядок обчислення і сплати до державного бюджету України рентної плати за нафту і природнійгаз від 11.03.1998р. №160/2600.
57. Положення про порядок реєстрації випуску ї проведення державних грошових лотерей в Україні: Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27.04.1998р. №574
58. Поповнення бюджету: всі способи добрі ? // Закон і бізнес - 1998 - 4 листопада.
59. Постанова Кабінету міністрів України від 10.08.1995р. №629 "Методика оцінки вартості об'єктів оренди "
60. Постанова Кабінету міністрів України від 4.10.1995р. №786 "Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна.
61. Про державні питання адміністрування державного мита // Вісник податкової служби України. - 2001 - № 38, с. 49
62. Про затвердження Кодифікатора видів податків // Бізнес - 2001 - №12. - с. 11
63. Про обчислення державного мита // Закон і Бізнес - 1995 - 16 серпня.
64. Рапіцький Т.В. Доходи Державного бюджету України: їх суть і види // Формування економічних відносин в умовах ринку. Збірник наукових праць. - Т. - 1998 - с.261
65. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України - 2000 - № 5.
66. Саврас І.З. Фінансовий механізм приватизації в Україні // Фінанси України - 2001 - № 3, с. 50
67. Система оподаткування в Україні очима зарубіжних фахівців. Фінанси. Право - 1996. вип. 6. - с. 31
68. Стебн Ю. Державне мито: платники, об'єкти, ставки // Галицькі контракти. - 1998 - № 39, с. 54
69. Степанкова Т. М. Держава вишукує джерела покриття внутрішнього боргу // Наукові записки Києво-Могилянської Академії - 2000 - том 15, с. 66
70. Суми стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації // Вісник податкової служби України - 2000 - № 28, с. 45
71. Тимченко І. Про сплату державного мита // Урядовий кур'єр - 1996 - 1 лютого, с. 10.
72. Токарева Т. А., Папаика А. А. Удосконалення податкового механізму - важлива умова зміцнення доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. - 1996 - №8. - с. 5
73. Тріпак М.М. Формування доходів бюджетів міського самоврядування // Фінанси України - 2001 - № 10, с. 17
74. Фліссак Н. Права органів податкових служб економічного розвитку країн щодо забезпечення надходжень до бюджету. // Вісник податкової служби України. - 2001 - № 14/15.
75. Формирование основ налогового устройства в Древней Руси // Налоговое право: Учебник. - 1997
76. Чередниченко Ю.В. Налогообложение, исторический аспект // Актуальны проблемы экономики - 2001 - № 3-4, с. 34
77. Чугунов І. Бюджет України у склад бюджетної системи Росії в Кінці XIX - на початок XX ст. // Економіка України - 2001 - № 11.
78. Чугунов І.Я. Планування дохідної частини місцевих бюджетів // Фінанси України - 2001 - № 12, с. 38
79. Чугунок И. Актуальные проблемы формирования доходной части бюджета // Бизнес Информ - 1998. - № 17-18
80. Чупринка О. Ресурсні ренти та неподаткові платежі: Податки // Фінанси України - 1997 - № 3, с. 99
81. Шаповалова М.М., Сердюк О.В. Бюджетний огляд за 1999 рік // Фінанси України - 2000 - № 4, с. 6
82. Шитря О. Удосконалення адміністрування податків, зборів та обов'язкових платежів - один із напрямків зниження податкового тиску на платників податків // Вісник податкової служби України. - 2000 - № 12
83. Щербак В. Світові моделі оподаткування // Економіка України - 2001 - № 11 (480), с. 21

 
 

Цікаве

Загрузка...