WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

Податкові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце у доходах бюджетах - Курсова робота

інспекції (2-П, 2-ПТ, різних журналів ті узагальнених даних про стан перевірок та результатів роботи структурних підрозділів, порушень податкового законодавства).
4. КАРТКА ПЛАТНИКА - вивід картки підприємства для підготовки інспектора до перевірки та одержання додаткової інформації про платника.
У ході реєстрації перевірки фіксується: інспектор, який проводив перевірку, вид (тема) перевірки, згідно внутрішніх довідників, перевірені податки відповідно до платежів платника по АРМу "Держподатки", порушення законодавчих актів та заходів впливу, що узгоджено з юридичним відділом ДПА України.
Протоколи та постанови фіксуються на відповідальних посадових осіб згідно даних обліку платників. Велике значення має можливість внесення деяких відомостей про стан перевірки:
ў Дати передачі справ до суду, правоохоронних органів;
ў Скасування рішень про накладення санкцій;
ў Факт надходження донарахованих сум.
Журнал контрольно-економічної роботидозволяє отримати інформацію про результати проведених перевірок в таких розрізах: платежах, видах підприємств, видах діяльності, формах власності, підпорядкування, видах порушень.
Картка платника призначена для формування початкової інформації про юридичну особу в процесі підготовки до перевірки і включає загальні відомості по обліку платників, результати фінансово-господарської діяльності, результати попередніх перевірок документальних та торговельної діяльності.
АРМ "Адмінвідповідальність" використовується для обліку певних результатів контрольно-економічної роботи, а саме - для обліку справ про адмінпорушення. АРМ дозволяє вводити протоколи про адмінвідповідальність, формувати справи з допомогою введення постанов про адмінштраф, платіжних поручень про сплату і інших документів, формувати деякі види звітності та інші функції. У відповідну базу даних реєструються практично вся інформація з протоколу, а в наступних документах - лише та, яка доповняє справу новими даними.
ПК "Податкова діяльність" використовується для реєстрації податкової звітності та створення електронних копій документів. Комплекс поділяється на ряд функціональних частин, найважливішими з яких є реєстрація документів, створення електронної копії та аналіз податкової звітності.
Як видно зі схеми програмного забезпечення, її функціонування загалом відповідає потребам обліку та контролю за надходженням платежів до бюджету, а також аналізу стану надходжень. Однак, що стосується більш глибокого та всебічного аналізу, причин змін динаміки поступлень у взаємозв'язку з важливішими напрямками економічного розвитку, аналізу напрямків стимулювання окремих підприємств галузей народного господарства, використання інформації для прогнозування грошових поступлень від податків у бюджет тощо, наявне інформаційне забезпечення є недостатнім. Це пов'язано з тим, як зазначалось вище, все інформаційне забезпечення пов'язано навколо показників нарахувань податків та їх сплати. На даний час практично відсутня інформація про фінансовий стан підприємства. Наявність АРМа " Аналіз стану підприємства" надавала б інформацію не тільки про стан надходжень, але і розкривала причини коливань надходжень, які в значній мірі пов'язані з фінансовим станом підприємств.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В даній праці отримані наступні підсумково-узагальнюючі результати:
Податки є важливою ланкою економічних відносин у суспільстві. Вони є основою доходів держави і важелем впливу на суспільне виробництво, його динаміку і структуру. Проте в умовах спаду виробництва, зниження інвестиційної активності, платіжної кризи дедалі посилюється фіскальна роль податків, про що свідчить ріст їх частки в валовому внутрішньому продукті країни, постійному зростанні числа податків і зборів. Не дивлячись на прогресивність задекларованих принципів оподаткування реального втілення в життя вони поки що не отримали.
В питаннях податків, податкової системи дрібних, менш важливих чи більш важливих проблем не буває. Особливо це відчутно до питання теорії і практики податків. Необхідною умовою є глибоке і всестороннє вивчення суті податків, теоретичного обґрунтування їх запровадження, недопущення двозначних трактувань основних понять. Прикладом можуть служити поняття об'єкт оподаткування і база оподаткування. Неконкретність і неточність у визначенні цих понять на практиці призводить до того, що поняття прогнозування бази оподаткування трактується як прогнозування надходжень.
Не менш важливою є проблема інформаційного забезпечення справляння податкових надходжень. За час становлення податкової системи України, та органів податкової служби не мало зроблено в плані становлення обліку податкових надходжень, контролю за їх своєчасною та повною сплатою.
Податкові служби забезпечуються сучасною обчислювальною технікою, автоматизуються робочі місця інспекторів, вдосконалюється програмне забезпечення. Проте всі заходи спрямовані в основному на забезпечення потреб обліку і контролю за системою податків і зборів і є мало придатними для аналізу податкових надходжень, не говорячи вже про відсутність АРМу - аналізу. Розробка самостійних програм є малоефективною і як правило здійснюється для задоволення одноразових потреб. Відсутність єдиного підходу до вирішення цієї проблеми, що характеризується зокрема тим, що на даний будь якої методики аналізу надходжень не існує, призводить до того що і наявна інформація належним чином не використовується.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ:
1. Конституція України .-К- 1996.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України" Про систему оподаткування. //Відомості ВРУ. - 1997.- №16.
3. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" //Галицькі контракти .- 1908.- №9.
4. Закон України "Про підприємства в Україні" . //Галицькі контракти - 1996 №42.
5. Закон України "Про аудиторську діяльність" //Відомості Верховної Ради України, - №23.
6. Закон України "Про державну службу" //Відомості Верховної Ради України, - 1993.- №52.
7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів". - Відомості ВР.- 1997.-№15.
8. Закон України "Про податок на додану вартість". - Відомості ВР .- 1997 - №21.
9. Закон України "Про внесення змін до закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". - Відомості ВР.- 1997.- №27.
10. Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 13.02.1998 року № 129/98-ВР.
11. Декрет КМУ "Про прибутковий податок з громадян". - Відомості ВР.-1993 №10.
12. Декрет КМУ "Про акцизний збір". - Відомості ВР.-1993.- №10.
13. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори". - Відомості ВР .- 1993. - №30.
14. Указ Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України

 
 

Цікаве

Загрузка...