WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

достатністю залученої інформації для обґрунтованого прийняття управлінських рішень. Система повинна містити інформацію по всіх платниках, в розрізі всіх податкових платежів до бюджету. На основі необхідної кількості базових показників, які постійно нагромаджуються, повинна існувати можливість розрахунку похідних показників, побудови динамічних рядів, здійснювати необхідні співставлення.
Недостатність інформації призводить до зниження рівня обґрунтованості прийнятих рішень і до відповідних соціальних і економічних втрат. Надлишок інформації ускладнює пошук необхідної, підвищує витрати на її збір, обробку та зберігання. Отож, обсяг інформації для аналізу повинен бути необхідним і достатнім з точки зору оцінки своєчасності таповноти сплати платежів до бюджету і прийняття у цьому зв'язку необхідних рішень.
Оперативність одержання необхідної інформації пов'язана з її актуальністю. Підвищення оперативності забезпечується при скороченні в часі відриву між фактами подання податкової звітності, фактом проведення відповідних нарахувань, сплати у відповідні терміни платежів та моментом його відображення в придатному для інформаційного споживання вигляд. Інформація не може бути доступною для використання до тих пір, поки вона не зафіксована.
Справляння податків і зборів потребують повсякчасного керованого впливу, це означає, що інформаційна система повинна бути в стані неперервної готовності для вироблення актуальних рішень, тобто інформація в системі повинна безперервно поновлюватися.
Вимога порівняльності передбачає наступність і узгодженість даних, співставність при оцінці альтернативних варіантів, динаміки, фактичного смаку стосовно прогнозованого.
Дотримання вимоги перспективності вихідної інформації означає спрямованість інформації у майбутнє. Це передбачає, що аналіз повинен володіти не тільки ретроспективною вхідною інформацією, а й прогнозною, яка враховує тенденції розвитку системи, імітує різного роду вірогідні майбутні ситуації, прогнозує варіанти прийняття рішень.
Вирішення поставлених перед економічним аналізом завдань вимагає залучення широкого кола джерел, в яких відображається складна та багатогранна діяльність податкових органів і насамперед податкових інспекцій. Характерною особливістю методу аналізу є комплексне використання всіх доступних джерел інформації.
Найбільш повну і значиму інформаційну базу забезпечує оперативний облік платежів до бюджету, який ведеться державними податковими органами відповідно до порядку, встановленого для справляння платежів до бюджету. Уся інформація реєструється на носіях документальної форми. Серед них найперше слід відзначити документи, на підставі яких здійснюються нарахування до бюджету, а саме:
ў Документи, які подаються платником на підставі декларації, звіти, розрахунки, платіжні повідомлення, довідки про авансові платежі та інші;
ў Документи, які подаються органом податкової служби - рішення керівника органу державної податкової служби за актами перевірок з донарахування або скасування раніше нарахованих сум платежу, фінансових санкцій, пені;
ў Документи, які надходять від інших контрольних органів;
ў Документи, які надходять від судових органів - рішення (ухвала, постанова) суду, арбітражного суду;
ў Документи, що свідчать про відстрочку (розстрочку) сплати платежів до бюджету, рішення фінансових органів, кредитна угода між платником та органом податкової служби.
Не менш значимими є документи, що надходять до органів податкової служби як підтвердження сплати платежів до бюджету, які отримані від:
ў Органів державного казначейства - відомості зарахування платежів до бюджету, про повернення надмірно сплачених сум;
ў Фінансових органів - реєстр розрахункових документів про сплату платежів до місцевого бюджету;
ў Органів державного казначейства або фінансових органів - протоколи про взаємозалік коштів з фінансування видатків в рахунок погашення недоїмки за належними бюджету платежами, повідомлення та реєстри про погашення векселів в рахунок сплати платежів до бюджету.
З метою обліку нарахованих і сплачених платежів до бюджету органами податкової служби ведуться особові рахунки платників за кожним видом платежів, які повинні сплачуватися платниками. Особові рахунки платників відкриваються щорічно за платниками, які перебувають на податковому обліку з початку року, які взяті на податковий облік в поточному році або ж своєчасно не стали на податковий облік з моменту нарахування або сплати платежу.
Структурними підрозділами органів податкової служби використовуються дані Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, який призначений для накопичення та обробки даних платників податків, включає дані інших реєстрів, а саме: Державного реєстру платників ПДВ, реєстру прибуткових підприємств і організацій, реєстру неприбуткових організацій і установ, реєстру платників податків постійних представників нерезидентів в Україні, реєстру договорів про спільну діяльність тощо.
Формування інформаційної бази на даний час здійснюється в автоматизованому режимі. Узгоджену роботу всіх пристроїв ПЕОМ і користувачами забезпечує програмне забезпечення.
Розглянемо схему функціонування ПЗ державної податкової служби.
АРМ "Облік платників" призначений для ведення Реєстру платників - юридичних осіб, а саме: реєстрації, перереєстрації, вилучення платників із баз даних; облік рахунків юридичних осіб (внесення, зміна, вилучення); автоматичного внесення банківської інформації, одержаної в ДПА області; пошуку платників податків по заданих критеріях; формування реєстрів платників в розрізі видів діяльності, коду власності, органу управління і так далі; формування запитів до центральної бази даних (ЦБД) платників ПДВ за допомогою ПДС.
АРМ "ДЕРЖПОДАТКИ" призначений для автоматизації ведення особових карток платників податків - юридичних осіб і формування звітності по них.
До основних функцій належать:
1. Облік фактичних поступлень до бюджетів усіх рівнів, тобто: ввід платіжних документів, формування реєстрів, довідки про фактичне сплачення суми.
2. Ведення особової карточки платника, тобто: формування особового рахунка платників, ввід нарахованих сум по даним податкової звітності, ввід донарахованих сум, штрафних і фінансових санкцій за актами перевірок, нарахування пені і формування стану розрахунків платника податків з бюджетом, формування платіжних документів на стягнення платежів до бюджетів.
3. Формування довідок платникам податків: про недоїмку і переплату, про суму нарахованої і сплаченої пені (штрафів), акти звірки про стан розрахунків з бюджетом, про нараховані суми.
4. Формування звітних показників: щодекадний звіт для АІС "ГАЛУЗЬ", звіт 1-П, дані про стан платіжної дисципліни та інших.
АРМ "Карточка СПД" використовується для збору, по можливості, повної інформації по суб'єктах

 
 

Цікаве

Загрузка...