WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

достовірності, своєчасності, повноти і якості використовуваної ним економічної інформації. Аналіз є не тільки споживачем інформації, але й сам створює її для власних потреб.
Інформація про податкові надходження відображає переважно кількісну сторону суспільно-економічних явищ або процесів, причинно - наслідкові зв'язки містить прогнози та перспективу з варіантами розвитку подій і можливими їхніми наслідками, має високу суспільну цінність. Цінність її, як будь якої іншої економічної інформації, можна розглядати в кількох аспектах, а саме:
ў Споживчому - її корисності для потреб управління;
ў Економічному- її вартості й естетичному рівню професійного подання.
Корисність інформації податкових органів всіх рівнів вимірюється приростом ефекту її функціонування внаслідок реалізації її споживчої вартості.
У той же час на її отримання, обробку та зберігання витрачаються значні кошти, тому інформація має свою вартість.
Якісне професійне виконання та надання інформаційного продукту водночас підвищує його споживчу та економічну цінність. Податкові органи, як власники економічно цінної інформації, повинні подбати про її раціональне використання, забезпечення цілісності та конфіденційності
Перед інформаційним забезпеченням аналізу висуваються наступні завдання:
ў Визначити потреби в достовірній інформації з точки зору її своєчасності, необхідності та достатності для проведення глибокого аналізу;
ў установити та вивчити можливі методи виміру, джерела отримання, періодичність оновлення даних для аналітичних розрахунків;
ў Визначити порядок фіксації, трансформації, зберігання, руху та використання інформації, а також її перетворення в аналітичну інформацію, що відповідає потребам управління за змістом та обсягом.
Формування раціонального потоку інформації здійснюється у відповідності з певними принципами, а саме:
ў Вияв інформаційної потреби та способу її найефективнішого задоволення;
ў Об'єктивність відображення процесу справляння податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;
ў Єдність інформації, що надходить із різних джерел (оперативного обліку платежів до бюджету, що ведеться державними податковими інспекціями, документів, що надходять до органів податкової служби від органів державного казначейства, фінансових органів, банківських установ, податкової звітності платників податків, статистичного обліку), усунення їхнього дублювання;
ў Оперативність інформації, яка забезпечується застосуванням новітніх засобів зв'язку (електронної пошти тощо);
ў Якомога можливе обмеження обсягу первинної інформації й підвищення коефіцієнта її використання;
ў Усебічне опрацювання первинної інформації (даних податкових декларацій, звітів, розрахунків, платіжних повідомлень, довідок про авансові платежі) із метою отримання на її основі необхідних похідних показників;
ў Розробка програм використання й аналізу первинної інформації з метою прогнозування надходжень платежів до бюджету;
ў Економічність.
Залежно від мети аналізу користувач інформації ініціює запит на певну інформацію у необхідному обсязі, який може бути задоволений тим чи іншим способом, виходячи з організаційних та технічних можливостей інформаційної системи. Методичні та організаційні аспекти проведення аналізу повинні враховувати об'єктивні та економічно доцільні можливості надання інформації системою.
Принцип об'єктивності відображення процесу справляння податків і зборів полягає у відповідності циркулюючої у системі економічної інформації, стану надходження доходів до бюджетів всіх рівнів та дійсній потребі в них з боку керівників та інспекторів різних рівнів. Забезпечення об'єктивності відображення є основною вимогою, якій повинна відповідати система інформації, в контексті підвищення ефективності управління справлянням податків і зборів.
Принцип єдності інформації, яка надходить із різних джерел, однозначності її трактування має важливе значення, оскільки він спрямований на подолання відособленості різних видів обліку. Важливим моментом тут є те, що інформація, що надходить із різних джерел, повинна не повторювати, а доповнювати одна одну.
Оперативність інформації - важлива умова організації справляння податків. Інформація, яка надходить у податкові органи повинна бути актуальною й придатною для поточного управління.
Питання раціональної організації структури і складу даних, оперативність інформаційного забезпечення аналізу є часткою загальної проблеми вдосконалення справляння податків.
Основою для створення інформаційного забезпечення аналізу повинен служити перелік запланованих для вирішення аналітичних завдань. Виходячи з них, будується інформаційна модель аналізу, яка описує характер взаємозв'язків та шляхи перетворення вхідної інформації у результуючі показники. При цьому вибір останніх повинен бути здійснений таким чином, щоб забезпечити повноту інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Інформаційна модель повинна контролювати надлишковість як вхідних, так і вихідних даних.
Застосування сучасного технічного та програмного забезпечення, реалізовані в концепції "банку даних", передбачають зростання ролі аналітичних робіт, реалізацію основного завдання аналізу - забезпечення оптимальності управлінської діяльності.
Принцип економічності означає, що витрати на підтримання системи інформаційного забезпечення не повинні перевищувати ефекту від її застосування. Однак, слід мати на увазі, що критерії економічної корисності сьогоднішньої інформації можуть змінюватись із плином часу.
Аналіз, як функція управління, висуває до інформації ряд вимог, дотримання яких забезпечує її придатність для прийняття зважених управлінських рішень.
Провідною вимогою є достовірність. Достовірність характеризується вірогідністю виникнення помилки в одиниці інформації. До технічного процесу підтримання інформаційної системи ставляться вимоги забезпечення мінімальної можливості виникнення помилок, найбільшої вірогідності їхнього вияву з найменшими витратами та їх усунення, надійне зберігання і своєчасне оновлення. Використовувана в аналізі інформація повинна бути доречною. При виробленні варіантів управління справляння податків повинна опрацьовуватися не вся можлива інформація, а обмежитися влучним вибором показників, які містять справді необхідну за змістом суттєву інформацію. До речі, інформація, здатна підтвердити або заперечити прогнози надходжень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.
Цінність інформації зумовлена її актуальністю і придатністю для практичного аналізу.
Інформація повинна бути доступною для сприйняття при здійсненні аналізу і управління. Зрозуміла інформація зумовлює її однозначне тлумачення користувачами різних рівнів за умови, що вони володіють достатніми знаннями, та зацікавленні у сприйнятті цієї інформації.
Вимога повноти даних пов'язана з

 
 

Цікаве

Загрузка...