WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

бухгалтерського обліку основних і обігових коштів. Однак, не завжди розроблені програми стикуються з методами контролю, що застосовуються органами ДКРС з метою визначення питань пов'язаних із збереженням державної власності, використання бюджетних коштів, додержанням інших норм чинного законодавства. Тому, важливим напрямом, спроможним підвищити ефективність діяльності служби слід вважати розробку типових програм ревізій і перевірок, розрахованих на використання комп'ютерної техніки. Вирішення таких питань потребує більш глибоких досліджень специфічних особливостей здійснення ревізій та перевірок на типових об'єктах та типових видів правопорушень чинного законодавства на кожному з них. [34,c.37].
Роботу ДКРС неможливо проаналізувати в цілому, не торкнувшись при цьому структурних підрозділів. Зокрема, розглянемо основні недоліки роботи КРВ у Сокальському районі.
По - перше для ефективної роботи немає достатніх умов у зв'язку з недостатньою матеріально - технічною базою, а також, на мою думку повинно приділятись більше уваги на попередження фінансових порушень. На сьогодні, при нестабільному законодавстві, дуже важливим є підвищення аналітично - інформаційного аспекту в роботі, зокрема, надання консультацій органами ДКРС щодо попередження фінансових порушень в пресі, а також проведення семінарів, економічних навчань з представниками об'єктів ревізій і перевірок. Також, болючим питанням залишається підвищення кваліфікації самих ревізорів, а особливо молодих спеціалістів. Тому, для покращення роботи ДКРС в цілому потрібно приділити більше уваги низовим підрозділам служби.
В результаті втілення вищенаведених заходів передбачається поступове створення нового механізму державного контролю, який здійснюється у формі ревізій, підвищення ефективності роботи й авторитету служби, стабілізації нормативно - правових актів та громадської думки щодо функціонування державної контрольно - ревізійної служби.
Висновки
Висновки та пропозиції щодо вдосконалення практики функціонування органів Державної контрольно-ревізійної служби:
1. Значним кроком до становлення нових контролюючих структур, характерних для ринку, стало прийняття Закону України " Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні " в 1993 році. Даним законом були визначені основи державної системи контролю в Україні, права і обов'язки органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, посадових осіб і громадян, а також структуру і організацію системи контролю, інші норми, які стосуються державної системи контролю.
2. Необхідно відмітити, що соціально-економічні, та політико-правові перетворення у нашій державі з часу прийняття даного закону (пройшло десять років з моменту його введення в дію) привели до його часткової невідповідності наявним умовам. До недоліків чинного закону слід віднести, в першу чергу, такі:
- право органів ДКРС проводити ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності за дорученнями правоохоронних органів передбачено в статті 14 "Взаємовідносини державної контрольно - ревізійної служби з правоохоронними органами" розділу IV "Правовий захист службових осіб державної контрольно - ревізійної служби" чинного Закону України, але при цьому не визначено сферу дії, функції і права органів служби в процесі проведення таких ревізій або перевірок.
- закон обмежує сферу дії ДКРС в частині здійснення контролю за виконанням цільових державних програм і контрактів, про авансованих за рахунок бюджетних коштів, за використанням державного майна, валютних кредитів, сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів тощо.
- органи ДКРС не мають належних важелів для забезпечення відшкодування чи поновлення завданих державі збитків, стягнення в дохід держави донарахованих платежів.
- ефективність державного контролю за використанням бюджетних коштів залишається низькою частково з причини відсутності у ДКРС права застосовувати до порушників фінансові санкції за нецільове використання цих коштів.
3. З урахуванням таких проблем вкрай необхідно внести відповідні зміни й доповнення до Закону України "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні".
Внесенням змін і доповнень до закону передбачається вирішити такі питання :
а). Окреслити загальну сферу діяльності органів державної контрольно - ревізійної служби з огляду на те, що доручення контрольно - ревізійні підрозділи одержують ( і будуть одержувати ) від центральних органів влади та правоохоронних органів.
б). Визначити порядок проведення органами ДКРС ревізій і перевірок із власної ініціативи, за дорученнями Міністерства фінансів України, Кабінету міністрів України, правоохоронних органів тощо.
в). Закріпити статус ГоловКРУ України як найвищого органу ДКРС з врахуванням того, що за тенденцію адміністративної реформи ГоловКРУ підпорядковується Міністерству фінансів України.
г). Уточнити функції, права і відповідальність органів ДКРС, особливо в частині перевірки використання фінансових ресурсів підприємницьких структур, які використовують державні кошти, дотримання податкового законодавства, реалізація ревізійних матеріалів.
д). Передбачити відповідальність підприємств, установ і організацій за нецільове використання бюджетних коштів. [ 24, с.5 ]
4. Потрібно констатувати, що подальше покращення і вдосконалення контрольно - ревізійної діяльності затримується внаслідок відсутності її законодавчо - нормативної бази. Останнє прямо перешкоджає успішному виконанню ревізійним апаратом фінансових органів завдань в боротьбі з організованою злочинністю. Для подолання проблеми недосконалості чинних на даний час нормативно - правових актів необхідно:
забезпечити постійний моніторинг та аналіз законодавства з питань фінансового контролю, за результатами якого запровадити своєчасну підготовку та подання в установленому порядку пропозицій для розв'язання проблемних питань;
домогтися прийняття Верховною Радою Українизакону "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні";
забезпечити вдосконалення механізму планування контрольної роботи;
забезпечити розробку та затвердження стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного
і комунального майна у сфері взаємодії органів державного фінансового контролю з правоохоронними органами, з інших питань контрольно - ревізійної роботи, які мають бути врегульовані;
забезпечити розробку порядків ( механізмів ) взаємодії ( координації ) з іншими фінансовими і контролюючими органами та підрозділами за тими напрямами контрольно - ревізійної роботи, за якими така взаємодія не врегульована або потребує змін і доповнень, та ініціювати їх погодження і затвердження в установленому порядку.
5. Загалом, шляхами до підвищення ефективності фінансового контролю бачимо:
- чітку координацію в часі діяльності КРУ роботою Кабінету Міністрів України, спрямованою на аналіз і переоцінку окремих сфер і питань

 
 

Цікаве

Загрузка...