WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів - Курсова робота

Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів - Курсова робота

надходження (динамічний дисбаланс);
7. Відновлення горизонтального фіскального балансу передбачає обов'язкове надання місцевими владами однакового рівня суспільних благ для індивідуума кожної окремої політичної юрисдикції, незважаючи на рівень податкоспроможності територій;
8. Гарантоване постачання суспільних благ повинно здійснюватися національним урядом, тобто передбачається мінімальний обсяг суспільних благ, забезпечуваних національним урядом, для кожної території, незважаючи на її податкоспроможність;
9. Макроекономічні цілі повинні досягатися виключно за рахунок централізованих засобів; ефективна система трансфертів повинна відповідати слідуючи критеріям: достатність доходів, зусилля спрямовані на стягнення податків і контроль видатків, справедливість, прозорість і стабільність.
Список джерел та літератури.
1. Конституція України.-К.: "Вікар".-1996.
2. Бюджетний кодекс // Відомості Верховної Ради -2001. - №37-38.
3. Закон України "Про Державний бюджет на 1999 рік". // Фінанси України -1999. - №3-ст17
4. Закон України "Про Державний бюджет на 2003 рік". // Відомості Верховної Ради 2002- №3 -ст.25
5. Закон України "Про Державний бюджет на 2001 рік". // Відомості Верховної Ради 2001 -2000. - №14-16 -ст.17
6. Закон України "Про Державний бюджет на 2002рік". // Відомості Верховної Ради 2002 -2001. - №14-16 -ст.17
7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // Відомості Верховної Ради - 1997. - №24 - ст.170.
8. Закон України " Про плату на землю " Відомості Верховної Ради - 1996. -№1 -ст.210
9. Закон України " Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів " Відомості Верховної Ради - 1997. - №20 -ст.116.
10. Закон України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" Відомості Верховної Ради - 1998. - №6- ст.97.
11. Закон України " Про внесення змін та доповеннь до Закону України " Про систему оподаткування " Відомості Верховної Ради - 1997. - №3 - ст.83.
12. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" № 187 від 28.02.97.
13. Указ Президента України "Про основні напрями соціальної політики на 2003 р." № 1166/97 від 18.10.2002.
14. Указ Президента України " Про фіксований сільськогосподарський податок " . Урядовий кур'єр - 1998. - №36 - ст.9
15. Указ Президента України " Про Державну програму приватизації на 2002 рік " Урядовий курєр - 2002. - №49 - ст.11.
16. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № ЗО - с. 336.
17. Постанова Кабінету Міністрів України " Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг " Збірник постанов Кабінету Міністрів України - 2001 .
18. Наказ Міністерства фінансів У країн й, ФДМУ, ДПАУ "Про затвердження Порядку перерахування у 2001 році до місцевих бюджетів коштів, одержаних від приватизації об'єктів комунальної власності" № 54/1339/434 від 27.11.97.
19. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрямки бюджетної політики на 2003 рік (Бюджетна резолюція)" № 420/97-ВР від 03.07.2002р.
20. Аптекарь В., Краснова Ю. Про формування місцевих бюджетів // Економіка України - 1994. - №4 - с.42-47.
21. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 383с.
22. Воронова Л.К. Фінансове право - Х.:Консум,1998. - 137 с.
23. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: Основи, 1993. - 383 с.
24. Пацурівський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави : проблеми методології - Ч. : ЧДУД997.-196.
25. Фінанси / Під ред. Радіонової. - М.:Фінанси і статистика, 2000. - 400 с
26. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник. / Під ред. Суторміної В.М., Федосова В.М. - К.:Либідь 2001. - 247 с.
27. Фінансове право: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.:Вентурі,1995. - 272 с.
28. Германчук П.К. Бюджет і бюджетна політика у 2001 році. // Фінанси України. - 1997. - № 5 - с.5.
29. 3аруба О.Д. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин. //Фінанси України. - 2001. - № 11 - с.16.
30. Ларіонова Л.Д. Місцеві податки і збори які підвалини податкової системи держави. // Фінанси України. - 2000. - № 5 - с. 75.
31. Ларіонова Л.Д. Плюси і мінуси в царині справляння ресурсних платежів, місцевих податків і зборів. // Фінанси України. - 2000. - № 5 - с.43.
32. Лісовська Л.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих платежів. // Фінанси України.- 2001. - №7- с.11.
33. Лагутін В.Д. Фінанси України та шляхи їх реформування. // Фінанси України. - 2000 -№ 7 - с. 13-15.
34. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. Навч.посібник. / К.,1999.- с.487
35. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія,практика) НІОС Київ.-2000р.
36. Кириленко О.П. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2000 - № 9 - с.35.
37. Кучерявенко М.П. Налоговое право - X. 2001. - 79с
38. Мельник В.М. До питання про податки. // Фінанси України - 1999. - №10 -с.93.
39. Пабат М. Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів в умовах регіонів // Фінанси України - 2000. - №7 - с.58-63.
40. Пабат М.Г. Про окремі аспекти формування доходної частини бюджетів регіональних і місцевих органів управління. // Фінанси України. - 1999. -№10.-с.11.
41. Павлюк К.В. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини. // Фінанси України. - 2001.- №6- с.5.
42. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування // Фінанси України - 2001 - № 7 - с.36-38.
43. Парижак Н.В. Формування ефективної бюджетної системи // Фінанси України- 1998. - № 1 - с. 45.
44. Соколовська А.М, Податкова система України в контексті світового досвіду. // Фінанси України. - 2001. - № 7 - с. 105.
45. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин. // Фінанси України. - 2002. - № 12 - с.22.
46. Смирнова 0.0. Деякі питання розвитку бюджетної системи України. // Фінанси України. - 2002. - № 10 - с. 103,
47. Чуприна О. В. Неподаткові платежі, місцеві податки і збори. // Фінанси України.- 1997. - № 3 - с.95.
48. Юрій С.І., Бескид Й.М. та інші. Бюджетна система України: Навч. посібник. / К.,2000.
49. Юрій С.І., Бескид Й.М. Плішко І.В. та інші. Державний бюджет України: Навч.посібник. / Тернопіль,1998.
50. Януль І. Є. Бюджетна політка України: проблеми та перспективи // Фінанси України- 2000.-№2-с.87.

 
 

Цікаве

Загрузка...