WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

датою складання балансу, перевіркою якого закінчується запланована ревізія.
Рис. 1. Схема планування і проведення ревізійного процесу
Відповідно до Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно - ревізійною службою в Україні, затвердженої наказом Головного контрольно - ревізійного управління України від 03.10.1997 р. № 121, ревізії та перевірки проводять на основі піврічних планів :
- Головного контрольно - ревізійного управління, затверджених його колегією;
- контрольно - ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва і Севастополя, затверджених Головним контрольно - ревізійним управлінням України;
- Контрольно - ревізійних відділів у районах, містах і районах у містах, затверджених контрольно - ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва і Севастополя.
Відповідно до Положення "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 р. № 515, планування контрольно - ревізійної роботи, згідно з доведеними управлінням завданнями, проводиться керівником ревізійного органу з урахуванням встановленої періодичності ревізій.
Плани ревізій у системі міністерств і відомств складаються контрольно - ревізійними управліннями (відділами) й затверджуються керівниками вищестоящих організацій. План проведення ревізій і перевірок зберігається у керівника контрольно - ревізійного органу й не підлягає розголошенню з метою забезпечення раптовості кожної ревізії чи перевірки. У планах вказується : на яку дату ревізовані підприємства, вид ревізії, затрати часу в днях, за який період має проводитися ревізія, час її проведення і робиться відмітка про виконання. Термін особливостей підприємств, що ревізується. Обсяг ревізії може вимірюватись оборотом продукції, кількістю підприємств і справ, що підлягають ревізії. Продовження встановленого терміну, як виняток, допускається з дозволу органу, який призначив ревізію [ ]
Основними завданнями ревізій (перевірок) є:
1) При проведенні ревізій (перевірок) виконання бюджетів, стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міст обласного підпорядкування, районів і районів у містах.
2) Перевірка дотримання вимог Бюджетного кодексу України (2542 - 14) та інших нормативно - правових актів щодо виконання бюджетів усіх рівнів, стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства України.
3) Ревізія поточного рахунка відповідного бюджету, використання коштів загального і спеціального фондів, валютних коштів органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених чинним законодавством.
4) Ревізія правильності витрачання коштів на утримання фінансових органів і органів Державного казначейства, апарату відповідних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Головному контрольно - ревізійному управлінню України, контрольно - ревізійним управлінням в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно - ревізійним підрозділам (відділам, групам) у районах, містах і районах у містах надається право:
1. Ревізувати і перевіряти у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження та витрачання коштів і матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);
2. Безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою. Припиняти на розрахункових та інших рахунках в банках та інших фінансово-кредитних установах операції у випадках, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію чи перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки;
3. Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів, готової продукції, інших перевірок з оплатою з спеціально передбачених на цю мету коштів;
4. Вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються чи перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси і касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань вилучати на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;
5. Одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються або перевіряються;
6. Одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок;
7. Пред'являти керівникам та іншим службовим особам об'єктів, що ревізуються чи перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності і фінансів, вилучати до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані і занижені валютні і інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами і організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;
8. Стягувати у дохід держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами і організаціями за незаконними угодами без встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства;
9. Накладати, у випадках передбачених законодавчими актами, на керівників й інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;
10. Застосовувати до підприємств і суб'єктів підприємницької діяльності фінансові санкції, передбачені законодавством з оподаткування[2,с.5].
Ревізії, контрольні перевірки проводяться напідставі; розпорядчого документа, підписаного начальником служби, управління, керівником підрозділу служби в районі, місті. За ініціативою державної контрольно-ревізійної служби ревізія підприємства, установи, організації

 
 

Цікаве

Загрузка...