WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів - Курсова робота

Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів - Курсова робота


Курсова робота
на тему
Офіційні трансферти, їх роль і місце в доходах бюджетів
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Міжбюджетні трансферти: види та порядок їх визначення
2. Порядок та практика надання міжбюджетних трансфертів
3. Міжбюджетні трансферти та їх роль у формуванні місцевих бюджетів
4. Вдосконалення трансфертної політики на Україні.
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Складне становище в економіці держави негативно відбивається на стані місцевих бюджетів України. Механізм виконання місцевих бюджетів малоефективний, підтвердженням тому є нестабільність і недостатність дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність відрегульованих правил міжрегіонального перерозподілу державних доходів і видатків між бюджетами всіх рівнів, виникнення конфліктних ситуацій у регіонах щодо обсягів трансферного забезпечення. А тим часом роль місцевих бюджетів в управлінні економікою дуже істотна, оскільки вони є значним інструментом впливу на темпи і пропорції суспільного розвитку. Рівень виконання місцевих бюджетів є одночасно й умовою і результатом соціально-економічного розвитку відповідних територій. Тому створення ефективного механізму організації виконання цих бюджетів являє собою, одну з актуальних проблем, від швидкості вирішення якої залежать терміни стабілізації економіки і переходу її до росту.
Актуальність теми даної роботи продиктована тим, що Україна, вибравши демократичний шлях розвитку після розпаду СРСР, повинна чітко визначитись із всіма сторонами функціонування місцевих бюджетів і реалізації бюджетного регулювання в системі міжбюджетних відносин на відповідних територіях, адже це об'єктивна необхідність формування нових для нас ринкових відносин. Важливість теми підкреслюється ще й гостротою проблеми пошуку форм і методів зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, необхідністю вдосконалення організації бюджетного процесу і зростання ефективності функціонування фінансів місцевих органів влади.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти функціонування трансфертної політики і реалізації міжбюджетних відносин на місцевому рівні в соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних формувань.
Об'єктом дослідження обрано організацію міжбюджетних відносин у даному адміністративному регіоні України.
Мета дослідження. З'ясувати економічну суть бюджету, взаємозв'язок міського та сільських бюджетів з районним, обласним та Державним бюджетами, дослідити перспективні напрямки у вдосконаленні взаємовідносин та особливості бюджетного регулювання між місцевими та Державним бюджетом, світовий досвід міжбюджетних відносин та можливості його впровадження на Україні.
Базою дослідження є теоретичні дослідження українських та зарубіжних фахівців, монографії, публікації в періодиці, статистичні та аналітичні дані, закони, нормативні документи.
1. Міжбюджетні трансферти: види та порядок їх визначення
Міжбюджетні трансферти поділяються на три групи (стаття 96).
До першої групи належать трансферти, що здійснюються в порядку вирівнювання бюджетної спроможності на безоплатній і безповоротній основі для покриття поточних видатків:
" дотація вирівнювання дохідної спроможності бюджету;
" трансферти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.
До другої групи належать трансферти, що надаються для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про його надання:
" субвенція на здійснення програм соціального захисту, що надається з державного бюджету;
" субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою (надається з державного бюджету);
" субвенція на виконання інвестиційних проектів;
" субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування;
" субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;
" інші субвенції.
До третьої групи належать інші трансферти, що надаються на безоплатній і безповоротній основі у вигляді дотації.
З державного бюджету можуть надаватися такі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:
" дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;
" субвенція на здійснення програм соціального захисту;
" субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;
" субвенція на виконання інвестиційних проектів;
" інші види цільових субвенцій [48, с.179].
З державного бюджету кошти, які не матимуть цільового використання, повинні надаватися тільки у вигляді дотації вирівнювання. Встановлення для місцевих бюджетів цільового використання коштів дозволяє здійснювати контроль за використання місцевими органами влади переданих їм коштів.
Процес розподілу дотації вирівнювання, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам унормовується положеннями статті 98 Бюджетного кодексу. Метою встановленого порядку розподілу дотації вирівнювання та коштів, що підлягають передачі в державний бюджет, є пом'якшення територіальних відмінностей у рівні бюджетної забезпеченості, стимулювання діяльності місцевих органів влади, спрямованої на підвищення мобілізації доходів у бюджети, та реалізація державної бюджетної політики через передачу коштів у вигляді цільових трансфертів.
Рис. 1. Схема взаємодії міжбюджетних трансфертів [17, с.86].
Розрахунок розміру трансфертів має ґрунтуватися на об'єктивній потребі територій у фінансових ресурсах. Такий підхід до вдосконалення міжбюджетних відносин дасть змогу врахувати об'єктивні фактори, що впливають на потреби територій країни у фінансових ресурсах. Реалізація цього підходу припускає розширення повноважень і відповідальності фінансових структур місцевих державних адміністрацій. Це допоможе формувати потрібні обсяги й напрями міжбюджетних трансфертів, взаємодію яких подано на рисунку.
Обсяг трансфертів визначається на основі математично-розрахункової формули. Ця формула враховує основні відмінності між місцевостями в їхній бюджетній спроможності.
Тому розрахунок трансфертів стає процессом, не залежним від особистих інтересів чи уподобань. Отже, два міста у різних областях, що мають однакові показники, отримуватимуть однакові суми трансфертів [54, с.17 ].
Обсяг дотацій вирівнювання з

 
 

Цікаве

Загрузка...