WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів - Курсова робота

Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів - Курсова робота

відповідними бюджетами адміністративно-територіальних одиниць у таких пропорціях:
o до обласного бюджету - 12,5 відсотка;
o до бюджетів міст республіканського (в АРК) та обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;
o до бюджету міста Севастополь - 50 відсотків;
o до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.
Рис. 5. Місцеві бюджети, що отримали додаткову дотацію в 2000-2001 роках
Бюджетним кодексом встановлено, що порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між державним і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами визначається Кабінетом Міністрів України і повинен забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування міжбюджетних трансфертів (стаття 108).
Однак перехід на встановлення прямихміжбюджетних трансфертів з державного бюджету до бюджетів міст обласного значення та районів вимагає поширення казначейських технологій перерахування міжбюджетних трансфертів і на цю ланку місцевих бюджетів. Тому Кодексом встановлено, що перерахування міжбюджетних трансфертів забезпечується територіальними органами Державного казначейства України з рахунків, на яких обліковуються кошти відповідних бюджетів.
Запровадження положень Бюджетного кодексу у частині впорядкування фінансових відносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами має особливо актуальне значення в умовах очікуваного проведення податкової реформи та виконання державою своїх боргових зобов'язань, що дозволятиме будувати ці відносини на засадах стабільності, прозорості та передбачуваності у середньостроковій перспективі.
Подальше поглиблення міжбюджетної реформи має проходити в напрямі реформування відносин державного бюджету з сільськими, селищними та міськими (міст районного значення) бюджетами, результати якої залежитимуть від проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні.
3. Міжбюджетні трансферти та їх роль у формуванні місцевих бюджетів
Широке за своєю сутністю поняття "трансфертних платежів" у бюджетній сфері трансформується та конкретизується за допомогою поняття "субсидії". У кожній країні є своя специфіка у наданні субсидій, проте всі їхні різноманітні види можна об'єднати у дві основні групи: безумовні (або загальні) субсидії та умовні (бо спеціальні) субсидії .
Субсидії загального призначення, які на практиці називають дотаціями, надаються місцевим бюджетам з метою їх збалансування. Механізм надання дотацій не потребує цільового використання одержаних коштів і тому не обмежують самостійність місцевих властей. Не випадково, що однією з вимог Європейської хартії місцевого самоврядування щодо формування фінансових ресурсів місцевих властей є надання субсидій, не зумовлених цільовим спрямуванням коштів.
Новим підходом щодо надання бюджетних трансфертів у європейських країнах стало використання дотацій, заснованих на результатах виконання певних програм, а не здійснення фінансування в межах визначеної суми. Це, наприклад, дотації лікувальним закладам з урахуванням кількості лікувальних процедур, школам - на основі результатів іспитів, місцевому громадському транспорту - за ефективністю пасажиро-кілометрів. Такий принцип функціонування бюджетних трансфертів дає змогу досягти вищої якості послуг, що надаються місцевою владою, проте він передбачає постійний контроль.
На противагу субсидій загального призначення субсидії спеціального призначення - субвенції - передбачають цільове використання одержаних коштів. Метою надання субвенцій є фінансування державних програм чи проектів, а також забезпечення органів місцевого самоврядування коштами, необхідними для виконання делегованих повноважень.
Одним з видів міжбюджетних трансфертів у зарубіжних країнах є бюджетні гранти. Основна відмінність грантів від субсидій полягає в тому, що вони мають одноразовий епізодичний характер, тоді як бюджетні субсидії характеризуються систематичністю надання і є постійною невід'ємною складовою процесу бюджетного регулювання .
Основні вимоги до побудови системи міжбюджетних трансфертів були сформульовані Дж. Мак-Мастером. На його думку, ця система повинна:
" врахувати відмінності у фінансових потребах територій за умов визначеної сфери їх відповідальності;
" компенсувати відмінності між урядами одного рівня щодо потенціальної можливості фінансування видатків;
" створити стимули для зростання ступеня використання місцевими органами влади власного дохідного потенціалу;
" бути стабільною та передбачуваною;
" не заохочувати немотивоване витрачання суспільних коштів .
У західній фінансовій науці виділяють кілька підстав для запровадження системи міжбюджетних трансфертів: фіскальна незбалансованість по вертикалі, відновлення горизонтального фіскального балансу, гарантоване надання суспільних благ, внесок у політику стабілізації та економічний розвиток і макроекономічні цілі. Але досвід зарубіжних країн не дає однозначної відповіді на запитання про частку трансфертів у доходах бюджету. Різні країни по-різному вирішують цю проблему (див. рис.6).
Рис.6. Частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів країн світу, %
Так, у таких економічно розвинутих країнах, як Франція, Німеччина та Великобританія спостерігається висока диференціація показника питомої ваги трансфертів у доходах місцевих бюджетів - відповідно 27, 45 та 77 %. В той же час у доходах місцевих бюджетів Ісландії, Іспанії та Швеції міжбюджетні трансферти складають відповідно 10, 12 та 14 %. Це на нашу думку пояснюється значним впливом способу організації міжбюджетних відносин в країні на механізм надання та використання міжбюджетних трансфертів.
Джерелами виплати бюджетних трансфертів можуть бути відрахування частки надходжень від одного або декількох податків, що сплачуються до державного бюджету, або ж щорічні асигнування з державного бюджету. У розвинутих країнах перевагу надають першому джерелу, а в країнах з перехідною економікою, часто в міру політичних мотивацій та можливостей бюджету вищого рівня, - бюджетним асигнуванням.
В Україні згідно з Бюджетним кодексом існують такі види міжбюджетних трансфертів:
1) дотація вирівнювання;
2) субвенція;
3) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
4) інші дотації.
Говорячи докладніше, слід зауважити, що кодекс передбачає цілу низку трансфертних програм, що мають на меті задоволення різних фіскальних потреб, а не лише потребу у вирівнюванні. Дана трансфертна система включає окремі трансфертні програми, що слугують кожна своїй цілі.
Так, у Державному бюджеті України можуть передбачатись такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:
1) дотація

 
 

Цікаве

Загрузка...