WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

Організація виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

трансфертів, змінюючи свої рішення щодо рівня місцевих видатків чи доходів. На трансферти не повинно впливати, скажімо, зменшення місцевими органами влади зусиль по нарощуванню податкової бази або рішення збільшити кількість працівників бюджетних установ. Необхідно зробити так, щоб не було можливості "вибивати кошти".
Простота. Формула має бути зрозумілою та легкою в застосуванні. Чим простіша формула, тим вищий рівень довіри до обґрунтованості рішень, оскільки одержувачі трансфертів мають змогу самі повторити та перевірити розрахунок трансфертів, зроблений Міністерством фінансів. Простіші формули - прозоріший бюджетний процес.
Безумовність. Метою трансфертів вирівнювання є вирівнювання спроможності або здатності органів місцевої влади забезпечувати надання приблизно однакових рівнів бюджетних послуг за порівнянних ставок податків. У який спосіб використати надані можливості, залишається на розсуд місцевих бюджетів, тобто, трансферти не повинні супроводжуватися жодними вимогами, здатними обмежувати рішення місцевих органів влади щодо використання трансфертних коштів. Однак тут слід зробити одне застереження. Оскільки місцевим бюджетам певною мірою делеговане вирішення таких питань загальнонаціонального значення, як охорона здоров'я та освіта, то бажано, щоб існували певні норми, наприклад, деякі мінімальні обсяги витрат на галузь. Було б, скажімо, неприпустимим, якби місцеві органи влади вирішили закрити всі школи на своїй території, перетворивши їх на казино.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Видатки бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Структура бюджету характеризується складом і співвідношенням його доходів та видатків. Бюджет як економічна категорія зачіпає інтереси віх юридичних та фізичних осіб. Тому структура видатків бюджету - це не просто арифметичне співвідношення, а характеристика збалансованості та врівноваженості інтересів суспільства.
У 2000 році закладено основи реформи міжбюджетних відносин. Прийнято Бюджетний кодекс України та ряд законодавчих та нормативних документів з метою організації фінансової системи на принципово нових засадах. Відповідно до законодавства здійснено чітке порівняно з попередніми роками розмежування видатків між рівнями бюджетної системи, запровадження нового механізму розподілу міжбюджетних трансфертів на основі формульного їх розподілу, а також мінімізації їхніх втрат.
До прийняття бюджетного кодексу рада вищого рівня могла щороку встановлювати, з якого бюджету утримувати той чи інший заклад, що не стимулювало місцеві органи влади розвивати такі заклади та аналізувати їх ефективність і корисність для території. Статтею 86 Бюджетного кодексу встановлено чіткі критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
Закріплення переліку бюджетних послуг за видами бюджетів створює зацікавленість місцевих органів влади в підвищенні якості надання бюджетних послуг, в оптимальному розподілі бюджетних ресурсів між видами послуг залежно від потреб населення конкретної території. Крім того, тепер можна витрачати кошти на розвиток місцевих бюджетних закладів, не боячись, що наступного року ці установи переведуть на утримання з іншого бюджету.
Звільнити місцеві бюджети від тягаря фінансування програм соціального захисту , що ухвалюються й контролюються в центрі. Аналіз виконання бюджетів за останні роки показує, що саме в цій галузі бюджетна заборгованість найвища, причому синусоїда виплат на соціальний захист дуже сильно коливається від регіону до регіону , і в деяких частинах країни мешканці мають вкрай неадекватне соціальне забезпечення. Тому фінансування на соціальний захист здійснюється через цільові субвенції.
Нова система трансфертів із державного бюджету, що обраховується на основі розрахункових нормативів, є значним кроком уперед на шляху до адекватного забезпечення місцевого самоврядування коштами у справедливіший і менш викривлений спосіб.
Для досягнення основної мети регулювання міжбюджетних відносин щодо вимоги забезпечення бюджетними ресурсами встановлених видаткових повноважень видатки місцевих бюджетів розподілені на видатки, що враховуються при визначенні трансфертів, і видатки, що при цьому не враховуються. Таке розмежування видатків здійснюється тільки на стадії формування бюджетів та застосовується лише для обрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, що передаються з одного бюджету іншому відповідно до положень Бюджетного кодексу. Але такий розподіл зовсім не означає, що органи місцевого самоврядування позбавлені самостійності та свободи дій у прийнятті рішень відносно напрямів та обсягів видатків бюджетів у процесі складання та затвердження місцевих бюджетів. Загальний підхід полягає в тому, що уряд відповідає за фінансування видатків, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та зберігає за собою контроль за ефективністю витрачання цих коштів.
Важливим кроком, що дає Бюджетний кодекс в плані підвищення відповідальності - це встановлення відповідальності на стадії планування та
використання бюджетних коштів.
Формування бюджету 2004 року втілює одну із наріжних ідей Бюджетного кодексу - вихід на якісно новий рівень відкритості та узгодженості в ході бюджетного процесу.
Видаткова частина бюджету 2004 року сформована на реальності та збалансованості всіх показників; забезпеченні соціальної спрямованості бюджету; концентрації бюджетних ресурсів на ключових напрямках соціально-економічного розвитку; продовження практики застосування стимулюючих заходів при формуванні бюджету, економного та ефективного витрачання бюджетних коштів.
Поряд зі складанням проекту бюджету на наступний рік відбувається відстеження процесу виконання бюджету в поточномуроці. Аналіз та оцінка виконання бюджету є ще одним важливим фактором для формування показників проекту бюджету на наступний рік, оскільки, аналізуючи здійснення видатків на затверджені програми, можна відстежувати основні тенденції виконання запланованих показників щодо обсягу видатків у бюджеті поточного року.
Рівень виконання видаткової частини державного бюджету у 2003 році вагомо покращився: 94,8 відсотка проти 82,3 відсотка у 2002 році. Місцеві бюджети Волинської області за видатками виконанні на 99,6 відсотків.
Структурні перетворення відбулися в таких галузях , як освіта, наука , медицина. За рахунок коштів бюджету впроваджувались у ці сфери нові сучасні технології, без яких не можна говорити про їх самодостатність та прогрес.
У минулому році вчасно виплачувалась заробітна плата, стипендії, пенсії. З цих виплат поточної заборгованості немає. Одночасно підвищено пенсії, стипендії, держава розрахувалася за субвенціями та дотаціями. Немає боргів і перед соціальною сферою.
Ефективне використання практично всіх наявних джерел наповнення бюджету - свідчення того , що бюджетні плани були розроблені якісно, а важелі для їх виконання працювали безвідмовно.
Однак на сьогоднішній день існують проблеми, які необхідно розв"язати в процесі бюджетної реформи.
Законодавча та виконавча гілки влади мають більш глибоко використовувати у

 
 

Цікаве

Загрузка...