WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

федеральний бюджет. Місцеві власті при цьому підстроюються під податкову політику, хоча й можуть самостійно змінювати податкові ставки.
Другий тип - характеризується дольовою участю органів влади, при якому частка кожного рівня влади в податках фіксується їх компетенцією. Подібні відносини характерні для багатьох европейських країн. Наприклад, в бюджетній системі Німеччини частка федерального бюджету в податку на прибуток, в податках на прибуток господарських організацій корпоративного типускладає 42, 5%; бюджету землі - 42, 5%, місцевого бюджету - 15%.
В першому випадку - свобода місцевих органів в сфері податкової політики варіюється в певних рамках, однак це не приводить до певної несстійкості податкової бази і, відповідно, надходжень в доходну частину бюджету. В другому випадку, стійкість податкових надходжень поєднується з обмеженням самостійної податкової політики регіонів. Очевидно, що закономірним компромісом є змішаний варіант цих двох типів, що відображає специфіку держави в конкретних умовах, особливості бюджетної і податкової системи.
В багатоьх країнах з розвиноною ринковою економікою (наприклад, Швеція) взаємодія різних рівнів податкових відносин вирішується встановленням механізму відрахувань, при якому податки та доходи і нерухомість, в основному, надходять в місцеві бюджети, а центральний бюджет зосереджує спеціальні цільові надходження із строго визначеними напрямками використання. Подібний механізм дозволяє розмежувати повноваження центру і місцевих бюджетів.
Це створює можливість, як забезпечити цільове фінансування пріоритетних загальнодержавних завдань, реалізувати загальнонаціональні інтереси, так і підтримувати фінансову незалежність регіонів, задовільнити місцеві потреби. Існує три основні форми взаємовідносин між бюджетами різних рівнів по формуванню доходів, які умовно можна розділити так:
1. Різні податки. В основі цієї форми лежить механізм самостійного справляння податків відаовідним рівнем влади (Федерація - суб'єкти Федерації - місцеві органи влади). Виділяються два варіанти цієї форми:
А. Повний розподіл прав і відповідільності різних рівнів влади у вастановленні податків, які цілком надходять в бюджет відповідного рівня. Дана система наминуче повинна мати верхнє обмеження загальної суми податкових вилучень з метою запобігання кофіскаційного викривлення.
Б. Неповний розподіл прав і відповідальності різних рівнів влади у встановленні податків. Цей механізм передбачає встановлення вичерпного переліку податків центральним органом влади і введення ним загальнодержавних податків. Місцеві органи регламентують дію на своїй території місцевих податків, які входять у вище вказаний перелік.
2. Різні ставки приреалізації цієї форми основні умови стягнення конкретного податку встановлює центральний орган влади, а місцеві органи визначають ставки податку, який зараховується в місцевий бюджет. Деколи центральним органом влади може обмежуватись і загальний розмір податкової ставки. Своєрідність даної форми полягає в обмеженні свободи місцевих органів влади та більшій мірі ступеня захисту платників податків від свавілля на місцевомк рівні
3. Різні доходи. Свобода місцевих органів влади в даній формі абсолютно незначна, так як між бюджетами різних рівнів діляться суми вже зібраного податку. Механізми розподілу встановлюються центральною владою, або по закріплених нормативах.
Ідея єдності централізації податкової політики реалізується через механізм "різних доходів", принцип децентралізації - при використанні першої форм. На практиці, очевидно, необхідно орієнтуватися на застосування специфічного поєднання цих форм, в залежності від ситуації, регіону і цілей.
Реалізація даних теоретичних моделей привела до появи такого поняття як регіональна бюджетно-податкова система. Вона передбачає на просто поєднання таких елементів, як регіональна бюджети, регіональні податки, збори, пільги, але й механізм специфічних відносин центрального та регіональних бюджетів, податків, використання важелів бюджетного регулювання.
Регіональні бюджетно-податкові системи похідні від територіальної організації держави і повторюють в цілому структуру і взаємозв'язки адміністративно - господарських одиниць.
Функціями регіональної бюджетно-податкової системи є:
1. Закріплення визначеного порядку руху бюджетно-податкових потоків в залежності від територіальної організації суспільства;
2. Зосередження і використання в загальнорегіональних цілях засобів, створених на даній території і які надходять в регіональні бюджети;
3. Реалізація регіональними органами влади і управляння своїх повноважень формальної фінансової незалежності;
4. Самозабезпечення внутрішньорегіональних соціальних програм;
5. Формування інфраструктури даної території;
6. Раціональне використання природно-ресурсного і економічного потенціалу;
7. Стимулювання певних регіональних орієнтирів розвитку.
Досвід використання регіональної бюджетно-податкової системи в багатьох країнах виділяє декілька основних вимог до них:
А) Чітка реалізація вище перечислених функцій;
Б) Первинність перерозподілу видатків, основана на розподілі сфер діяльності при законодавчому регулюванні центральних і регіональних рівнів в цьому процесі;
В) Перерозподіл доходів може базуватися як на визначеній формі централізації податкових надходжень в бюджети верхнього рівня і наступному їх перерозподілі в нижчестоячі, так і різних варіантах трьох рівневої структури регіональної бюджетно-податкової системи. В умовах останньої розподіл основних податків виглядає таким чином: земельний - нижчий рівень; майнові - середній; прибутковий і на прибуток - верхній;
Г) Політика вирівнювання з метою підтримки окремих регіонів при наявності об'єктивних і законодавчого закріплених передумов перерозподілу коштів з одного регіону в інший.
Таким чином, податки виступають вагомим інструментом бюджетного регулювання в країні і є основою регіональної бюджетно-податкової системи.
3. Інформаційне забезпечення справляння податкових надходжень.
Інформаційне забезпечення властиве кожній системі управління. Обґрунтовані управлінські рішення можуть бути прийняти лише після ретельного опрацювання великого обсягу інформації про розміри нарахування та сплати податків. У рамках цього процесу інформація перетворюється, використовується, активно впливає на об'єкт управління і знову повертається до суб'єкта управління. оскільки в системі управління економічний аналіз займає проміжне місце між збором і обробкою інформації та прийняттям управлінських рішень, об'єктивність оцінки стану об'єкту, ефективність результатів економічного аналізу, оптимальність та актуальність варіантів управлінських рішень залежить не тільки від глибини дослідження процесів або явищ, правильності вибору методики дослідження, але і від обсягів,

 
 

Цікаве

Загрузка...