WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Облік рахунків в банках та казначействах - Курсова робота

Облік рахунків в банках та казначействах - Курсова робота

підписів керівника структурного підрозділу та/або його заступника (яким відповідно до чинного законодавства та установчих документів надано право підпису розпорядчих документів), завірені Головою Державного казначейства України чи начальником Управління Державного казначейства України.
На кожний структурний підрозділ формуються особові справи, які містять документи, визначені відповідно до пункту.
Бюджетні рахунки структурним підрозділам відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду.
Днем відкриття рахунків вважається дата візування службової записки Головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником Управління Державного казначейства України.
Відкриття небюджетних рахунків
Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Державного казначейства такі документи:
а) заяву про відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або іншої посадової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;
в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують (установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають);
г) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);
д) картку із зразками підписів осіб у двох примірниках, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або установою вищого рівня в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки. У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження;
е) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду. У зазначеній довідці в обов'язковому порядку має бути вказаний орган Державного казначейства, у якому відкривається рахунок. (Уповноважений працівник органу Державного казначейства, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнту для подання до органу Пенсійного фонду);
є) документ, що підтверджує реєстрацію клієнта як платника соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;
ж) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік, засвідчену податковим органом або нотаріально.
Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки органу Державного казначейства".
У разі відкриття небюджетного рахунку до отримання органами Державного казначейства від власника рахунку повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом відповідно до чинного законодавства операції за небюджетним рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
Датою початку операцій за видатками на небюджетному рахунку, відкритому в органах Державного казначейства, є дата реєстрації отриманого органом Державного казначейства повідомлення про взяття рахунку на облік податковим органом.
У разі відкриття рахунків у зв'язку з реорганізацією підприємства, установи, організації (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні) подаються такі самі документи, як і для відкриття рахунку.
Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Державного казначейства особи, які мають відповідні повноваження. У разі зміни особи (осіб), яка (які) має право підпису, уповноважена особа (особи) повинна подати до органу Державного казначейства картки із зразками підпису та пред'явити паспорт.
Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України. Копії зазначених документів залишаються у справі.
Уповноважений працівник органу Державного казначейства в присутності осіб, які відкривають рахунки, робить копії сторінок паспорта (що містять фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності - інформацію про місце проживання громадянина) або документа, що його замінює.
У разі отримання документів на відкриття рахунків органи Державного казначейства зобов'язані здійснити перевірку поданих документів, зокрема:
а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;
б) посвідчувальні написи нотаріуса на документах визнаються, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчувальних документах", зареєстрованим Міністерством юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами і доповненнями).
Закриття рахунків в органах Державного казначейства
Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.
У разі змін вчинному законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися (відкриватися) протягом поточного бюджетного періоду.
Рахунки за надходженнями закриваються органами Державного казначейства на підставі заяв відділень або відповідних структурних підрозділів та функціональних управлінь Державного казначейства.
Рахунки розпорядників і одержувачів коштів закриваються при реорганізації установи (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, виділенні), зміні назви, організаційно-правової форми на підставі:
а) заяви власника рахунку;
б) рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства, установи чи організації;
в) інших випадків, передбачених чинним законодавством України.
У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Державного казначейства на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує такі залишки на інший, відкритий цією установою, рахунок, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.
Відповідно до пункту 534 Переліку документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23.12.96 N 327, із змінами та доповненнями, особова справа з оформлення рахунку зберігається в органі Державного казначейства протягом 5 років з моменту закриття рахунку.
Для проведення ліквідаційної процедури використовується один рахунок, визначений ліквідаційною комісією. Крім того, подаються рішення про ліквідацію і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується.

 
 

Цікаве

Загрузка...