WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів - Курсова робота

Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів - Курсова робота

заохочувати марнотратство суспільних коштів.
Таблиця 4.1
Термінологічне оформлення ПБТ у різних країнах,
Країна
Бюджетна
дотація Бюджетна субсидія
Бюджетна
субвенція
Росія
Бюджетна дотація
Федеральний
Трансферт Чисті взаєморозрахунки
Бюджетна
Субвенція
ФРН
землі
комуни
Додаткові дотації
Ключові дотації
Допомога на інвестиції
Дотації на виконання спільних завдань
Структурний фонд
Допомога на інвестиції
Дотації на обслуговування боргу
Структурний фонд
Цільові дотації
Франція
Глобальна дотація на функціонування
Дотація на
компенсацію
податкових пільг
та знижок податків
Фонд компенсації ПДВ Глобальна дотація на
Устаткування
Спеціальні субвенції
Глобальна дотація
на
децентралізацію
Польща
Субвенція
генеральна
Дотації на самостійно розроблені
програми видатків
дотації на
завдання згідно із законодавством
дотації на
виконання
переданих
державою завдань
Швеція
Незв'язана
субсидія Цільові субсидії
Латвія
Бюджетні субсидії
Субсидії з фонду
вирівнювання Бюджетні гранти
Гранти з фонду
Вирівнювання
Литва
Дотації
Спеціальні
субсидії
Україна Бюджетні дотації
У цілому в досліджуваних країнах прямі бюджетні трансферти становлять досить вагому частку доходів місцевих бюджетів. Причому, як видно з таблиці (див. табл. №4.2 ), вагоміша частка прямих бюджетних трансфертів - у країнах унітарного типу (особливо Франція, Польща, Латвія), тоді як у федеративних (ФРН, Росія) - вона нижче.
Таблиця № 4.2
Співвідношення різних видів ПБТ (у % до доходів місцевих колективів )
Країна
Усього ПБТ У тому числі
Дотації Субвенції та Субсидії
ФРН
землі
комуни
8,1
41,6
1,4
30,0
6,7
10,6
Росія 20,1 2.4 17.7
Франція 23,0 15,3 7,7
Швеція
муніципалітети
лени
20
17
15,0
11,0
5,0
6,0
Польща 29,2 11,9 17,3
Латвія 61,7 9,2 52.5
Литва 8,7 5,7 3,0
Україна 3,1 3.1 -
1.Формування фонду прямих бюджетних трансфертів може здійснюватися як:
а). часткові відрахування від одного або деяких податків, що надходять до держбюджету;
б). щорічні асигнування держбюджету;
в). обсяг видатків місцевих колективів.
Огляд джерел фонду прямих бюджетних трансфертів поданий у таблиці (див. табл. № 4.3 ).
Загалом вважається, що найстабільнішою частиною прямих бюджетних трансфертів є ті, джерело яких прив'язане до доходів бюджету, хоч повної стабільності такий підхід не дає. На наш погляд, найбільшу стабільність з огляду на джерело мають природу бюджетних дотацій, фінансуються саме з такого джерела (ФРН, Франція, Польща), Що стосується зв'язаних прямих бюджетних трансфертів, то найбільш підходящим для них джерелом є видатки бюджету залежно від обсягу місцевих видатків. Як бачимо, країни з трансформаційною економікою (Латвія, Литва, Україна) не в змозі забезпечити стабільного джерела ПБТ, а тому віддають перевагу асигнуванням, обсяг яких залежить від можливостей бюджету та політичного фактора.
Таблиця 4.3
Джерела фонду ПБТ V різних країнах,
Країна Види ПБТ Джерела ПБТ
ФРН Додаткові дотації
Допомога на інвестиції
Дотації на виконання спільних завдань
Структурний фонд 2% суми ПДВ, сплачується з федеральної частки
Залежно від місцевих видатків
- // -
- // -
Росія Бюджетна дотація
Бюджетні субвенції
Федеральний трансферт
Чисті взаєморозрахунки Бюджетні асигнування
- // -
15% надходжень до держбюджету Залежно від місцевих видатків
Франція Глобальна дотація на функціонування
Дотації на компенсацію податкових пільг
Глобальна дотація на децентралізацію
Глобальна дотація на устаткування
Компенсація ПДВ
Спеціальні субвенції Щорічно індексована частка ПДВ
Бюджетні асигнування, частка податку на прибуток
Залежно від місцевих податків
- // -
Частка ПДВ
Бюджетні асигнування; залежно від місцевих податків
Швеція Незв'язані субсидії
Цільові субсидії Бюджетні асигнування
Згідно з місцевими видатками
Польща Загальні субвенції
Цільові дотації Частка до бюджетних видатків держави
Бюджетні асигнування; залежно від місцевих видатків
Латвія Бюджетні субсидії
Субсидії з фонду вирівнювання Цільові гранти Бюджетні асигнування
Частка прибуткового податку Бюджетні асигнування
Литва Бюджетні дотації
Спеціальні субсидії Бюджетні асигнування
- // -
Україна Бюджетні дотації Бюджетні асигнування
2.Світова практика виділяє такі методи розподілу ПБТ:
а).пропорційно фінансовій силі (доходам) місцевого колективу;
б).багатофакторна формула;
в), компенсація фактичних видатків місцевих колективів;
г).як частина річного бюджету місцевого колективу.
Для розподілу бюджетних дотацій найчастіше застосовуються другий та четвертий методи; для зв'язаних прямих бюджетних трансфертів - перший та третій. Огляд методів розподілу бюджетних дотацій, який практикується у різних країнах, подано в таблиці (див. табл. 4.4).
Таблиця 4.4.
Методи розподілу бюджетних дотацій.
Країна Види дотацій Методи розподілу
ФРН Додаткові дотації Частина річного бюджету - у роз-мірі сум, необхідних для доведення доходної бази до середнього рівня, та як фіксовані суми.
Росія Бюджетна дотація
Федеральний трансферт Частина річного бюджету
Формула
Франція Генеральна дотація на функціонування Дотація на компенсацію податкових пільг Фонд компенсації ПДВ Формула
Згідно з фактичним розміром втрат (компенсація)
Компенсація частини видатків на капіталовкладення
Польща Субвенція генеральна Формула
Швеція Незв'язана субсидія Формула
Латвія Бюджетні субсидії
Субсидії з фонду вирівнювання Формула
Формула
Литва Дотації Частина річного бюджету
Україна Бюджетні дотації Частина річного бюджету
Як видно з таблиці, при розподілі дотацій більшість країн надає перевагу формулам, оскільки вони дають змогу об'єктивно оцінити потребу місцевого бюджету в централізованій підтримці. Однак сама по собі формула іде не вирішує проблеми, оскільки дуже важливий набір критеріїв, врахованих у ній, та значення їх ваги. За винятком Франції та Швеції в усіх країнах мало не щорічно відбувається перегляд та уточнення формул. Проте у Франції та Швеції точаться жваві суперечки відносно правомірності включення у формулу певних показників.
3. Ступінь свободи місцевих органів влади у використанні вертикальних трансфертів визначається співвідношенням між зв'язаними прямими

 
 

Цікаве

Загрузка...