WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

заходів щодо зниження втрат держави за рахунок удосконалення роботи ДКРС повинні розраховуватися на відповідних досягнутим результатам рівнях.
2) Ліквідація причин, що призвели до відхилень чинного законодавства з питань збереження державної власності та бюджетних коштів, потребує додаткового дослідження в напрямках оцінки їх розповсюдженості та значимості для національної економіки. Найбільш масові причини порушень чинного законодавства з досліджуваних питань, як показує досвід, пов'язані з недосконалістю законодавчої бази.
3) Посилення економічних функцій і діяльності ДКРС, які носять профілактичний, запобіжний характер та сприяють підвищенню ефективності функціонування самої структури і національної економіки в цілому, пов'язане не тільки з високим ризиком, але й потребує висококваліфікованих кадрів, здатних передбачати та прогнозувати можливі втрати в результаті певних змін у системі оподаткування, інших аспектах чинного законодавства, яке береться за основу ревізій і перевірок. Тому важливим чинником підвищення ефективності роботи ДКРС є підбір висококваліфікованих фахівців та їх стимулювання на вагомі результати у роботі, удосконалення технології здійснення ревізій та перевірок. Отже, потрібно розробити таку систему стимулювання працівників ДКРС, яка б відповідала реальній економічній ситуації в країні та її можливостям задовольняти потреби працівників і спонукала їх до ефективної і творчої роботи. Слід відзначити, що в Законі України "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні" питання, пов'язані з оплатою праці фахівців, їх стимулюванням на підвищення результативності роботи, сумлінне і творче ставлення до праці взагалі не розглянуто і не зафіксовано. Отже, вирішення таких питань набуває особливої актуальності в сучасних умовах.
4) враховуючи, що об'єкти ревізій і перевірок ДКРС мають суттєві галузеві, технологічні, правові та інші відмінності, забезпечення ефективності контрольних операцій потребує розгалуженої системи контролю та наявності фахівців різного профілю. Тому в окремих випадках структурам і підрозділам ДКРС доцільно залучати спеціалістів інших організацій, здатних якісно здійснювати перевірку або контроль конкретного господарського об'єкту або установи. При цьому основні завдання та інструкції щодо здійснення таких робіт повинна надавати ДКРС. У законі, що визначає основні повноваження, функції ДКРС України, такі питання висвітлено не досить повно. На наш погляд, доцільно більш конкретно визначити права органів ДКРС стосовно залучення консалтингових фірм для здійснення перевірок і ревізій в організаціях з найбільш масовими порушеннями чинного законодавства з питань збереження державної власності, правильності ведення бухгалтерського обліку, звітності. В умовах, коли спостерігаються процеси зростання кількості порушень економічного характеру з боку господарських об'єктів і, в першу чергу, недержавного сектору економіки, вирішення таких питань можна вважати одним із чинників підвищення ефективності роботи ДКРС.
Болючим питанням є нині рівень матеріально - технічного забезпечення ДКРС, який суттєво відстає від сучасних потреб. Так, у 12 обласних управліннях служба не має локальної комп'ютерної мережі. Загальна забезпеченість районних міських підрозділів державної контрольно - ревізійної служби комп'ютерами складає 36 відсотків, при цьому жодного комп'ютера немає в районних і міських контрольно - ревізійних відділах Волинської, Житомирської, Івано - Франківської, Миколаївської, Полтавської областей. До того ж половина із наявних комп'ютерів не відповідає сучасним вимогам, що унеможливлює їх застосування в інформаційно - аналітичній системі ДКРС. [ 23, с.74].
Існують також проблеми по розташуванню обласних, районних і міських підрозділів служби, оскільки власними приміщеннями ДКРС забезпечено всього на 10 відсотків, а решта приміщень орендується, що не сприяє раціональному використанню позабюджетних коштів.
Ефективне здійснення функцій ДКРС вимагає її належного кадрового забезпечення. Важливість цієї проблеми підсилюється об'єктивними причинами, які слід врахувати при підготовці спеціалістів служби :
" контрольно - ревізійна робота пов'язана з упередженим ставленням розпорядників кредитів, працівників бухгалтерських служб і матеріально - відповідальних осіб до працівників ДКРС;
" робота контролера - ревізора межує із спокусою одержання заохочення від представників об'єкта контролю при умові неналежного виконання ним своїх службових обов'язків.
Таким чином, поряд із навчанням працівників ДКРС методиці проведення ревізій та перевірок, потрібно здійснити ряд заходів з питань соціально - психологічних аспектів контрольно - ревізійної роботи та попередження порушень з ознаками корупційних діянь.
Отже, основними умовами і напрямками підвищення ефективності діяльності державної контрольно - ревізійної служби в Україні є :
1. Стратегічна лінія діяльності державної контрольно - ревізійної служби. Це означає, що основні зусилля апарату служби повинні бути спрямовані на вирішення головних завдань національної економіки. Залежно від реальної ситуації, що сформувалась в країні щодо збереження державної власності, використання бюджетних коштів, соціальних нормативів та генеральних напрямів розвитку національної економіки, повинні визначатись стратегія і технологія контрольно - ревізійних дій на конкретні рік - два.
2. Організація на результати. Це означає що інформація про результати перевірок і ревізій повинні доводитись до тих осіб і
структур, які можуть безпосередньо вплинути на стан справ і зміцнення їх на краще. Стосовно державної контрольно - ревізійної служби це повинно виявлятись у злагодженій діяльності її з Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Державною податковою адміністрацією, Генеральною прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України.
3. Своєчасність ревізій та перевірок . Ревізії господарюючих суб'єктів і установ, згідно з чинним законодавством мають в Україні плановий, регламентований характер. Однак, у реальній практиціможуть відбуватися процеси, які не відповідають запланованим заходам і потребують більш швидкого реагування. В цих випадках керівництво структурних підрозділів ДКРС повинно приймати гнучкі рішення щодо здійснення ревізій та перевірок на закріплених за ними об'єктах. Крім того, основою для здійснення контрольно - ревізійних дій є постанови прокурорів, слідчих, рішень органів виконавчої влади тощо. Таким чином, документи, що регулюють кількість таких ревізій та перевірок, в умовах перехідної економіки мають набирати індикативного характеру, а фактична кількість ревізійних дій визначається реальною ситуацією на контрольованих об'єктах і в економіці в цілому.
4. Основним інформаційним документом, на базі якого органами ДКРС здійснюються ревізії та перевірки, є бухгалтерський облік та звітність контрольованих об'єктів. В умовах перехідної економіки на підприємствах, в установах і організаціях дедалі ширше використовуються комп'ютерні форми

 
 

Цікаве

Загрузка...