WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація бюджетного контролю в Україні - Курсова робота

Організація бюджетного контролю в Україні - Курсова робота

фінансовий контроль від імені держави.
На наш погляд, функціями вищого органу державного фінансового контролю доцільно було б наділити Рахункову палату України (Вища контрольна палата України - ВКПУ).
До функцій вищої контрольної палати України слід було б віднести:
- здійснення контролю за виконанням органами державної влади і місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання законів України та постанов ВР України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів щодо функціонування фінансової та банківської систем України з метою забезпечення їх стабільності та фінансової безпеки держави;
- контроль відповідності нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади щодо формування і використання фінансових ресурсів законам України;
- здійснення функції нагляду за дотриманням і застосуванням законів органами державного фінансового контролю, суб'єктами незалежного фінансового контролю.
ВКПУ у межах закону здійснює контроль за виконанням Кабінетом Міністрів України своїх повноважень щодо забезпечення:
- виконання державного бюджету України по доходах і видатках;
- законності та ефективного використання коштів державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;
- використання коштів, призначених для виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, відповідно до законодавства;
- використання за призначенням коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів державних позабюджетних фондів України;
- дотримання порядку формування і використання державних резервів;
- ефективного управління коштами державного бюджету України та державних позабюджетних фондів;
- ефективного управління державним майном;
- законності та доцільності надання суб'єктам господарювання податкових та інших фінансових пільг;
- дотримання граничних розмірів державного боргу України, ефективного механізму його обслуговування, а також законності договорів, вигідності умов, на яких здійснюються внутрішні та зовнішні запозичення, їх доцільності, раціонального і ефективного використання кредитів і позик, які отримує Уряд від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій;
- дотримання конкурсних засад надання коштів із централізованих фондів фінансово-кредитних ресурсів та ефективності їх використання;
- обґрунтованості ухвалення рішень щодо надання урядових гарантій суб'єктам господарювання по позиках і кредитах, одержаних від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій.
ВКПУ повинна контролювати кошториси витрат Верховної Ради України та її апарату, Адміністрації Президента України, апарату Кабінету Міністрів України, Національного банку України.
На ВКПУ слід покласти арбітражні функції в частині розв'язання спорів, що виникають між органами державного фінансового контролю, а також між суб'єктами незалежного фінансового контролю.
Важливим є статус Міністерства фінансів України у здійсненні державного фінансового контролю та його організації взагалі.
Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України і координує діяльність щодо здійснення фінансового контролю органів спеціалізованого державного фінансового контролю в системі виконавчої влади, а також органів внутрішнього відомчого фінансового контролю.
До основних функцій Міністерства фінансів України в сфері фінансового контролю слід віднести такі:
- нагляду за дотриманням і застосуванням законів органами державного спеціалізованого фінансового контролю в системі виконавчої влади та органами внутрішнього відомчого фінансового контролю;
- координації здійснення державного фінансового контролю органами державного спеціалізованого фінансового контролю в системі виконавчої влади та органами державного відомчого фінансового контролю;
- удосконалення організації державного фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів;
- контролю відповідності кошторисів центральних та місцевих органів виконавчої влади встановленим у Державному бюджеті України видаткам на утримання цих органів влади;
- затвердження та контролю за виконанням кошторисів щодо використання бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, підвідомчими Міністерству;
- контролю за дотриманням правил складання звіту про виконання Державного бюджету України та зведеного бюджету України;
- визначення та впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності;
- контролю у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах усіх форм власності кошторисів, фінансово-бухгалтерської звітності щодо зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів;
- контролю за станом поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що використовують кошти державного бюджету і державних цільових та позабюджетних фондів.
Для підвищення ефективності роботи контрольно-ревізійних органів України були вже здійснені окремі кроки для удосконалення цієї системи, направлені на посилення статусу і повноважень у відповідності з сучасними вимогами.
Вважаємо за доцільне, реформуючи систему відомчого контролю, його функції передати Головному контрольно-ревізійному управлінню України, ввівши ревізорів міністерств до штату ГоловКРУ України.
Слід окреслити такі функції, що повинні належати до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби України:
- забезпечення здійснення в інтересах держави та в порядку, передбаченому законодавчими актами з питань державної контрольно-ревізійної служби, контролю за дотриманням фінансової дисципліни, законністю надходження та витрачання коштів, матеріальних цінностей, фінансових інвестицій та нематеріальних активів, їх збереженням, станом і достовірністю обліку та звітності, а також вжиття заходів та розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у майбутньому;
- здійснення контролю з власної ініціативи або за дорученням Міністерства фінансів України за законністю та ефективністю використання коштів, матеріальних цінностей, фінансових інвестицій, нематеріальних активів на підприємствах, в установах і організаціях, якіодержують (одержували): бюджетні кошти, кошти з державних цільових та позабюджетних фондів, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що перебувають у державній власності, кредити, одержані під гарантії Кабінету Міністрів України, а також за виконанням державних замовлень, авансованих за рахунок бюджетних коштів або зобов'язань суб'єктів господарювання перед державою щодо цільового спрямування суми пільг, як коштів, одержаних з державного бюджету, за винятком кошторисів витрат Верховної Ради України та її апарату, Адміністрації Президента України, апарату Кабінету Міністрів України, Національного банку України;
- проведення контролю за дотриманням

 
 

Цікаве

Загрузка...