WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

фінансуванні з Державного бюджету, облік касового виконання якого здійснюють органи Державного казначейства України. Воно ж здійснює поточний контроль за цільовим використанням коштів бюджетних установ та організацій, що отримують асигнування з державного бюджету. Виняток становили бюджетні установи і організації, що фінансуються з районного бюджету і контроль за діяльністю яких носив наступний (ретроспективний характер). З переходом на казначейську систему виконання місцевих бюджетів за видатками будемо сподіватись, що ситуація якісно зміниться.
Контрольно-ревізійним відділом у Івано-Франківському районі донараховано до бюджету платежів й інших сум (штрафи, пеня, адміністративні стягнення), відрахувань до державних цільових фондів у 2000 році - 132,9 тис.грн.; у 2001 - 1404,4 тис.грн. та в 2002 році - 54,7 тис.грн. (див. табл. 4)
Вжиті заходи за наслідками ревізій та перевірок:
- відшкодовано і поновлено незаконних витрат, нестач і розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей у 2000 р. - 65,37 тис.грн.
у 2001 р. - 2224,76 тис.грн.
у 2002 р. - 34,19 тис.грн.
- внесено до бюджету платежів і інших сум, відрахувань до державних фондів у 2000 р. - 37,22 тис.грн.
у 2001 р. - 2,41 тис.грн.
у 2002 р. - 2,02 тис.грн
- усунуто інших порушень фінансової дисципліни у 2000 р. - 665,09 тис.грн.
у 2001 р. - 531,25 тис.грн.
у 2002 р. -2342,65тис.грн.
- передано правоохоронним органам за 2000 р. 23 справи на суму збитків 634,33 тис.грн.; за 2001 р. - 14 справ на суму збитків 2535,78 тис.грн. та у 2002 році - 27 справ (показник суми збитків вилучено з нової форми звітності) (див. табл. 5)
Таблиця 4
Донараховані та внесені до бюджету і державних цільових фондів платежі та відрахування КРВ у Івано-Франківському районі за 2000-2002 рр.
(тис. грн.)
Показники 2000 2001 2002
Донараховано до бюджету платежів та інших сум, відрахувань до державних фондів
54.7 127,92 47,23
Внесено до бюджету платежів і інших сум, відрахувань до державних фондів
37.22 2,41 2,02
Таблиця 5
Вжиті заходи КРВ у Івано-Франківському районі за наслідками ревізій та перевірок у 2000-2002 рр.
тис.грн.
Показники 2000 2001 2002
Вжиті заходи за наслідками ревізій та перевірок:
а) відшкодовано і поновлено незаконних витрат, недостач і розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей
- всього
в тому числі недостач і розкрадань
б) внесено до бюджету платежів і інших сум, відрахувань до державних фондів
в) усунуто інших порушень фінансової дисципліни
- сума
г) передано правоохоронним органам
- кількість справ
- на суму збитків
65,37
2,44
37,22
665,09
23
634,33
2224,76
0,00
2,41
531,25
14
2535,78
34,19
0,04
2,02
2342,65
27
-
Якісними показниками ефективності роботи КРВ у Івано-Франківському районі є показник донарахованих до бюджету платежів та інших сум (штрафів, пені, адміністративних стягнень) та відрахувань до державних цільових фондів; показник внесених до бюджету платежів та інших сум, відрахувань до державних цільових фондів та показник "% відшкодування".
За останні роки (2000-2002) контрольно-ревізійним відділом у Івано-Франківському районі донараховано до бюджету та державних фондів платежів, відрахувань та інших сум (штрафів, пені, адмінстягнень) на загальну суму 229,85 тис.грн. (54,7+127,92+47,23)
Найбільше донарахованих платежів відбулося у 2001 році (55%), дещо менше платежів до бюджетів і відрахувань до державних фондів нараховано у 2000 році (24% від загальної суми за три роки) та 21% у 2002 році.
Щороку погіршується стан внесення до бюджету та державних цільових фондів платежів, відрахувань та інших сум. Якщо у 2000 році за вжитими заходами контрольно-ревізійного відділу у Івано-Франківському районі було внесено до бюджету та державних фондів платежів та відрахувань на загальну суму 37,22 тис.грн., то у 2001 році ця сума вже складала 2,41 тис.грн., а у 2002 році - знизилась до 2,02 тис.грн.
Прослідкуємо тенденцію зміни такого якісного показника як "відсоток відшкодування", який визначається відношенням сум внесених до бюджету та державних цільових фондів платежів та відрахувань до донарахованих сум.
% відшкодування:
2000 р. - 68% (37,22/54,7*100%)
2001 р. - 1,9% (2,41/127,92*100%)
2002 р. - 4,3% (2,02/47,23*100%) (розрахунки здійснені автором.)
Причинами низького % відшкодування є недосконалість нормативної бази, що не дозволяє виступати органу ДКРС позивачем у арбітражному суді від імені держави, катастрофічний фінансово-майновий стан об'єктів контролю, низький рівень правової свідомості громадян та низька фінансово-бюджетна дисципліна; обмеження повноважень органів ДКРС щодо стягнення на користь бюджету донарахованих сум податків та відрахувань у державні цільові фонди.
3. Перспективи розвитку державної контрольно - ревізійної
служби України
Діяльність державної контрольно - ревізійної служби протягом 2002-2003 рр. здійснювалась відповідно до положень Указу Президента України від 27.08.2000 № 1031 "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно - ревізійної роботи", "Основних завдань державної контрольно - ревізійної служби в Україні на 2000 - 2004 роки ( Стратегії діяльності державної контрольно - ревізійної служби )" і спрямовувалась на виконання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та нормативно - правових актів Президента і Уряду України щодо цільового й ефективного витрачання бюджетних коштів, інших державних фінансових ресурсів і майна. Відпрацювались нові форми і методи контрольно - ревізійної роботи стосовно планування та організації контрольно - ревізійних дій, координації роботи з Рахунковою Палатою України, органами податкової служби, правоохоронними органами, контрольно - ревізійними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інформування органів виконавчої влади та самоврядування.
Повноту, якість і своєчасність виконання передбачених Стратегією завдань має забезпечити постійний внутрішній контроль у розрізі функціональних напрямів діяльності підрозділів ГоловКРУ з охопленням всієї структури ДКРС.
Здійснюючи за власними планами роботи ревізії та перевірки витрачання коштів і матеріальних цінностей, їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку й звітності в міністерствах, державних комітетах, бюджетних установах, а також на підприємствах і ворганізаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, а за дорученнями Кабінету Міністрів і правоохоронних органів - із цих та інших питань і в решти суб'єктів господарювання, розробляючи пропозиції щодо усунення виявлених порушень та запобігання їх у подальшому, державна контрольно - ревізійна служба сприяє скороченню потреби у бюджетних коштах, наповненню дохідної частини бюджетів і держфондів та попереджає фінансові порушення і злочини.
Проте недосконалість закону "Про державну контрольно - ревізійну

 
 

Цікаве

Загрузка...