WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Правове регулювання створення і руху статутних фондів - Реферат

Правове регулювання створення і руху статутних фондів - Реферат

бізнес - плани, застосовується маркетинг, здійснюється управління - менеджмент. В умовах ринкової економіки виживає лише той, хто найбільш грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції, яка користується попитом і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства. Безпосереднім стимулом для організації виробництва, заснування підприємства є перспектива одержати прибуток і використати його для задоволення відповідних потреб. Інакше кажучи, завданням всіх виробничих, науково дослідних, комерційних підприємств є задоволення суспільних потреб у продукції, роботах, послугах і реалізація на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу і власника майна підприємства.
При організації підприємства необхідно вивчити можливості по виготовленню продукції, виходячи з вивчення ринку :
що виготовляти ;
з чого виготовляти і ким;
для чого виготовляти, тобто хто буде користуватися цією продукцією.
Функціонування підприємства, незалежно від його типу і форми власності розпочинається з формування статутного фонду. Отже, для функціонування підприємство повинно володіти статутним фондом.
Порядок формування і використання статутних фондів різних видів підприємств регулюються Законами України " Про власність " , " Про підприємства в Україні ", " Про господарські товариства " ( додаток 1 ). Державні підприємства нарощують свої статутні фонди за рахунок власних нагромаджень. Для цього підприємство може використовувати в межах 30 - 80 % суми прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після сплати податків та облікових платежів. Таким чином нарощувати вартість основних засобів підприємств і відповідно відображати приріст статутного фонду. З 1996 року таких обмежень немає. Але підприємці повинні пам'ятати, що для забезпечення нормальної роботи підприємства необхідно нарощувати статутний фонд і оборотні засоби.
Акціонерні товариства формують статутний фонд шляхом реалізації акцій. Товариства з обмеженою відповідальністю за рахунок внесків учасників. Ці внески визначають частину кожного учасника в статутному фонді підприємства.
Функціонування підприємства починається з формування статутного фонду, оскільки саме за його рахунок формуються власні ( основні і оборотні ) кошті, що являється першою необхідністю для функціонування підприємства.
Статутний фонд - сукупність матеріальних ( речових ) і грошових коштів і інших нематеріальних цінностей, які є постійним внеском його засновників - учасників у створене ними господарське товариство з метою забезпечення діяльності підприємства й отримання на цій основі прибутку.
Внесками засновників та учасників товариства у матеріальній формі є будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності; у грошовій формі - грошові ресурси ( втому числі у вільно конвертованій валюті ) та цінні папери; у формі нематеріальних цінностей - усі види майнових прав на користування землею та іншими природними ресурсами, у тому числі інтелектуальною власністю.
Статутний фонд може поповнюватися за рахунок частини прибутку від господарської діяльності, а також додаткових внесків учасників.
Порядок внесення і оцінка вкладів кожного засновника в статутний фонд визнаються засновницькими документами. Вартість майна при цьому оцінюється за цінами, які склалися на період заснування підприємства або відповідно до угоди між учасниками. Для оцінки товарно - матеріальних цінностей, які вносять до статутного фонду, створюють відповідну комісію з учасників підприємства. Водночас, таку оцінку при організації спільного підприємства здійснюють у договірних цінах з урахуванням цін світового ринку. За ухвалою ради засновників учасники можуть вносити вклади частинами або одноразово. Ця ж рада може прийняти ухвалу про збільшення або зменшення статутного фонду. Збільшення його відбувається лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів ( оплати акцій ), крім випадків, передбачених Законом України " Про господарські товариства ". Зменшення статутного фонду товариства у разі заперечення з боку його кредиторів не допускається.
Рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набуває сили з дня внесення їх до державного реєстру. Так у разі створення товариства з обмеженою відповідальністю розмір статутного фонду повинен становити не менше суми, еквівалентної 625 мінімальним заробітним платам. При цьому до уваги беруть ставку на момент створення даного товариства. З 2000 року мінімальна заробітна плата становить 118 гривень. Мінімальний статутний фонд відкритого акціонерного товариства - 1250 мінімальних заробітних плат.
Згідно із Законом України " Про господарські товариства " ( додаток 1 ) до моменту реєстрації такого товариства кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30 % вказаного в установочних документах вкладу, засвідчивши це документально. Учасник товариства повністю вносить на свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства. У разі порушення цього положення учасник сплачує за час прострочення 10 % річних з недонесеної суми. Винятком із цього правила можуть бути випадки, передбачені установчими документами. Внесення повного вкладу підтверджується свідоцтвом товариства.
Більш докладний огляд порядку руху коштів статутного фонду саме товариства з обмеженою відповідальністю пояснюється об'єктом дослідження даної роботи. Далі буде розглянуто такі питання, як порядок збільшення, зменшення статутного фонду, можливість виходу одного із учасників товариства. Робота базується на даних спільного підприємства " Вінісін ", яке за організаційно - правовою формою являє собою товариство з обмеженою відповідальністю.
Згідно з чинним законодавством в Україні можна заснувати відкрите акціонерне товариство, закрите акціонерне товариство, товариство з додатковою відповідальністю, повне та командитне товариства.
Порядок заснування та діяльності господарських товариств регулюється Законом України " Про господарські товариства ", який зокрема передбачає різницю між товариствами і в порядку формування статутного фонду. Так для акціонерних товариств статутний фонд є розподіленим на певну кількість акцій рівної номінальної вартості. Товариства з обмеженою або повною відповідальністю мають статутний фонд у вигляді часток, розміри яких визначаються установчими документами.
Отже, підсумовуючи вищесказане, робимо висновок, що статутний фонд є основою функціонування для будь - якого суб'єкта господарювання. Згідно Закону України " Про підприємства " відзначають такі джерела формування майна підприємства :
грошові та матеріальні внескизасновників;
доходи, держані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
доходи від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
надходження від роздержавлення і приватизації власності;
придбання майна іншого підприємства чи організації;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

 
 

Цікаве

Загрузка...