WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

та місцевих - державних податкових адміністрацій". - Урядовий кур'єр .- 1997.- 29 серпня.
15. Указ Президента України "Про заходи щодо реформування податкової політики". - Урядовий кур'єр, - 1997 .- 6 березня.
16. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення поповнення Державного Бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни". - Урядовий кур'єр. - 1997.- 6 березня.
17. Указ президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" //Голос України.-1998- №156.
18.Інструкція " Про порядок ведення органами ДПС оперативного обліку податків і зборів до бюджету і ДЦФ. "
19.Інструкція " Про порядок застосування і стягнення фінансових санкцій органами ДПС."
20.Інструкція " Про порядок обліку платників податків."
21. Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110 "Про затвердження інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних санкцій органами державної податкової служби"
22. Наказ ДПА України від 19.03.2001 р. № 113 "Про затвердження порядку застосування норм п.15.4 ст.15 Закону України "Про порядок погашеннязобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
23.Андрущенко В.Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті.: Львів, Каменяр, 2000.
24.Андрущенко В. Про деякі альтернативні методи формування бюджету // Економічний часопис. - 1996. - №4. - с.30-32.
25.Адамов Б." Бюджет міських районів. "- Економіка України.-2000р.,№4.
26.Азаров М.Я. " Все про податки: Довідник. "- К.; 2001р.
27. Азаров М. З приводу боротьби з корупцією в органах податкової служби. // Вісник податкової служби. 2001. №35.
28. Анісімов О. М. Запобігання ухиленню від оподаткування. // Економіка АПК. 2000. №8.
29. Буряковський В.В." Налоги" - К.; 2002р.
30.Бабич Л." Про реформування в Україні. "- //Економіка України - 2001р. №8.
31.Буряк П.Ю. " Непряме оподаткування в Україні, його переваги і вади. "- // Соціально - економічне дослідження в перехідний період В-У1 - Л.; 2000р.
32.Білоусова І.А.." Роздуми про податки в Україні і що готує нам новий Податковий кодекс. "- //Статистика України - 2001р. №3.
33.Балакін Л." Про реформування в Україні. "- //Економіка України - 2000р. №8.
34. Бадида М. Деякі проблеми та пропозиції щодо легалізації тіньової економіки. Матеріали науково-практичної конференції "Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України".- Ірпінь, жовтень 2002р.
35. Білоус В. Кримінологічні аспекти адміністрування податків в Україні. Матеріали науково-практичної конференції "Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України".- Ірпінь, жовтень 2001.
36.Бескид Й.М. Державний бюджет України. - Тернопіль, 1996. - 152с.
37.Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. // Під. ред. Федосова В.М. Київ, Либідь, 2000.
38.Болдырев Б.Г. и др. Финансы капитализма: Учебник / Под. ред. Б.Г. Болдырева. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 384с.
39.Бовтенко Т.А. Прибутковий податок із громадян. Досвід розвинутих країн // Фінанси України. - 1997. - №10. - с.97-9
40.Бюджетна система України. Навчальний посібник // Під ред. Юрій С.І., Бескид Й.М. К.: "Либідь", 2000.
41.Возний А. О. То які ж права має податкова поліція // Урядовий кур'єр. 1997. №194.
42. Воробйов С. Тіньова економіка України: сутність, витоки, шляхи подолання // Економіка України. 2000р. №8.
43.Горбанський В. Механізм функціонування тіньової діяльності та її вплив на формування доходів бюджету. Матеріали науково-практичної конференції "Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України".- Ірпінь, жовтень 2001.
44. Граузберг Ш. Уклоняться от уплаты налогов - почти можна. // Бухгалтерия. Право. Налоги. 1999. №43.
45.Горохов В.А." Джерело доходів місцевих бюджетів."//Вісник податкової служби України - 2000,№26-27//.
46. Дулик Т. О. Економічні аспекти проблеми ухилення від сплати податків // Фінанси України. 2001р. №12.
47.Житников Б. А. Відповідальність за порушення податкового законодавства. // Баланс. 2002р. №39.
48.Жученко І. Деякі податкові заходи щодо легалізації "тіньової" економіки. Матеріали науково-практичної конференції "Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України".- Ірпінь, жовтень, 2000р..
49.Конрад Ю., Луніна І. Податкова політика в Україні: підходи і перспективи // Економіка України. - 1999. - №11. - с.29-37.
50.Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України.: Основи теорії і практики. - К.: НДФІ, 1997.
51.Крисоватий А.І. Система оподаткування в Україні та необхідність її вдосконалення // В збірнику наукових праць "Податки в Україні: теорія та практика", Луцьк, 1995.
52.Крисоватий А.І. Теоретичні аспекти оподаткування // В зб. Фінансові аспекти ринкового господарства. Тернопіль, 1995.
53.Крисоватий А.І. Податковий кодекс в Україні: реалії та перспективи // В зб. Проблеми вдосконалення податкової системи України, Київ, 1996.
54.Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України, 1998., №11.
55.Крисоватий А.І., Мельник В. Місцеві податки в США та особливості їх справляння // Фінанси України, 1999., №1.
56.Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. - Тернопіль: видавництво "Карп'юка", 2000. - 248с.
57.Максимов А.С. Удосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні // Фінанси України. - 2000. - №5. - с.86
58.Мещерякова О. Налоговые системы развинутых стран мира. М.: "Правовая культура", 1995
59.Мітюков І.О. Державний бюджет України і бюджетна політика в 2001 році // Фінанси України. - 2001. - №3. - с.26-32.
60.Мозенков О.В. Зміст і роль податкової політики у державному регулюванні // Фінанси України. - 2000. - №4. - с.92-97.
61.Налоговые системы зарубежних стран // Под.ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. М.: Закон и право., 1997.
62.Огонь І. Фінансова політика і податки в умовах формування ринкових відносин // Економіка України. - 2000. - №5. - с.35-43.
63.Онишко С.В. Податкові відносини між державою і платниками податків // Фінанси України. - 2001. - №3. - с.84.
64.Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. - К.: "НІОС", 2002.
65.Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова. - К.: Либідь, 1997. - 464с.
66.Соколовська А.М. Податкова система України в контексті світового досвіду // Фінанси України. - 2000. - №7. - с.77-89.
67.Сутормина В.М. Финансы капиталистических государств. - К.: Вища школа, 1983. - 311с.
68.Суторміна В.М. та ін. Держава - податки - бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. - К.: Либідь, 1992. - 382с.

 
 

Цікаве

Загрузка...