WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

статус ГоловКРУ України як найвищого органу ДКРС з врахуванням того, що за тенденцію адміністративної реформи ГоловКРУ підпорядковується Міністерству фінансів України.
4. Уточнити функції, права і відповідальність органів ДКРС, особливо в частині перевірки використання фінансових ресурсів підприємницьких структур, які використовують державні кошти, дотримання податкового законодавства, реалізація ревізійних матеріалів.
5. Передбачити відповідальність підприємств, установ і організацій за нецільове використання бюджетних коштів. [ 24, с.5 ]
Таким чином, закон "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні" в новій редакції має бути спрямований на зміцнення державного фінансового контролю, підвищення плановості, результативності і ефективності роботи органів державної контрольно - ревізійної служби і в цілому на підвищення ролі Міністерства фінансів в управлінні фінансовими ресурсами держави.
Водночас із внесенням на розгляд уряду та Верховної Ради України проект нової редакції закону необхідно зайнятися розробкою інструктивних матеріалів. Цей процес умовно можна поділити на два етапи :
- розкриття механізму реалізації чинного закону "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні";
- підготовка проектів інструкцій у відповідності з змістом проекту нової редакції закону.
Одним із кроків щодо зміцнення авторитету ДКРС має стати суттєве посилення аналітичної роботи її органів із питань фінансової дисципліни у державі. Твердження це базується на таких положеннях :
1. Перебравши від Міністерства фінансів України напрямок діяльності -контрольно - ревізійної роботи, Головку України, як орган виконавчої влади з особливим статусом взяло на себе певну відповідальність і за інші аспекти діяльності міністерства ( прогнозування у фінансовій сфері, одержання цільових кредитів, визначення особливостей приватизації, розробка фінансово - економічних та інших нормативів, здійснення у межах повноважень, визначених законодавством, функцій управління державним майном ).
2. Як найвищий орган у ДКРС, ГоловКРУ України на рівні з іншими органами системи Міністерства фінансів має доповнювати аналітично - консультативне обґрунтування й підтримку політики Міністра.
3. Виходячи з потреби здійснення інформаційно - аналітичного контролю за управлінням економікою, фінансами та соціально - культурною сферою, ГоловКРУ України повинно в міру можливості й потреби забезпечувати центральні органи виконавчої влади такими матеріалами.
В цілому аналітична робота необхідна для виявлення чинників, що призводять до порушень фінансової та бюджетної дисципліни, злочинів у сфері економіки і внесення пропозицій щодо змін у чинному законодавстві з метою усунення цих негативних явищ. Таким чином належна організація цієї роботи дозволить суттєво зменшити втрати державних коштів та майна і буде істотним резервом для поліпшення економічної та соціальної ситуації в державі.
Науково - дослідним фінансовим інститутом при Міністерстві фінансів України разом з Головним контрольно - ревізійним управлінням України розроблено і передано до Кабінету Міністрів України Проект Закону України "Про фінансовий контроль в Україні", що визначає єдині підходи до здійснення ревізій і перевірок на підприємствах, в установах і організаціях.
Сьогодні ж спеціалізовані контролюючі органи, що підпорядковані різним центральним формам влади, діють переважно на підставі лише своїх статутних нормативно - правових актів, координуючи роботу з іншими контролюючими органами в рамках Указу Президента України "Про деякі заходи з перегулюванням підприємницької діяльності".
Слід зазначити, що Закони України "Про Рахункову палату" від 11.07.96р. № 315/96 - ВР, "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні", "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 р. №509-XII, містять статті про взаємодію з іншими державними контролюючими органами. Але виконання цих законодавчих положень потребує розробки конкретного механізму здійснення координації їх дій, а також закріплення цього механізму у відповідних положеннях і інструкціях.
Певні організаційні заходи слід здійснити також у напрямку досягнення прозорості контрольно - ревізійної роботи, зміцнення матеріально - технічної бази і кадрового забезпечення державної контрольно - ревізійної служби.
Критерієм прозорості контрольно - ревізійної роботи є досягнення ДКРС таких параметрів :
ў зрозумілість цілей, які переслідує державна контрольно - ревізійна служба, як для посадових осіб центральних органів влади, підприємств, установ і організацій, так і пересічних громадян держави;
ў забезпечення в ході контролю прав і свобод громадян та інших суб'єктів адміністративного права;
ў відкритість процесу планування основних напрямків контрольно - ревізійної роботи, проведення ревізійних матеріалів;
ў доступ спеціалістів, наукових працівників до ревізійних матеріалів попередніх років, по яких завершився 10 - річний термін зберігання в архівах органів ДКРС.
Важливим в цьому напрямку є створення прес - служби ГоловКРУ України. Однією з дієвих складових цієї системи є вихід у світ інформаційно - аналітичного, науково - практичного журналу державної контрольно - ревізійної служби "Фінансовий контроль".
На жаль, в Україні відсутні науково - прикладні дослідження з питань визначення напрямів і об'єктів державного фінансового контролю в умовах перехідної економіки нашої держави. У зв'язку з цим є небезпека, що в результаті підготовлених самими контролюючими органами рішень буде удосконалюватись тільки один напрям державного фінансового контролю - контроль за публічними фінансами та майном. Водночас недостатньо уваги буде приділено контролю виявлення діяльності, яка провокує платіжну кризу, дестабілізує економічну ситуацію, несе загрозу національній безпеці. Така занепокоєність викликана тим, що в умовах адміністративної реформи і дерегулювання підприємницької діяльності удосконалення державного фінансового контролю ускладнюється. Пов'язано це з тим, що :
1. на початковому етапі ринкових перетворень багато питань, пов'язаних з державним регулюванням і фінансовим контролем, не одержали необхідного наукового обґрунтування;
2. з причин закритості протягом тривалого часу діяльності суб'єктів державного фінансовогоконтролю нині немає належного розуміння громадськістю його ролі і місця в житті суспільства;
3. в ринкових умовах відбувається не спрощення, а ускладнення фінансових аспектів діяльності держави - у зв'язку із активним залученням до задоволення суспільних потреб комерційних структур різної форми власності, використанням для обслуговування державних коштів банківської інфраструктури і інфраструктури інших фінансово - кредитних установ, закупівлею необхідних товарів, робіт і послуг через ринкові механізми;
4. головною ціллю державного фінансового контролю нині є інтереси держави не тільки як власника і виробника товарів, але і як організатора створення умов для реалізації інтересів суб'єктів господарювання недержавної форми власності і

 
 

Цікаве

Загрузка...