WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація бюджетного контролю в Україні - Курсова робота

Організація бюджетного контролю в Україні - Курсова робота

виконання робіт за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету здійснювалося за державним замовленням, відповідні зміни вносяться до обсягів державного замовлення.
Після розгляду річних звітів про виконання кошторисів за минулий рік уточнюються показники перехідних контингентів станом на 1 січня поточного року виходячи з фактичного виконання плану цих контингентів за минулий рік. За результатами перевірок у разі виявлення завищених асигнувань вносяться зміни до кошторисів і планів асигнувань шляхом скорочення їх обсягів. Право скорочення асигнувань надається Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам.
Виконання кошторисів і планів асигнувань здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
Органи Держказначейства здійснюють поточний контроль в процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та платежі з рахунків інших клієнтів.
Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами Державного казначейства України з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників шляхом проведення платежів з цих рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України.
Оплата рахунків розпорядників коштів бюджету здійснюється лише за наявності в обліку органів Державного казначейства їх фінансових зобов'язань та залишків коштів на рахунках розпорядників.
Підставою для оплати видатків є платіжні доручення розпорядників коштів та документи, які підтверджують цільове направлення коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт (крім договорів на оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, охорони, оренди приміщень), акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, договори про закупівлю тощо).
Органи Державного казначейства приймають від розпорядників бюджетних коштів платіжні доручення і підтверджувальні документи:
1) за загальним фондом - відповідно до кошторисних призначень, помісячних планів асигнувань, зареєстрованих зобов'язань та в межах залишку коштів на рахунку за певним кодом економічної класифікації видатків;
2) за спеціальним фондом - у межах загального залишку коштів на спеціальному реєстраційному рахунку за всіма кодами економічної класифікації видатків, залишків кошторисних призначень та зареєстрованих зобов'язань.
Підставою для здійснення платежів з рахунків одержувачів коштів є платіжні доручення одержувачів коштів та підтверджувальні документи в межах залишків на рахунку та, відповідно, до плану використання бюджетних коштів.
Органи Державного казначейства України приймають від інших клієнтів платіжні доручення в межах загального залишку коштів на їх рахунку.
Виняток становлять платіжні доручення на перерахування до бюджетів та державних цільових фондів сум податків і зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафів та інших санкцій, передбачених чинним законодавством, та розрахункові документи на безспірне стягнення. Такі розрахункові документи приймаються незалежно від залишку коштів на рахунку. Виконання цих розрахункових документів здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до Порядку безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунку, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 22.03.99 №25 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.99 за №233/3526 або до інших нормативно-правових актів.
Платіжні доручення подаються до органів Державного казначейства України в двох примірниках, на першому з яких ставляться відбиток печатки та підписи відповідальних осіб установи. Дата платіжного доручення повинна відповідати даті його фактичного подання або даті наступного дня, якщо документи надійшли після операційного часу. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у правому верхньому куті на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання. Платіжне доручення дійсне протягом 10 днів.
Розпорядники бюджетних коштів, одержувачі та інші клієнти Державного казначейства України відповідають за правильність оформлення розрахункових документів та достовірність даних у первинних документах.
Подані розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами та іншими клієнтами платіжні доручення перевіряються щодо правильності заповнення реквізитів та відповідності підписів і відбитка печатки зразкам.
У разі виявлення неправильного заповнення реквізитів платіжного доручення воно повертається розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам або іншим клієнтам з відміткою на зворотному боці про причину повернення, завірену підписом казначея.
Підготовлені платіжні доручення передаються органами Державного казначейства України до установ банків у вигляді електронних розрахункових документів каналами зв'язку в системі "клієнт-банк".
Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України заявку на видачу готівки.
Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність і які мають право отримувати і видавати кошти. У заявках на видачу готівки вказуються суми прибуткового податку з громадян, суми нарахувань до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші податки і обов'язкові платежі, які утримані та нараховані на фонд заробітної плати. При отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом із заявкою на видачу готівки подаються платіжні доручення на перерахування сум прибуткового податку з громадян, сум нарахувань до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та сум страхових внесків до Пенсійного фонду України, інших податків і обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати та інших соціальних виплат.
Розпорядники бюджетних коштів відповідають за правильність нарахування заробітної плати та прирівняних до неї платежів, а також за перерахування платежів до бюджету та державних цільових фондів при отриманні заробітної плати та прирівняних до неї платежів.
На підставі перевіреної заявки органиДержавного казначейства України виписують на осіб, указаних у заявці, грошові чеки на отримання готівки.
На підставі належно оформлених грошових чеків уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Державного казначейства України. Невикористана готівка повертається уповноваженими особами розпорядників бюджетних коштів безпосередньо на цей самий рахунок за відповідними документами, при заповненні яких обов'язково

 
 

Цікаве

Загрузка...