WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

Організація виконання видаткової частини бюджетів - Курсова робота

необхідністю соціального захисту громадян з невеликим рівнем доходів.
У відповідності з діючим законодавством України всі видатки бюджету розподіляються між ланками бюджетної системи за такими принципами:
- територіальний. Суть цього принципу заключається в тому, що на території якої адміністративної одиниці знаходиться підприємство, організація чи установа, з відповідного бюджету вони будуть і фінансуватися;
- відомчий. Цей принцип означає забезпечення фінансування підприємств, організацій і установ з відповідного бюджету за підпорядкованістю.
Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти відповідно до кошторисів доходів та видатків, що складаються за функціями з деталізацією за економічними кодами бюджетної класифікації.
Залежно від економічного змісту видатки бюджету поділяються на поточні видатки і видатки розвитку. Їх групування встановлюється за економічною класифікацією видатків бюджету.
Поточні видатки - це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій на початок бюджетного року , а також на фінансування заходів соціального захисту населення та інших, що не належать до видатків розвитку . Тобто це видатки які забезпечують поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій соціально-культурної сфери, надання державою між бюджетних трансфертів іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій та субвенцій на поточне функціонування [8.C83].
Видатки розвитку - це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структури перебудови народного господарства, субвенцій та інші видатки пов'язані з розширеним відтворенням [8.C.85].
Залежно від розподілу функцій між державою і органами самоврядування видатки поділяються на видатки з фінансування державних повноважень та фінансування власних повноважень.
Видатки бюджету класифікуються за чотирма ознаками:
1. Функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків ( КФКВ)). Здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів. Можна виділити три рівні функціональної класифікації:
перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наприклад, 0100 - загальні функції державного управління,
другий рівень - підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування., в межах відповідних розділів. Наприклад, розділ "" - 0100, підрозділ, "" - 0110;
третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у межах відповідних підрозділів. Наприклад, розділ "Загальні функції державного управління" - 0100, підрозділ "Вищі органи державного управління та органи місцевої влади, фінансова та зовнішньо економічна діяльність" - 0110, конкретні напрями діяльності головних розпорядників коштів "Вищі органи державного управління та органи місцевої влади " - 0111, "Фінансова діяльність" - 0112, "Зовнішньо політична діяльність" - 0113 .
2. Економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків( КЕКВ ). Визначає конкретне спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, і поділяється на :
- поточні видатки (код 1000) - усі платежі бюджету, що передбачаються на конкретні цілі;
- капітальні видатки (код 2000) - платежі з метою придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів. Землі і нематеріальних активів, а також капітальні трансферти;
- нерозподілені видатки (код 3000) - це видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів передбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів міських рад;
- кредитування з вирахуванням погашення (код 4000) - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті яких у них виникають фінансові вимоги до інших суб'єктів господарської діяльності. При застосуванні категорії кредитування обов'язковою умовою є виникнення зобов'язання щодо повернення коштів.
Кожний напрямок видатків має цільове призначення. Наприклад, поточні видатки (1000) за цільовим призначенням спрямовувати: на оплату праці працівників бюджетних установ - 1110; нарахування на заробітну плату - 1120; видатки на відрядження - 1140; оплату комунальних послуг 1140. Капітальні видатки (2000): придбання основного капіталу - 2100 ; капітальний ремонт - 2200. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення (4100) передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного управління інших рівнів, державних підприємств фінансових установ і включає надання внутрішніх кредитів (4110) та повернення внутрішніх кредитів (4120).
3. Ознакою головного розпорядника коштів (відомча класифікація видатків КВК). Дає можливість повний економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів. Вона засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовувати кошти , тобто містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр формування і використання фінансових ресурсів розпорядниками бюджетних коштів. Наприклад, код Міністерства фінансів України - 350, Волинської обласної державної адміністрації - 773.
Відомча класифікація видатків бюджету затверджується Міністерством фінансів України. Міністром фінансів Автономної республіки Крим , керівником місцевого фінансового органу і визначається відповідно до Закону України " Про Державний бюджет України" та рішень про місцеві бюджети, (частина 3 статті 22 Бюджетного кодексу ).
4. За бюджетними програмами (програмна класифікація видатків (КПКВ). Застосовується при формуванні бюджету за програмно цільовим методом і щорічно визначається у законі про Державний бюджет України відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного кодексу.
Формування програмної класифікації видатків державного бюджету при складанні проекту закону про державний бюджет здійснюється за структурою кодування. Наприклад, 773000 - головний розпорядник (Волинська обласна державна адміністрація) ; 773100 - відповідальний виконавець у системі головного розпорядника ( апарат Волинської обласної державної адміністрації) ; 7731010 - напрям діяльності в одній бюджетній програмі ("Здійснення виконавчої влади у Волинській області" )
Державний бюджет України на 2002 рік сформовано із застосуванням програмноїкласифікації видатків державного бюджету, кожен код якої відповідає коду нової функціональної класифікації видатків. Наступним кроком є запровадження програмної класифікації видатків місцевих бюджетів. Згідно наказу Міністерства фінансів України місцеві органи влади при складанні і виконанні місцевих бюджетів у 2002 році

 
 

Цікаве

Загрузка...