WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

Організація виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

використовували тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів (розроблену на основі функціональної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 03. 12. 1997 р. № 265 із змінами та доповненнями).
Згідно зі статтю 55 Бюджетного кодексу, Законом України про державний бюджет визначається перелік захищених статей видатків бюджету. Захищеними статтями видатків бюджету визначаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може змінюватись при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень. Перелік захищених статей видатків визначається законом України про Державний бюджет України на кожен бюджетний період.
Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.
Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України , визначається Міністерством фінансів України. Така передача здійснюється за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2004рік" забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
- капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;
- видатки за бюджетними програмами, пов"язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків [62.C.80].
Видаткова частина бюджету поділяється на видатки загального фонду та видатки спеціального фонду. Видатки спеціального фонду фінансуються за рахунок цільових фондів, визначених під конкретну мету. Фінансування видатків загального фонду здійснюється шляхом залучення коштів, які не мають закріплених джерел фінансового забезпечення.
У бюджеті передбачається резервний фонд в розмірі до одного відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету для фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні бюджету.
2. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету
Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвиток економіки та соціальної сфери. За ринкових умов господарювання він не повинен втрачати своєї ролі в економічному розвитку держави. Незважаючи на заходи, що проводяться урядом щодо роздержавлення та приватизації, та поглиблення ринкових відносин необхідно однак державні кошти. Це зумовлено, по-перше, тим, що значною залишається частка державного сектора економіки, що вимагає розробки державних інвестиційних програм, згідно з якими здійснюється бюджетне фінансування капітальних витрат, по-друге, для стабілізації економіки та розвитку підприємництва потрібна фінансова допомога держави у вигляді бюджетних субсидій, субвенцій. Необхідність існування державного сектора економіки і бюджетного фінансуванні є об'єктивною і незаперечною [58.C. 26].
Видатки державного бюджету відіграють важливу роль у розвитку країни. Вони є основою фінансового забезпечення соціальних програм, регулювання економіки, створення загальник умов розвитку зовнішньоекономічних відносин та інших державних завдань. Одночасно під впливом економічних, історичних, культурних та інших чинників роль держави у розв"язанні соціально-економічних проблем видозмінюється. Внаслідок цього виникають зміни в обсягах та складі державних видатків.
Виходячи з термінології Бюджетного кодексу України, під видатками державного бюджету слід розуміти, кошти що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, за винятком коштів на погашення суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум [6.C.6].
У вітчизняій практиці в Бюджетному кодексі здійснене законодавче розмежування та закріплення за державним та місцевими бюджетами видатків на виконання повноважень. Формування видатків державного бюджету пов"язане із впровадженням програм і реалізацією функцій, які повина виконувати держава у відповідності із Конституцією та нормативно-правовими актами.
Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України і враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, відповідно до статті 87 Бюджетного кодексу відображені .
Видатки державного бюджету являють собою особливу економічну категорію, що визначає відносини з приводу розподілу централізованого фонду грошових коштів держави та його використання за цільовим призначенням.
Основну частку видатків Державного бюджету за 2002 рік складають: міжбюджетні трансферти (20,4%), управління і правоохоронна діяльність (17,3%), соціальний захист (15,85). Із загальної суми видатків Державного бюджету на підтримку галузей народного господарства спрямовано 17,7 %, освіту - 10,8%, оборону - 8,2%. Найменшу питому вагу у видатковій частині бюджету мають розділи: "культура і засоби масової інформації" (0,8%), "наука" (1,2%), "інші" (2,7%) та "охорона здоров"я" (3,6%). Протягом 1996-2002 рр. значно зросли видатки на: між бюджетні трансферти - на 15,7%, соціальний захист - на 12,3% . управління і правоохоронну діяльність - на 10,2% . В свою чергу скоротились видатки за розділом "народне господарство" - на 3,3%, "обслуговування державного боргу" - на 3,9% , "державні цільові фонди" - на 11,3%, "інші" - на 30,1%.
Починаючи з 2000 року у Державному бюджеті, в його видатковій частині, передбачаються два фонди - загальний, фінансування видатків якого здійснюється шляхом залучення коштів, які не мають закріплених джерел фінансового забезпечення, і спеціальний, видатки якого фінансуються за рахунок цільових доходів, визначених під конкретну мету.
2003 рік відзначається , як переломний етап у виконанні планових показників по видатках загального фонду Державного бюджету України. Якщо у 2000 році до 85,2 відсотка за 2002 рік то у 2003 році, вперше за роки незалежності України, забезпечено стовідсоткове виконання планових показників видатків по загальному фонду державного бюджету. Це дозволило не тільки в повному обсязі профінансувати заробітну плату з нарахуванням ,пенсії, стипендії, та інші поточні соціальні виплати, а й суттєво зменшити бюджетну заборгованість по соціальних виплатах минулих років.
Законом України "Про Державний бюджет України" видатки Державного бюджету України на 2004 рік затвердженні у сумі 64.192.219,0 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.626.712,3 тис.гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі

 
 

Цікаве

Загрузка...