WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація бюджетного контролю в Україні - Курсова робота

Організація бюджетного контролю в Україні - Курсова робота

діяльності та однією з функцій управління бюджетною системою.
Бюджетний контроль є останньою, заключною підсистемою бюджетного механізму. Він дає можливість встановити наскільки ефективно, раціонально, законно використовувалися бюджетні кошти, чи були задіяні всі резерви стосовно наповнення дохідної частини бюджетів.
Будучи заключною підсистемою бюджетного механізму, бюджетний контроль обслуговує всі етапи бюджетного процесу, що надає йому універсальний характер управлінської діяльності.
Бюджетний контроль є останньою, заключною підсистемою бюджетного механізму. Він дає можливість встановити наскільки ефективно економно, раціонально, законно використовувалися бюджетні кошти, чи були задіяні всі резерви стосовно наповнення доходної частини бюджетів. Внаслідок виявлення зловживань держава може відшкодувати нанесені збитки. Одночасно за допомогою бюджетного контролю можна попередити порушення бюджетної дисципліни, нераціональне і нецільове спрямування бюджетних коштів. Будучи заключною підсистемою бюджетного механізму бюджетний контроль обслуговує всі етапи бюджетного процесу, що надає йому універсальний характер управлінської діяльності.
В сучасній економічній літературі досить рідко вживається термін "бюджетний контроль". Як правило найчастіше економісти теоретики та практики використовують термін "фінансовий контроль", "державний фінансовий контроль", "фінансово-господарський контроль", за допомогою яких пояснюють практичну реалізацію контрольної функції бюджету. На нашу думку такий підхід є не зовсім правомірним як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Тому більш детально зупинилося на цих питаннях.
Розкриття суті бюджетного контролю як особливої підсистеми бюджетного механізму базується на вченнях про державний бюджет, економічний контроль та економічний механізм.
Розглядаючи державний бюджет як об'єктивну економічну категорію ми акцентуємо увагу - в чому заключається її сутність. А сутність бюджету полягає в тому, що під державним бюджетом ми розуміємо такі грошові відносини, які пов'язані з розподілом і перерозподілом валового внутрішнього продукту і національного доходу з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Ця сутність проявляється через розподільчу і контрольну функції, які виконує зазначена економічна категорія. Розподільча функція знаходить своє відображення у податковому і неподатковому механізмах мобілізації доходів бюджету, бюджетному фінансуванні, бюджетному регулюванні тощо. Контрольна функція бюджету проявляється на практиці в якості бюджетного контролю. Таким чином логічним є твердження, що бюджетний контроль є матеріальним вираженням контрольної функції бюджету. Тому розглядаючи бюджетний контроль в якості підсистеми бюджетного механізму ми будемо опиратися саме на такий підхід до трактування сутності бюджетного контролю.
Поряд з цим не можна обминути і той факт, що державний бюджет є ланкою фінансів в загальному та державних фінансів зокрема. Поскільки фінанси, як більш узагальнююча економічна категорія, виконують теж розподільчу і контрольну функції, а матеріальним вираженням контрольної функції є фінансовий контроль, то можна стверджувати, що бюджетний контроль є складовою фінансового контролю.
Незважаючи на такий тісний зв'язок, бюджетний контроль не можна підміняти фінансовим контролем, поскільки об'єкт, суб'єкти, предмет, метод бюджетного контролю є значно вужчими ніж аналогічні елементи фінансового контролю. Так, якщо фінансовий контроль охоплює всі розподільчі процеси, що стосуються формування, розподілу та використання доходів, нагромаджень, фондів грошових коштів суб'єктів господарювання та держави, то бюджетний контроль охоплює тільки ті розподільчі процеси, які стосуються формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Тому термін "бюджетний контроль" має право на самостійне існування і може використовуватися при характеристиці механізму функціонування бюджетної системи.
Бюджетний контроль поєднує у собі розглянуті два начала і використовується там і тоді, де функціонують бюджетні відносини. Виходячи з характеристики особливостей бюджетного контролю можна зробити висновок, що бюджетний контроль є об'єктивно зумовленою складовою процесу економічної діяльності та однією з функцій управління бюджетною системою.
Бюджетний контроль в Україні класифікується за різними ознаками і, як економічний процес, включає складові елементи.
За видами бюджетний контроль поділяється на державний, муніципальний та громадський.
Державний бюджетний контроль здійснюється державними органами і включає загальнодержавний та відомчий контроль.
Загальнодержавний бюджетний контроль проводиться органами державної влади, державного управління, фінансовим апаратом держави та міжгалузевими органами управління.
Верховна Рада України як найвищий орган законодавчої влади в Україні контролює за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету забезпечує контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний бюджет України, основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період, заслуховує звіти про стан виконання Державного бюджету України, в тому числі звіти розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів Державного бюджету України, здійснює контроль за використанням коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України та за відповідністю законопроектів, поданих на розгляд Верховної Ради України бюджетному законодавству.
До повноважень Рахункової палати належить здійснення контролю за: використанням коштів Державного бюджету України відповідно до Закону про Державний бюджет України на поточний рік; утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу України; ефективністю використання та управління коштами Державного бюджету України; використанням бюджетних коштів у частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по доходах і видатках.
Кабінет Міністрів України забезпечує контроль за використанням коштів Державного бюджету України головними розпорядниками, а також за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ стосовно міст загальнодержавного підпорядкування та обласних бюджетів. Свої контрольні функції Кабінет Міністрів реалізує за допомогою фінансового апарату держави.
Місцеві ради здійснюють контроль за виконанням рішень про бюджет на поточний рік та здійснюють інші контрольні функції, передбачені чинним законодавством.
Органи виконавчої влади забезпечують контроль за використанням коштів відповідних бюджетів органами місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади, виконують іншіповноваження, передбачені законодавством. Крім цього контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених

 
 

Цікаве

Загрузка...