WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

Ревізії та перевірки, які проводяться контрольно-ревізійною службою України за поданням правоохоронних органів - Курсова робота

соціальної та економічної діяльності в системі державного управління.
- дієву взаємодію органів ДКРС з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами.
- впровадження у практичну роботу, нарівні з ревізіями та перевірками, аудиту фінансово - господарської діяльності бюджетних установ та аудиту ефективності виконання державних програм з метою оцінки повноти досягнення поставлених цілей.
- широке застосування профілактичних заходів для попередження грубих фінансових порушень.
- регулярне інформування Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про стан досліджених фінансово - економічних процесів, характеристику чинників, які призводять до порушень фінансової дисципліни та неефективного управління фінансовими та матеріальними ресурсами держави, а також пропозиції щодо подолання цих негативних явищ.
- проведення постійного моніторингу стану прийняття дієвих управлінських рішень за результатами контрольних заходів.
- належне регулювання внутрішнього фінансового контролю в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади через координацію роботи їх контрольно - ревізійних підрозділів, моніторинг результатів цієї роботи та контроль за функціонуванням зазначених підрозділів.
6. Одним із важливих принципів діяльності ДКРС є гласність. Остання позитивно впливатиме на ефективність роботи державної контрольно - ревізійної служби. Дотримання цього принципу має важливе виховне значення. Оприлюднення фактів зволікань, бюрократизму, незаконного чи неефективного використання фінансових ресурсів, з одного боку, сприяє вихованню правопорушників шляхом впливу на них громадської думки, а з іншого боку, гласність відіграє важливу превентивну роль, тобто попереджає про те, що в майбутньому до винних осіб будуть застосовані відповідні санкції.
Критерієм прозорості контрольно - ревізійної роботи є досягнення ДКРС таких параметрів:
зрозумілість цілей, які переслідує державна контрольно - ревізійна служба, як для посадових осіб центральних органів влади, підприємств, установ і організацій, так і пересічних громадян держави;
забезпечення в ході контролю прав і свобод громадян та інших суб'єктів адміністративного права;
відкритість процесу планування основних напрямків контрольно - ревізійної роботи, проведення ревізійних матеріалів;
доступ спеціалістів, наукових працівників до ревізійних матеріалів попередніх років, по яких завершився 10 - річний термін зберігання в архівах органів ДКРС.
Важливим в цьому напрямку є створення прес - служби ГоловКРУ України. Однією з дієвих складових цієї системи є вихід у світ інформаційно - аналітичного, науково - практичного журналу державної контрольно - ревізійної служби "Фінансовий контроль".
7. З метою вдосконалення інформаційних, організаційних та інших передумов для належної реалізації покладених на органи ДКРС завдань необхідно забезпечити:
- створення і впровадження єдиної автоматизованої інформаційно - аналітичної системи органів ДКРС, яка б забезпечила ефективне використання всіх інформаційних ресурсів служби та інтеграцію з інформаційними ресурсами інших органів державної влади.
- подальшу активізацію роботи з вивчення та впровадження у практику позитивного зарубіжного досвіду з питань державного фінансового контролю.
- вичерпність і якісність бази внутрішніх методологічних документів з питань діяльності ДКРС за всіма її напрямами та постійний моніторинг ефективності їх впровадження у практику.
- оптимізувати структуру і чисельність ДКРС та вдосконалення системи кадрового забезпечення діяльності служби.
- існують також проблеми по розташуванню обласних, районних і міських підрозділів служби, оскільки власними приміщеннями ДКРС забезпечено всього на 10 відсотків, а решта приміщень орендується, що не сприяє раціональному використанню позабюджетних коштів.
8. Ефективне здійснення функцій ДКРС вимагає її належного кадрового забезпечення. Важливість цієї проблеми підсилюється об'єктивними причинами, які слід врахувати при підготовці спеціалістів служби. Поряд із навчанням працівників ДКРС методиці проведення ревізій та перевірок, потрібно здійснити ряд заходів з питань соціально - психологічних аспектів контрольно - ревізійної роботи та попередження порушень з ознаками корупційних діянь.
Оскільки від професіоналізму працівників ДКРС залежить об'єктивність прийнятих рішень, то до Закону України "Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні" необхідно внести нову статтю "Посадові особи органів державної контрольно - ревізійної служби", яку викласти у такій редакції "Посадовою особою органу державної контрольно - ревізійної служби може бути особа, яка має освіту за фахом, необхідні ділові та моральні якості".
Список використаних джерел і літератури.
1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997 р.
2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993р. - № 2939- ХІІ // Голос України від 2 березня 1993 року №39
3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.1993р., із змінами станом на 21.09.2000р. - № 3813- ХІІ.
4. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України // Відомості ВРУ. -1996. - № 43
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999. - № 436/95.
6. Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів: Указ Президента України // Праця і зарплата. - 2000. - № 8
7. Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента України від 27.08.2000. - № 1031/2000 //Фінансовий контроль. - 2001. - № 1. - С. 6-7
8. Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 5.07.1993. - № 515
9. Положення "Про Головнеконтрольно-ревізійне управління України" від 28.11.2000р. - № 1265/2000.
10. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою КМУ 28.02.2002 № 228.
11. Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. - М.: Экономика, 1987. - 334с.
12. Базась М.Ф. Кому потрібен такий фінансовий контроль? // Закон і бізнес. - 2000. - 20-26 травня.
13. Базась М.Ф. Методологічні засади побудови системи державного контролю // Світ бухгалтерського обліку. - 1998. - № 10. - С.70-74
14. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. - М.: Финансы и статистика. - 1989.
15. Белобжецкий И.А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой. - М.: Финансы. 1979. - 160с.
16. Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях. - М.: Статистика, 1980. - 183с.
17. Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле. - М.: Экономика, 1988. - 255с.
18. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю та аудиту: підручник. К.: Вища школа. - 1994.
19. Білуха М.Т. Форми фінансово-господарського

 
 

Цікаве

Загрузка...