WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

громадян;
5. змінилися вимоги до державного фінансового контролю, який нині має бути не тільки об'єктивним, але й законним і ефективним;
6. ускладнилась можливість правового посилення повноважень органів державного фінансового контролю, оскільки значну частину складу парламенту складають підприємці, які не підтримують встановлення жорстких нормативів і обмежуючих правил;
7. відсутній єдиний центр координації розвитку системи державного фінансового контролю, суб'єкти якої підпорядковані різним органам законодавчої і виконавчої влади;
8. рух нашої країни до членства в економічних і фінансових організаціях світового співтовариства зобов'язує враховувати досвід організації державного фінансового контролю у економічно розвинутих державах, який, однак, не завжди є оптимальним для перехідної економіки України;
9. ускладнилась можливість виявлення і документування порушень в зв'язку з транс націоналізацією економічних відносин і комп'ютеризацією обліку фінансових ресурсів;
10. не вирішено проблем матеріально - технічного і кадрового забезпечення органів державного фінансового контролю.
В Україні мало уваги приділяється функціям ДКРС профілактичного і запобіжного характеру. Досвід світової економіки показує, що саме реалізація запобіжних функцій ДКРС може давати найбільш високі результати у вирішенні питань, пов'язаних зі зберіганням державної власності, цільовим використанням бюджетних коштів та підвищенням ефективності роботи виробничо - господарських структур. Реалізація функцій КРУ профілактичного та запобіжного характеру потребує поглиблення робіт по узагальненню та оцінці результатів перевірок і ревізій, виявленню причин, що призвели до порушень чинного законодавства з боку виробничо - господарських об'єктів, установ і відомств різного підпорядкування. Аналіз статистичної звітності, яка характеризує стан злочинності в державі, показав не тільки зростання кількості злочинів економічного характеру та їхні основні види, але і дозволив прослідкувати взаємозв'язок між зростанням економічної злочинності в окремих галузях народного господарства, фінансовим станом виробничо - господарських об'єктів та соціальною напругою на підприємствах, у галузях і суспільстві в цілому. Загально відомі факти складного становища виробничо - господарських об'єктів Міністерства вугільної промисловості, бюджетної сфери, включаючи освіту, медицину тощо. Аналіз ревізій і перевірок, здійснених органами ДКРС України, показав, що за останні роки значно підвищився рівень порушень фінансової дисципліни саме в цих галузях. Прослідковується взаємозв'язок між показниками, що характеризують фінансовий стан підприємств, рівень фінансової дисципліни та рівень соціальної напруги у виробничих колективах. При цьому, чим вищий рівень порушень чинного законодавства з боку господарських структур, тим нижчий рівень задоволення соціальних потреб працівників і споживачів в цілому.
Підвищення профілактичних функцій контрольно - ревізійної системи передбачає необхідність визначення типових видів відхилень у роботі виробничо - господарських об'єктів, підприємств, установ і відомств та розробки механізмів їх усунення. Перш за все, необхідно налагодити чітку та взаємо злагоджену діяльність служби контрольно - ревізійного апарату з органами виконавчої та законодавчої влади на всіх рівнях управління економікою. В результаті такої взаємодії мають бути вироблені чіткі критерії та вимоги до роботи виробничо - господарських структур, установ і відомств різного підпорядкування і форм власності. Такі вимоги можуть фіксуватись в інструкціях і меті контролю, ревізії або перевірки в кожному конкретному випадку.
У залежності від отриманих результатів по узагальненню даних ревізій і перевірок оцінюється ситуація, що сформувалась в економіці стосовно збереження державної власності на підприємствах, відомствах, установах, використання ними бюджетних фондів та розробляється стратегія усунення основних причин, які сприяють порушенню прийнятого державою законодавства.
Основними критеріями відбору стратегічних напрямків діяльності ДКРС повинні стати показники ефективності усунення причин, що призводять до порушень чинного законодавства з питань збереження державної власності, бюджетних коштів та їх використання. Це передбачає необхідність розрахунків економічної ефективності від усунення основних недоліків у роботі контрольованих об'єктів . Такі розрахунки доцільно здійснювати з позиції держави, ДКРС та виробничо - господарських об'єктів . Зіставлення результатів, які можуть бути отримані від усунення виявлених недоліків в роботі підприємств, відомств, причин, що призводять до їх існування, до витрат на здійснення ревізій і перевірок та удосконалення чинного законодавства або інших заходів, спрямованих на ліквідацію недоліків, дає можливість оцінити ефективність роботи ДКРС або її підрозділів, визначити можливості підвищення ефективності роботи контрольованих об'єктів і функціонування економіки в цілому.
Ефективність ДКРС значною мірою визначається повнотою використання результатів ревізій і перевірок в удосконаленні нормативної бази, чинного законодавства з питань збереження державної власності та коштів. З цих позицій важливою функцією ДКРС є формування інформації за результатами ревізій і перевірок та доведення її до відповідних інстанцій.
Основним джерелом підвищення ефективності діяльності ДКРС є більш повне використання її інформаційної бази даних про результати ревізій і перевірок, доведення її до органів виконавчої і законодавчої влади, безпосередніх об'єктів, на яких здійснені ревізії та перевірки.
Формування стратегії заниження витрат на здійснення ревізій і перевірок структурними КРУ в умовах перехідної економіки України має ряд особливостей, на які потрібно звернути увагу, а саме :
1) Розвиток ринкових відносин в умовах недосконалої законодавчої системи викликає зростання злочинності економічного характеру. Зростають і витрати, які несе держава в результаті нераціонального використання бюджетних коштів, розкрадання державного майна. В таких умовах скорочення витрат на здійснення ревізій і перевірок структурами ДКРС може нанести непоправну шкоду державі, а отже, на перший погляд може вважатисьнераціональним. Вирішення такого завдання в сучасних умовах повинно здійснюватись в напрямах впровадження прогресивних методів і технології ревізій і перевірок. При цьому затрати на використання сучасної технології контролю за діяльністю виробничо - господарських структур та інших об'єктів повинні компенсуватися результатами, тобто ефектом, який отримує держава від наслідків їхньої діяльності. Таким чином, основу для вибору стратегічних напрямів розвитку структури ДКРС мають становити економічні критерії, які характеризують ефективність зіставлення можливих результатів та затрат на їх досягнення. Основними джерелами підвищення ефективності роботи структур ДКРС слід вважати результати, що характеризують зниження витрат держави на рівні національної економіки, економіки регіонів та на окремих виробничо - господарських об'єктах. Затрати на здійснення

 
 

Цікаве

Загрузка...